Onderzoek

Ik vraag me af: doet er wel eens iemand onderzoek naar Maurice de Hond? Van zijn onderzoeken lijkt 67,4% mij niet deugdelijk, 73,2% niet representatief en 88,1% niet relevant.

Gisteren kwam kereltje Pechtold met zijn voorstel om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar zestien; vandaag heeft Maurice natuurlijk al gepeild wat u en ik daarvan vinden. Hoef je dat zelf tenminste niet meer te bedenken.

Wat blijkt? 87% van de Nederlanders is tegen het voorstel van Pechtold! Ikzelf gaf aan ook niet echt voor nog meer stemgerechtigden warm te lopen – eigenlijk is er maar één periode in mijn leven waarin ik vond dat zestienjarigen mochten stemmen, en dat was toen ik zelf zestien was.

Rijst de vraag: hoe hoog ligt de testpanel-van-mauricedehond-gerechtigde leeftijd? Die ligt overduidelijk boven de 18: uit de onderzoeksresultaten blijkt dat alle respondenten in 2003 hebben gestemd of nu op Wilders zouden stemmen (waaruit ik hopelijk niet hoef af te leiden dat van de Nederlanders die sinds 2003 achttien zijn geworden 100% op Wilders stemt).

Zo kan ik het ook, Maurice! Ga het de bReEzAh-sletjes eerst maar eens zelf vragen voordat je met dit soort conclusies komt! Tot die tijd bedankt voor het binnenpretje dat ik kreeg van het feit dat maar liefst 7% van de D66-stemmers het met het voorstel van Pechtold eens is.

Stemrecht

Ook ik begin zo langzamerhand het vertrouwen in de politiek te verliezen, en wel omdat de politiek zo veel vertrouwen in het volk blijft houden. Kereltje Pechtold vindt de tijd zelfs gekomen om stemrecht te geven aan zestienjarigen. In een item op het Journaal gaf zo’n zestienjarige aan waarom:

“Ja, ik vind dat ik allang mag stemmen.”
“O en waarom dan?”
“Nou, ik heb toch ook stemrecht?”

Je zult voor je draagvlak maar afhankelijk zijn van BrEeZaH-sletjes en andere wilsonbekwamen…

Niet links, niet rechts, maar onnavolgbaar

Verklaarde Rita Verdonk eerder deze week nog met een voor haar ministerie ongekende en ook ongewenste snelheid dat ze toch echt niet anders kon dan vaststellen dat Ayaan Hirsi Ali nooit het Nederlanderschap heeft verkregen, nu twijfelt diezelfde Verdonk er niet aan dat Hirsi Ali toch Nederlandse blijft. Vooral dat woordje ‘blijft’ is hilarisch voor wie het kamerdebat afgelopen dinsdag heeft gevolgd. Verdonk kreeg daarin de lachers op haar hand door na eerst een uur lang beweerd te hebben dat Hirsi Ali nooit Nederlander is geworden doodleuk te verklaren dat Ayaan gedurende de zes weken die zij heeft om beroep aan te tekenen gewoon Nederlandse is.

Toen was er dus plotseling geen enkel beletsel om de identiteit van het bedreigde Kamerlid vast te stellen. Of het nu Ayaan Hirsi Ali of Ayaan Hirsi Magan was die gedurende die zes weken Nederlandse is, bleef ongewis.

Door haar salto mortale bewijst Verdonk eens te meer dat ze niet links is. Iedere aanhanger van de linkse kerk had Ayaan natuurlijk onmiddellijk het Nederlanderschap gegeven, en zich vervolgens niet bekommerd om alle vergelijkbare gevallen van minder bekende vluchtelingen (hoewel elders te lezen valt dat deze hele kwestie zoals alle politieke kwesties juist een opzetje is van de linkse kerk, de VARA en de PvdA gewoontegetrouw voorop, om Hirsi Ali het land uit te krijgen – de fantasie van de linkse-kerkhaters kent werkelijk geen grenzen).

