Handboek voor Ontkenners – de klimaateditie

In dit vervolg op het bestsellende handboek voor corona-ontkenners legt de auteur de lat nog hoger: ging het bij covid nog om mensen die het bestaan van een onzichtbare vijand ontkenden nadat ze er mogelijk zelf zonder kleerscheuren mee in aanraking waren gekomen, in deze klimaateditie richt hij zich op ontkenners van objectief vast te stellen fenomenen die eenieder vanachter zijn eigen slaapkamerraam kan waarnemen – al moet aangetekend worden dat de doelgroepen voor 97% overlappen.

Deze handzame sequel opent én sluit af met een onverwacht compliment aan de klimaatontkenner. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer: de klimaatwap blijkt de coronawap op verschillende punten zelfs te overwappen. Een must-read voor iedere autonoom, Poetin-lover of kraanwaterweigeraar.

Verder lezen Handboek voor Ontkenners – de klimaateditie

Uitsterven

Het was dan weliswaar een schromelijke verspilling van water aan het begin van het droogteseizoen, maar wat hádden ze een pret, het vrijwel exclusief witte gezelschap van Extinction Rebellion met hun plastic regenponcho’s en dito opblaasflamingo’s, tijdens hun tweemaandelijkse illegale samenkomst op de A12.

Het zou flauw zijn om deze bezorgde burgers van hypocrisie te betichten, want, dixit kersverse klimaatcapo Carice, een individu mag natuurlijk best leren schoenen dragen, af en toe een biefstukje eten of zo nu en dan een vliegreisje maken – ook al staat 100 meter taxiën op de Polderbaan dan gelijk aan 36 mensenlevens aan belasting op frietbakjes, en draagt elke vlucht die je maakt regelrecht bij aan de hoogte van de fossiele ‘subsidies’ waar het allemaal om te doen is: dat zijn namelijk helemaal geen subsidies, maar niet-geïnde belastingen op bijvoorbeeld kerosine. (Belastingen die onmiddellijk op de consument zouden worden afgewenteld als ze wel geïnd werden, waarna je weer de straat op kunt om te mopperen dat vliegen alleen nog is weggelegd voor de allerrijksten, maar dat terzijde.)

Verder lezen Uitsterven

Klimaat

Het is allemaal best leuk en aardig, zo’n publiek debat, maar met de hedendaagse stortvloed aan opinies zou een objectieve scheidsrechter die het vrijwel nutteloze van het echt volstrekt overbodige weet te scheiden geen overbodige luxe zijn. Aangezien een onpartijdige instantie ontbreekt om zo’n arbiter aan te stellen, neem ik die taak maar een keer op me – zo moeilijk is het namelijk niet, als je bijvoorbeeld kijkt naar de reacties op de massamoord in Noorwegen (schuld van rechts) in relatie tot eerdere zwarte bladzijden als de moord op Pim Fortuyn (schuld van links) en 9/11 (schuld van de islam). Voor het gemak laat ik de Tweede Wereldoorlog (schuld van rechts na schuld van links) buiten beschouwing, omdat objectief vastgesteld kan worden dat dat altijd een slechte vergelijking is.

Geert Wilders is niet direct verantwoordelijk voor de gruweldaden van Anders Behring Breivik. Dat is zo klaar als een klontje, dat is waar, dat is een feit. Ook Henk en Ingrid hebben het niet gedaan, net zo min als Ali en Fatima de Boeings bestuurden die door het World Trade Center vlogen, of Ad Melkert de kogels afvuurde op Pim Fortuyn. Het staat u vrij om het gesprek direct te beëindigen met eenieder die een of meer van bovenstaande waarheden ontkent. In het publieke debat gebeurt dit dan ook zelden.

Wel wordt er vaak gesproken over een indirecte verantwoordelijkheid, zulks meestal door middel van de braakneigingen veroorzakende zinsnede ‘bijgedragen aan een klimaat waarin een gek bepaalde daden kan rechtvaardigen’. Zo kun je dus vinden dat Geert Wilders indirect verantwoordelijk is voor ‘Noorwegen’ omdat hij in Breiviks 1500 pagina’s tellende manifest tientallen keren in lovende bewoordingen de revue passeert. Dat is dan een mening; niet een mening die uitblinkt in scherpzinnigheid, voeg ik daar direct aan toe, maar op zich een gepermitteerde opvatting.

