Maan

Op dezelfde dag dat de Nobelprijs voor de Vrede werd toegekend aan Barack Obama, president der Amerikanen, voerden diezelfde Amerikanen een bombardement uit op de zich van de prins geen kwaad bewuste maan. Onze maan, de maan van alle mensen, zonder aanleiding aangevallen door twee kamikazetoestellen. Kortom: ik weet het zo net nog niet met die Nobelprijs. De enige vooruitgang die ik bespeur is dat waar men in Irak nog geheimzinnig deed over het feit dat men eigenlijk op zoek was naar olie, nu in het geval van de maan zonneklaar is dat men water zoekt.

Dat kun je nauwelijks een verdienste van Obama noemen. Op de maan geen brute dictator met een vermeende zucht naar massavernietigingswapens die als afleiding kan dienen – al moet ik nu oppassen dat ik de Amerikanen niet op ideeën breng; het zou niet voor het eerst zijn dat ze ergens een marionet neerzetten als excuus om een latere oorlog te kunnen rechtvaardigen. Misschien zijn ze nu wel zo naarstig op zoek naar een kleine hoeveelheid water om ervoor te zorgen dat die het nog net overleeft tot de eerste bommen vallen.

De kersverse Nobelprijswinnaar verdedigde het barbaarse geweld tegen het onschuldige hemellichaam door te verklaren dat ‘anders dan Bagdad, het Afghaanse volk of onze eigen troepen, de maan niet naar de maan kan’. Maar geeft dat een land het recht om de maan dan maar lukraak te bombarderen? Wat zegt de Conventie van Genève hierover? Van wie is de maan? Ligt er een mandaat van de Verenigde Naties ten grondslag aan deze anders onrechtmatige aanval? Welke resolutie heeft de maan naast zich neergelegd? Hebben de partijen zich wel voldoende ingespand ingespannen om tot een diplomatieke oplossing te komen? En wat is het standpunt van de Nederlandse regering? Verlenen we weer wel politieke, maar geen militaire steun?

Van een oorlog anno 2009 verwacht ik shock and awe. Infraroodbeelden met live afweergeschut en dan BOEM! – waarna je als kijker de toto kunt invullen: was het een bruiloft of een voedselkonvooi dat daar opgeblazen werd? De CNN-verslaggever op het dak van zijn hotel, naar wie we spoorslags overschakelen, weet het nog niet, maar kan wel vertellen dat de burgers van de hoofdstad hun best doen om overdag zo goed en zo kwaad als het gaat hun dagelijkse leven op te pakken alsof er niets – BOEM! – en daar gaat weer een school of een ministerie.

Niets van dat al op de maan. Spannend gaat het echt niet meer worden, dus kom er maar in met die grondtroepen en let’s get it over with.

Het had Obama gesierd als hij de aanval een puntbombardement had laten zijn op die Amerikaanse vlag die daar nog steeds ergens moet staan te wapperen.