Stemwiser

De gemiddelde fysieke omvang van de Amerikaan in ogenschouw nemend kan ik me al weinig voorstellen bij het begrip ‘zwevende kiezer’ aan de andere kant van de oceaan, maar als ik dan bedenk dat de keuze straks beperkt is tot welgeteld één Democraat en één Republikein (hoe bedoel je ‘land van de onbegrensde mogelijkheden’?), dan lijkt het me helemaal godsonmogelijk dat daar ook maar iemand in het stemhokje overmand wordt door twijfel. Ik bedoel: BZN of Led Zeppelin, smaken verschillen natuurlijk, en ik wil degenen die voor Led Zeppelin zouden kiezen echt niet tegen het zere been schoppen, maar als je te horen krijgt dat je de rest van je leven naar een van de twee bands moet luisteren, dan hoef je toch echt niet eerst een half jaar iedere dag naar een concert te luisteren om erachter te komen waar je voorkeur ongeveer ligt.

Toch schijnen ze er te zijn, de mensachtigen die gevraagd naar hun stemgedrag niet verder komen dan ‘Yeah, I mean, like, I dunno, you know?’. En daarom is er ook voor deze verkiezingen een speciale Stemwijzer USA ontwikkeld. En dat doen ze dan weer lekker handig, daar bij de publieke omroep: de Engelstalige versie doet het niet, dus daar hebben die Amerikanen geen modderfokking peppernut aan. Ik heb hem daarom zelf maar ingevuld, maar daar werd ik ook niet veel wijzer van.

Sowieso blijkt direct na het invullen dat je echt niet op een Republikein gaat stemmen als je favoriete Democraat de voorverkiezingen niet weet te winnen. Een vluchtige analyse wijst uit dat dit alleen zin heeft voor mensen die van plan zijn op Clinton te stemmen en die koste wat kost willen voorkomen dat illegalen een rijbewijs kunnen halen, iets wat Obama nog wel oogluikend zou kunnen toestaan (maar wat natuurlijk geen issue is omdat illegalen de facto niet bestaan).

Vooral was ik teleurgesteld over de irrelevantie van de stellingen waarop mijn mening met die van de kandidaten werd vergeleken. Ik wilde weten of Mitt Romney ook voor de Europese Grondwet had gestemd. Of de A73 wat Mike Huckabee betreft langs Beuningen over de Waal naar de A15 moet worden doorgetrokken. Of Hillary ook denkt dat Joran het gedaan heeft. Of John McCain ook vóór een vettax op de patat is. En of Barack Obama, zonder nu meteen weer grappen te gaan maken over fysieke omvangen, ook vindt dat de uitzending van Deep Throat gewoon door moet gaan.

Niets van dat al!

Of de inval in Irak juist was, en of er een tijdschema voor terugtrekking moet komen, wilden ze weten. Ja hallo, ik heb me al eens uitgesproken voor een parlementair onderzoek naar de Irak-oorlog, en daar kwam toen ook niks van terecht. En ook hier lijkt er weinig kans op succes, want alle overgebleven kandidaten zijn tegen zo’n tijdschema. Het zal je levensdoel maar zijn, om die troepen zo snel mogelijk terug te halen; in Nederland blijven er dan minstens veertig partijen over om op te stemmen, in Amerika ben je gewoon uitgeluld.

Er werd me ook gevraagd of de ouderdomsuitkering omlaag mocht, en of de topinkomens zwaarder belast moesten worden om het stelsel van sociale zekerheid (huh, hebben ze dat dan?) in stand te houden. Ik had de hoogte van die uitkering en het belastingtarief even niet paraat en gaf dus aan dat ik het niet wist. Daardoor kreeg ik uiteindelijk het advies om op Hillary Clinton te stemmen, want die wist dat ook allemaal niet. Een vrouw als president, ik blijf zo mijn twijfels houden.

(Overigens denk ik dat als er ook een kolom George W. Bush was geweest, er in iedere rij ‘weet niet’ had gestaan.)

Hoe dan ook, ik ben vastberaden om het advies in de wind te slaan en niet op Hillary te stemmen.

Dichter bij de kiezer (2)

In vergelijking met het poëtische hoogstandje dat de kandidatenlijst voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen toch wel genoemd mag worden, valt de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen ietwat tegen. Desondanks heeft de lijst een aantal fraaie nominaties opgeleverd.

In de categorie Kort maar krachtig: Eli Ros, Paul The, Stan Uijl.

In de categorie Klein maar fijn: Jan Kastje, Hans Mandjes, Harold IJskes.

In de categorie Tel je zegeningen: Trudy van Drie, Cecile Vierstra, Jantien Kramer.