Let er dan echter wel op, beste opiniemaker, dat wanneer je dit standpunt huldigt, je automatisch erkent dat politici überhaupt kunnen bijdragen aan zo’n verfoeid klimaat waarin mafkezen tot weerzinwekkende daden overgaan. Dan wordt de gedachte dat Ad Melkert en kornuiten hebben bijgedragen aan het klimaat waarin Volkert van der G. zijn trekker kon overhalen, die je eerder volkomen terecht ver van je afwierp (want evenmin bijster scherpzinnig), ineens een stuk minder ridicuul. Dus dan moet je even uitleggen waarom dat destijds een belachelijk idee was (niet zo moeilijk), maar waarom Wilders nu toch verantwoordelijkheid draagt (een stuk lastiger).

Andersom heeft Wilders iets uit te leggen als hij alle aantijgingen van klimaatverandering ten stelligste ontkent, terwijl hij in november 2009 nog zei (zinsnedetechnisch gezien overigens een pareltje):

“Als er ooit wat gewelddadigs gebeurt tegen mij of de PVV en haar aanhangers dan weet iedereen vanaf nu dat Van der Laan en Pechtold aan een klimaat hebben bijgedragen waarin dat voor sommige gekken mede op grond van hun demoniserende opmerkingen gerechtvaardigd leek.” (bron)

Naast de juridische verantwoordelijkheid (direct dan wel indirect) kun je het nog hebben over een ethische verantwoordelijkheid. Als morgen iemand een mes in de rug van Mart Smeets plant en dat rechtvaardigt met een citaat van mij waarin ik iets onaardigs over Marts seksleven of truiencollectie zeg, dan ben ik direct noch indirect verantwoordelijk, maar vind ik het wel afschuwelijk en voel ik een verantwoordelijkheid om er in ferme bewoordingen afstand van te nemen, hoezeer ik de tsunami van Smeetsialisering ook verafschuw. Lars von Trier heeft dat bijvoorbeeld gedaan omdat Breivik Dogville een leuke film schijnt te hebben gevonden.

Als je vindt dat Wilders de beschuldigingen van indirecte verantwoordelijkheid te gemakkelijk naast zich neerlegt, dan kun je hem daarop aanspreken. Ook weer niet bijzonder scherpzinnig, maar het kan, al wordt het wat grotesk als je de minister-president er ook op gaat aanspreken. Hoe dan ook wint je betoog nogal aan kracht als je de beschuldigingen aan je eigen adres niet net zo gemakkelijk naast je neerlegt, en als je je een paar jaar eerder ook enorm hebt opgewonden over het uitblijven van krachtige reacties door vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap na 9/11, Londen, Madrid of de moord op Theo van Gogh – daarbij geen genoegen nemend met uitspraken als ‘zij vertegenwoordigen een andere islam’, tenzij je op dit moment genoegen zou nemen met Wilders die zegt dat Breivik een andere Geert Wilders adoreert.

De impliciete maar soms ongemakkelijke standpunten die elke stellingname met zich meebrengt, worden helaas maar al te vaak verzwegen. Door uitsluitend te concentreren op het eigen, te maken punt ontstaat een eindeloze herhaling van zetten waarin iedereen gelijk heeft, en daarmee niemand. Zeer vermoeiend voor de consument die het allemaal bij moet houden.

Daarom samenvattend:

  • Geert Wilders, noch Henk, noch Ingrid zijn ooit op Utøya geweest;
  • Je mag vinden dat Geert Wilders bijdraagt aan een klimaat, maar moet dan wel accepteren dat iedereen op zijn manier bijdraagt aan een klimaat, een zienswijze die leidt tot een vermoeiende en uitzichtloze discussie en bovendien tot verhitting van het klimaat;
  • Je mag Wilders aanspreken op zijn morele verantwoordelijkheid om afstand te nemen van iemand die zegt hem te bewonderen, maar Wilders mag je desgevraagd de boom insturen, als hij dan tenminste stopt met soortgelijke verwijten aan het adres van anderen te maken;
  • Klimaatontkenners hebben meestal gelijk;
  • Alexander Pechtold moet wat vaker en wat langer met vakantie.

Weer

Sluimerend trad een nieuwe sabbatical in, tot een donderslag bij heldere hemel – er was vooraf geen alarm afgegeven – mij danig uit mijn evenwicht bracht. ‘KNMI voorspelde jarenlang te hoge temperaturen‘, las ik. Door de verkeerde opstelling van een thermometer, namelijk te dicht bij een rij bomen, werd gemiddeld een halve graad te hoog gemeten.

