Middelvinger

Wouter Bos heeft het weer gedaan. De schurk, die naar eigen zeggen edelmoedig maar tot groot ongenoegen van zijn slachtoffers dagelijks zijn paard bestijgt om te stelen van de rijken en zijn niet misselijke buit vervolgens te verdelen aan armen, zieken, arbeidsongeschikten, buitenlanders en andere chronische luiwammesen die weigeren hun steentje bij te dragen aan de BV Nederland, heeft deze week de automobilist onheus bejegend.

Wat wil het geval? De files zijn het afgelopen jaar met 10% gestegen en we weten nu al dat dit doorslaande succes in de komende maanden alleen maar overtroffen zal worden. Een oude wet van vraag en aanbod leert dan dat bij zo veel vraag onvermijdelijk de toegangsprijs, in dit geval de belasting, omhoog gaat. En dat is natuurlijk allemaal de schuld van Wouter Bos, die eerder al Pim Fortuyn en Theo van Gogh vermoordde, diverse beurskrachs veroorzaakte, het wereldkampioenschap verspeelde door een strafschop te missen en de zomer van 2007 in het water liet vallen.

Wouter Bos krijgt van autominnend Nederland dus de middelvinger.

Ja, wat is een automobilist zonder middelvinger? Dat is Johan Cruyff zonder voeten, of Harry Mulisch zonder neus. Je hoeft maar even in de weg te lopen of te langzaam te fietsen, of kwalificaties als ‘knettergekke bangerik’ zijn niet van de lucht. De lucht overigens die inmiddels al zo vervuild is dat de overheid zich binnen afzienbare tijd gedwongen zal zien om rijwielen te voorzien van een sticker die waarschuwt dat fietsen in de buitenlucht een groot gevaar is voor de gezondheid; om nog enigszins verstoken te blijven van fijne deeltjes kun je maar beter in de veilige afgesloten ruimte van je trouwe vierwieler zitten.

Het fascinerende van de automobilist is dat hij zonder enige schroom de schuld van de fileleedtoename bij de beleidsmakers legt; alsof die ’s ochtends vroeg met de zweep klaarstaan om de forenzenkudde in hun auto te dwingen. In werkelijkheid is de toename van de files bij een stagnerende bevolkingsgroei helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik kan eigenlijk maar twee oorzaken bedenken waarom er bij een ongeveer gelijk aantal mensen met een auto toch steeds meer files ontstaan:

  1. de hogere arbeidsparticipatie van vrouwen;
  2. hoe kan het ook anders, de vergrijzing.

Al die ouwe knarren achter het stuur zijn natuurlijk de doodssteek voor een efficiënte infrastructuur. Maar dan moet je dus niet bij Wouter Bos gaan klagen, want was dat niet ook de man die alle AOW’ers uitkleedde, hun zelfgebreide sokken van al hun spaarcenten ontdeed en als dank voor bewezen diensten een forse belastingaanslag achterliet? Die man doet zijn best om de tuffende bejaarde van de snelweg te jagen!

Sowieso was het natuurlijk een idee geweest om je pijlen op de Minister van Verkeer en Waterstaat te richten in plaats van op de Minister van Financiën, maar ja, dat was de afgelopen dertig jaar maar drie keer géén VVD’er.

Van mijn kant dus een hele dikke, vieze, stinkende CO2-middelvinger terug voor de automobilist. Maar het poëtische genie dat de slogan STOP BOS heeft bedacht voor een campagne die het autorijden propageert, verdient terstond een Nobelprijs.