In de categorie Beste nieuwe binnenkomer: Köksal Gör, Naima Ajouaau, Yuen Keong Ng.

In de categorie Zit jij wel bij de goede partij?: Dirk Pastoor en Willem Paap (SP), Aad Rood (De Groenen), Mensje van der Steen (Partij voor de Dieren).

In de categorie Drank maakt meer kapot dan je lief is: Marten Bierman, Tsjitske Biersteker-Giljou, Gerti Bierenbroodspot. (Eervolle vermelding: Wim Nugteren.)

In de categorie Dat kan nog eens tegen je gebruikt worden: Sascha Baggerman, Yolanda Stil, Menno Schraal.

De winnaars zijn bekend op woensdag 7 maart a.s.!

Dichter bij de kiezer

Jan-Dirk Sprokkereef. Tof Thissen. Engel Vrouwe. Xaviera Ringeling. Sabine Uitslag. Oswald Schwirtz. Chris Hottentot.

André Kolodziejak (tien keer achter elkaar zeggen).

Baron van Boetzelaer. Jonkheer Just de la Paisières.

Elsbeth van Hijlckama Vlieg. Frans de Nerée tot Babberich. René Ridder van Rappard. Sammy van Tuyll van Serooskerken. Ine Aasted-Madsen-Van Stiphout. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink.

Ad Bos. Cor Pot. Tiny Kox. Theo Bax. Rob Bats. Ron Abel.

Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Harry Voss van de Partij voor de Dieren. Karen van Holst Pellekaan van de Partij voor de Dieren. Mohammed Benzakour uit Zwijndrecht van de Partij voor de Dieren.

Claudia Vis. Mei Li Vos. Paul Schaap. Iwan Leeuwin. Ann de Wolf. Ard van der Steur. P.C. den Uil. Gerald de Haan. Harry Vogels. Attje Kuiken. Riet Teeuwsen-de Haas. Elsbeth van Hijlckama Vlieg.

R. Bisschop van de SGP. F.W. den Boef van de SGP. Marleen de Pater van het CDA. Jack Biskop van het CDA. Petra den Hollander van EénNL. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink van de ChristenUnie. (Scheppink! Van de ChristenUnie!)

En dan nog de stelletjes: Paul Tang en Mariëtte Hamer. Joop Wijn en Jolande Sap. Freek Brouwer en Gerti Bierenbroodspot. Alexander Brom en Elsbeth van Hijlckama Vlieg.

Het is je reinste poëzie, zo’n kandidatenlijst.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de Nederlandse democratie is tot een nieuw dieptepunt gezonken. Niet alleen vertrouwt het volk de politici niet langer, ook het democratisch proces zelf wordt inmiddels gewantrouwd. De stemcomputers die bij de verkiezingen worden gebruikt zijn namelijk niet alleen zo lek als een mandje, ze zijn ook nog eens oncontroleerbaar. De Nederlandse Kamerverkiezingen van komende maand zullen een farce blijken in vergelijking met de zo ordentelijk verlopen volksraadplegingen in Irak en Noord-Korea. De toezichthouders van de VN, die massaal aanwezig zullen zijn, staan machteloos tegenover deze volksverlakkerij van ongeëvenaarde omvang.

Het electoraat op de barricades: wij vertrouwen stemcomputers niet! Punt ennel!

Mensen die op Wilders willen stemmen, zijn bang dat hun stem bij de PvdA terechtkomt. Het electoraat dat zich achter de brede Hilbrand Nawijn schaart, mijdt de stemcomputers als de pest omdat men wel eens ongewild een bijdrage zou kunnen leveren aan een verkiezingsoverwinning van de PvdA. En de achterban van Marco Pastors vreest dat een stem op EenNL Wouter Bos in het zadel zou kunnen helpen.

Want laten we wel wezen, het zijn natuurlijk weer de staatspropagandisten van de linkse kerk die er met de poet vandoor gaan. En daarom hebben hele volksstammen inmiddels een kiezerspas aangevraagd, en reizen zij vanaf begin november per trekschuit naar een van de tien gemeenten waar nog met potlood en papier wordt gestemd. Dat is namelijk veilig, want het is uitgesloten dat er verkeerd wordt geteld, of dat iemand een biljet ongeldig maakt door een tweede rondje in te kleuren.

Het zou me niets verbazen als er types tussen zitten die hun democratische plicht zo serieus nemen dat ze stad en land afreizen om blanco te gaan stemmen.

Mijn vertrouwen in de stemcomputer is in ieder geval grenzeloos, zeker nu ik heb gehoord dat ze ter meerdere eer en glorie van de linkse kliek gemanipuleerd kunnen worden. Ik vertrouw alleen de Nederlandse kiezers niet, maar daar hoor je dan weer niemand over.