Verdonk is ook niet rechts, want door tegemoet te komen aan de eisen van de kamer toont ze haar warme karakter; een kille, meedogenloze minister had Ayaan natuurlijk rücksichtlos het land uitgezet. Maar rechtdoorzee kun je Verdonks optreden in de afgelopen week moeilijk noemen.

Laten we het houden op onnavolgbaar.

Rita Mag Gaan

Hoe durft u dat te zeggen! Ik heb nog nooit met mevrouw Hirsi Ali gemaild!
I did not have e-mail relations with that woman!

Dat lijkt me niet zo moeilijk te verifiëren, Rita. En je weet dat we niet houden van mensen die liegen… lekkere werkrelatie ook trouwens, als de VVD-minister van Vreemdelingenzaken en integratie nog nooit gemaild heeft met de VVD-fractiewoordvoerder integratie…

Hirsi Mag Gaan

Ayaan Hirsi Ali Magan, vorig jaar volgens Time Magazine nog een van ’s wereld honderd meest invloedrijke denkers leugenaars en Nederlander illegaal van het jaar 2004, moet Nederland mogelijk verlaten. Om een verblijfsvergunning te krijgen heeft Ayaan namelijk in 1992, bij wijze van eerste proeve van inburgering, gelogen over de ware reden van haar vlucht reis naar Nederland. Althans, dat heeft zij donderdag jl. in een aflevering van Zembla toegegeven verzonnen verklaard. Het schijnt bijvoorbeeld helemaal niet zo te zijn, zoals haar ontdekker Neelie Smit Kroes-Peper beweert, dat Ayaan een geen vijf burgeroorlogen heeft meegemaakt.

Bij de VVD was men allang op de hoogte, omdat Ayaan al op de biechtstoel is gekropen voor haar overstap naar de Club van Rita. Of men bij de Club van Wiardi ook op de hoogte was, blijft ongewis, maar diezelfde PvdA eist nu wel een onderzoek naar de antecedenten van de ook al uit haar huis gepeste Somalische. Minister Verdonk, die na Taïda, Salomon en Mark al gevloerd te hebben eigenlijk helemaal geen zin meer heeft in weer een nieuwe tegenstander, zal als ze haar imago van niet links, niet rechts, maar rechtdoorzee (tsjak!) wil behouden, haar partijgenoot onverwijld op het vliegveld moeten zetten.

Dat zal niet gebeuren, en terecht. Het zou toch uitermate merkwaardig zijn als een volledig geïntegreerde vrouw die al vijftien jaar in Nederland verblijft het land wordt uitgezet omdat zij zelf bekent wat de IND nooit heeft kunnen aantonen. Of Hirsi Ali ook Tweede-Kamerlid kan blijven, is veel minder vanzelfsprekend; er zijn er die voor minder het veld hebben moeten ruimen.

Eén ding is wel duidelijk, en dat is dat dit verhaal het imago van de asielzoeker als leugenachtige gelukszoeker weinig goeds zal doen. Terwijl het natuurlijk net zo goed aantoont dat ook leugenachtige gelukszoekers zonder probleem deel uit kunnen maken van en zelfs succesvol kunnen zijn in onze samenleving.

Minister van Integratie

Ik gun iedereen een welgemeende maar hopelijk kansloze gooi naar het minister-presidentschap, maar om nu, zoals Rita Verdonk doet, bij Robert Jensen aan te schuiven gaat wel erg ver.

Overigens laat Verdonk vandaag in een interview in de Volkskrant weten dat de term IJzeren Rita wat haar betreft in het geheel niet toepasselijk is. Niet zozeer omdat ze geen streng imago wil hebben, maar omdat Stalen Rita een betere omschrijving zou zijn… met dank aan enkele illustere voorgangers die zich aan het andere uiteinde van het politieke spectrum bevonden.