Veertig dagen

Het nieuwste tv-format, Veertig dagen zonder seks, is zoals de naam al suggereert bepaald geen hoogtepunt, maar bevestigt wel voor de zoveelste keer mijn absolute en ontwijfelbare ongeschiktheid voor welk format dan ook. Zet mij in zo’n programma en ik ga gewoon veertig dagen lezen en schaken, en zo kom ik mijn tijd prima door. Zet mij in de Gouden Kooi en ik ga de hele dag met Jaap schaken en ’s avonds op de bank een boek lezen. Zet mij in Expeditie Robinson en ik zit de godganse dag te lezen in mijn eigen paalwoning (oei, laten de makers van Veertig dagen zonder seks het niet horen).

Zero is de doodssteek voor iedere programmamaker.

Veertig dagen zonder seks: afgezien van de volslagen nutteloosheid ervan ontgaat de noemenswaardigheid van die prestatie mij volledig. Alsof het besef dat je in een EO-programma zit je de lust niet voor nog veel langere tijd ontneemt (sorry, Jan). Bovendien heb ik al eens een jaar of zeventien zonder seks gedaan, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je daar, als je masturbatie ook als seks ziet, en dat doen onze evangelische broeders, wel een paar jaar van… en houdt u zich nu goed vast, want daar komt-ie dan, nu al de grap van het jaar: moet aftrekken.

Nee, veertig dagen zonder seks: dan trek ik wel dat trek ik wel!

(voor de goede orde: dat u naar aanleiding van mijn vorige stukje niet denkt dat ik in 2008 plotseling een serieuze weg ben ingeslagen)

Hoewel ik zelf niet heb gekeken (ik doe mee aan Veertig jaren zonder EO) heb ik vernomen dat de programmamakers erin geslaagd zijn een aantal jongeren te vinden voor wie de opdracht wel degelijk een hele opgave was; net zoals de redacties van programma’s als Undercover Lover ook altijd bronstige heerschappen weten te vinden voor wie zelfs Erica Terpstra en Caroline Terpstra┬ Tensen nog nauwelijks te weerstaan zijn. Wat jammer toch dat ze voor dat soort programma’s nou nooit putten uit de pool van That’s the question- en Lingo-kandidaten, of nog helazer: dat er nooit kandidaten zijn die doelbewust het hele format onderuit schoffelen.

Want die macht heb je natuurlijk als kandidaat: het succes van het programma staat of valt bij de worsteling van de deelnemers met het centraal staande thema. Geweldig lijkt het me, als het Temptation Island-publiek ineens wekelijks geconfronteerd wordt met volslagen frigide deelnemers die op hun zwoele bounty-eiland bij zonsondergang niets liever doen dan diepzinnig filosoferen over de categorische imperatief bij Kant.

Spijtig genoeg heb ik zoiets nog nooit gezien. En zolang van de kandidaten wordt verwacht wordt dat ze een positieve bijdrage leveren aan het welslagen van het programma, of althans de opzet daarvan, kan ik alleen maar dromen van een rolletje in Temptation Bierland: met vijftien andere zuipschuiten op een eiland gebouwd van kratten bier waarvan de flesjes met geen mogelijkheid open te krijgen zijn, op een rantsoen van Brinta en karnemelk. Dat zou ik geen veertig dagen volhouden.