De Egyptenaren konden duizenden jaren geleden op de juiste plaats een piramide bouwen met op de juiste plaats een kijkgat zodat je op het juiste moment op de juiste plaats bij het juiste moment de juiste sterren kon zien, maar in Nederland denken we ’s winters in Siberische omstandigheden dat de mussen dood van het dak vallen omdat onze geleerde meteorologen hun warmtemeters op de verkeerde plek neerzetten.

Dat hebben wij, weer: weermannen en -vrouwen die dichter bij de waarheid zitten in hun voorspelling dan in het beschouwingen achteraf.

Gemiddeld een halve graad te hoog voorspeld: dat lijkt me nog eens een inconvenient truth om mee geconfronteerd te worden. Gemiddeld: dat wil zeggen dat ze het ook wel eens bij het juiste eind hadden (als de wind uit boomvrije hoek waaide) of soms zelfs wel eens een te lage temperatuur hebben voorspeld (als op een herfstige dag een dek van gevallen bladeren de kou in de weerhut vasthield). Maar dus ook dat ze ons wel eens doodleuk twee of meer graden te veel in het vooruitzicht hebben gesteld!

Hoe veel Elfstedentochten zijn er niet op het laatste moment afgeblazen omdat een periode van dooi werd afgekondigd terwijl het in werkelijkheid keihard doorvroor? Hoe veel vrouwen hebben geen blaasontsteking opgelopen nadat Marjon “Liegebeest” de Hond in het kille voorjaar een rokjesdag ontketende?

Dankzij het KNMI vraag ik me intussen af hoeveel meter Usain Bolt eigenlijk gelopen heeft in die 9,58 seconden. Maar ook: wat kunnen we met deze kennis nog aan met de weercijfers uit 1706, algemeen erkend als het begin van de weermeting? Heeft er in de afgelopen drie eeuwen niet de nodige ontbossing plaatsgevonden? Met andere woorden: stonden er in 1706 niet overal ontzettend veel bomen, en werden er daarom niet veel te hoge temperaturen gemeten? En is dat dan niet stiekem de oorzaak van het broeikaseffect? Niet de uitstoot van broeikasgassen, maar het feit dat wij stelselmatig, al eeuwenlang ervan overtuigd zijn dat het een halve graad warmer is dan het in werkelijkheid is?

Wat is eigenlijk de temperatuur op aarde? Waarom is het drie graden boven nul als er vorst aan de grond is, en zeggen we niet dat het drie graden onder nul is maar dat het op ooghoogte dooit? Wie zegt dat langs een rij bomen niet de ideale plaats is om de temperatuur te meten? Waarom is een open vlakte temperatuurmetingsgewijs superieur?

U ziet: ik sta weer eens voor de ruïnes van mijn we(e)r(eld)beeld.

Gloeilamp

Als Wouter Bos al Nederlander van het jaar wordt vanwege zijn aanpak van de kredietcrisis, dan zal Jaqueline Jacqueline Kramer Cramer op zijn minst Nederlander van het decennium worden. Zij gaat er namelijk voor zorgen dat over vier jaar de gloeilamp is verdwenen.

Nu kun je de Twin Towers doen verdwijnen door ze met een vliegtuig te doorboren, en de diamanten schedel van Damien Hirst kun je per ongeluk uit je handen laten vallen, opdat hij niet meer bestaë. Bij fenomenen en begrippen ligt dat doorgaans een stuk ingewikkelder. Volstrekt onzinnige bezigheden als bungeejumpen en fierljeppen bestaan bij gratie van het feit dat ze mogelijk zijn, en zodra de mogelijkheid van iets is aangetoond, is het onmogelijk dat het ooit nog onmogelijk wordt.

Onze minister van VROM denkt daar heel anders over. Op het moment dat wij elkander een gelukkig 2012 wensen, worden als bij toverslag alle nog overgebleven gloeilampen van hun fittingen verlost zonder een spoor van hun bestaan achter te laten. Vragen we op 2 januari 2012 in de supermarkt waar toch ook alweer de gloeilampen lagen, dan worden we aangestaard alsof we groene marsmannetjes zijn die zo uit een UFO komen wandelen. Glojlmp? Sorry, wij spreken geen Russisch.

Het einde van de gloeilamp: Plato zou zich omdraaien in zijn grot.

In 2012 bestaat alleen de spaarlamp nog, maar die zal dan wel gewoon ‘lamp’ gaan heten, omdat er geen gloeilamp meer is ten opzichte waarvan hij iets bespaart.

De spaarlamp heet enorm goed voor het milieu te zijn. Zo werden eerder ook de filtersigaret, de katalysator en klimaatneutraal vliegen uitgevonden, met als onderliggende boodschap aan de consument dat hoe meer filtersigaretten hij rookte, hoe schoner zijn longen, en hoe meer ‘schone’ auto- en vliegtuigkilometers, hoe groener de bossen.

In de supermarkt zijn sinds kort alle koelschappen met deurtjes afgesloten. ‘Eerst kiezen, dan pakken. Voor een beter milieu’, staat er op de deurtjes, in smeltende ijsletters nota bene. Maar ik kan u verzekeren dat als Albert Heijn hierdoor bespaart op de (kosten voor) koeling, die deurtjes er al in 1887 waren geweest.

Met die spaarlampen is het niet veel anders: een druppel op een brandende gloeilamp. De terroristen van de Nuon zenden ongetwijfeld weer die reclame uit van dat gezin dat een waterkrachtcentrale in de tuin heeft moeten aanleggen om te kunnen voorzien in de elektriciteitsbehoefte rond de kerst – maar dat geeft niks, want ze gebruiken spaarlampen. Ja, en hun energierekening is zeker ook een spaarrekening.

Intussen gaan we met 7 miljard spaarlampgebruikers natuurlijk net zo hard naar de klote als met 6 miljard gloeilampers, alleen duurt het misschien iets langer. Het enige wat echt een beetje zou helpen, is om die hele verdomde klotekerst collectief in het donker door te brengen. Ik ben voor.

kredietwet.nu

Ik kan de futiliteit van mijn bijdragen nog zo benadrukken, maar als je Mao boven aan je blog hebt staan en je snijdt ook maar sporadisch een maatschappelijk enigszins relevant thema aan, dan ontkom je er niet aan dat je zo nu en dan benaderd wordt door een linkse geest die in jouw blog een mooi platform ziet voor het uitventen van een vermeend gedeelde mening. Dergelijke bedelarij kan bij mij altijd op een warm onthaal rekenen.

Zo werd ik deze week uitgedaagd om deel te nemen aan een heuse blogbattle. Althans, battle: het was natuurlijk niet de bedoeling om je zieltogende collega-prutschrijvers door het slijk te halen (stel je toch eens voor!). Nee, de uitdaging bestond erin om een stukje code op je site te plaatsen – toegegeven, een hele uitdaging voor iemand met de programmeerkennis van mijn moeder, maar niet iets waar ondergetekende zijn hand voor omdraait.

Doel van het stukje code was om zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen ‘voor een krachtige Klimaatwet’. Milieudefensie had de ganse (zwaar vervuilde) blogosfeer afgestruind en mij geselecteerd in de naïeve veronderstelling dat ik deze sympathieke actie wel zou ondersteunen.

Op de site las ik dat deze krachtige wet twee zaken zou behelzen: jaarlijks minstens 3% minder broeikasgassen spatie uitstoot en ondersteuning van ontwikkelingslanden in de strijd tegen klimaatverandering. Twee zaken die ik op zich van harte ondersteun, maar het is natuurlijk volstrekte lariekoek om te denken dat het gebeurt zodra het in de wet verankerd is. Zo kunnen we ook wel 3% minder files, 3% minder moorden en 3% minder spaties willen; leuke doelstellingen, maar zonder concrete acties natuurlijk niets meer dan gebakken ozonlucht. Welk een grenzeloze onnozelheid om daadkracht te bevroeden in zulke papieren dadeloosheid!

Bovendien, in een echt krachtige klimaatwet zou ik nog veel meer, en vooral ook andere zaken geregeld willen zien. Nooit meer sneeuw bijvoorbeeld. Maximaal dertig millemeter neerslag bij een zomerse bui. Nooit meer Rita, in meerdere opzichten. De Elfstedentocht definitief verbannen naar de canon van de Nederlandse geschiedenis als verwerpelijke folklore uit langvervlogen tijden. Een heldere keuze voor bomen: of het hele jaar in blad, of altijd kaal, maar niet ieder jaar dat gelazer met die afvallige bladeren en alle NS-vertraging van dien.

Kijk, zo’n wet, daar teken ik voor.

Maar goed, als het allemaal dan toch zo makkelijk gaat, dan zijn er wel urgentere zaken om op te lossen. Om te beginnen natuurlijk de kredietcrisis. Teken daarom nu voor een krachtige Kredietwet:

Geachte regering en leden van de Tweede Kamer,
Onze economie verandert razendsnel. Daarover maken wij ons grote zorgen. Halve maatregelen volstaan niet meer. De aandelen van Fortis moeten drastisch omhoog. Laten we nu vól inzetten op schone handel en een energieke spaarrekening.
Daarom doe ik [is het nou we of ik?, red.] een dringend beroep op u! Voer snel een krachtige Kredietwet in. Leg daarin vast dat Nederland:

  • jaarlijks minstens 3% hogere aandelenkoersen haalt, en;
  • ontwikkelingslanden steunt in de strijd tegen de kredietcrisis.

Aangezien ik zelf ook weer niet zo heel handig ben met programmeren, wil ik u vragen gebruik te maken van het scriptje van klimaatwet.nu. U vindt mij daar in de ranking spatie lijst als kredietwet.nu.

Met een beetje geluk heeft het klimaat er ook nog profijt van.

Download flash player om de blogbattle banner te zien.

Autoloos

In de Middeleeuwen werden er nog wel eens autoloze zondagen gehouden waarop je echt geen gemotoriseerd voertuig door de stad zag rijden – en toen had je nog niet eens luchtvervuiling of CO2, laat staan een broeikaseffect. Ironisch genoeg zijn de autoloze zondagen pas een farce geworden toen de milieuproblematiek echt goed en wel op de agenda kwam.

In 1973 kregen we de handen er nog wel voor op elkaar, maar toen waren we alleen maar bang dat de olie op zou raken als we te lang door zouden tuffen. Anno 2008 draait autoloze zondag allang niet meer om het bewust laten staan van je auto. Ter meerdere eer en glorie van moeders met bakfietsen en kinderen die heel klimaatneutraal Bloem heten worden er gewoon een paar straten afgesloten, waar je als rechtgeaarde geitenwollensok dan als de sodemieter overheen moet gaan fietsen, wandelen of skaten; niet omdat die wegen daar bijzonder geschikt voor zijn, maar gewoon omdat het kan. Waarmee de fantasieloosheid van dit type mens overigens direct weer is bevestigd, want waarom dan niet meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt om eens op de normaal zo drukke weg te poepen, de liefde te bedrijven, te bloemschikken en/of een boek te lezen – allemaal dingen die je ook niet zo snel doet als de vrachtwagens voorbijrazen.

Aan de rand van het afgesloten gebied zijn verkeersregelaars actief om de schier onstuitbare horde automobilisten in bedwang te houden. Ze zijn uit alle hoeken en gaten van het land aangerukt en moeten uitleggen dat je vandaag speciaal voor deze klimaatvriendelijke actie drie kilometer moet omrijden, maar gelukkig is er een tankstation onderweg, om een afstand van honderd meter te overbruggen – en drie keer raden hoe zij zelf naar hun werk zijn gekomen.

Autoloze zondag, die organiseren ze in 2008 ook op de prachtigste nazomerdag van het jaar, zo’n dag waarop je toch al de fiets zou nemen. En je hoort er pas van op het journaal van 8 uur, als je nergens meer naartoe wilt gaan en je je auto dus sowieso niet meer kan laten staan. Bovendien heb je ’s middags al zo’n stuk in je kraag gezopen dat je niet eens meer zou mógen rijden, al zou je het willen.

En als het nou nog wat zou opleveren… maar we weten allemaal dat ook met de verkeersomvang van gisteren de ijsberen nog altijd in hun Lebensraum beperkt zullen worden. En ook als iedereen daadwerkelijk één dag per jaar zijn auto laat staan, zal de temperatuur daar niet schrikbarend van zakken. Zelfs als auto’s in het geheel worden afgeschaft en iedereen de bus neemt zie ik het somber in; fietsers die wel eens door zo’n ding worden ingehaald begrijpen wat ik bedoel. Ook met zes miljard buspassagiers voorzie ik op den duur een Zwolle aan Zee – het duurt alleen wat langer voor het zover is.

Kortom, autoloze zondag was weer even autoloos als zinvol.

Maar misschien is de bewustwordingscampagne vooraf volledig aan mij voorbijgegaan omdat deze zorgvuldig genarrowcast was op de automobilist. Die zou ik dan gemist hebben omdat ik al ruim 31 jaar autoloos ben. Kijk, en dat zet nou zoden aan de op te hogen dijk.

(Maar ho maar dat daar eens een sympathiek belastingregelingetje tegenover staat.)