Vreedzaam protest
Vreedzaam protest.

Mijn UvA

Geacht College van Bestuur,

Dit gaat zo niet goed allemaal. Twee van uw campussen zijn ernstig toegetakeld en nu heeft u zelfs moeten besluiten de tent een paar dagen helemaal dicht te gooien. Ik haast me eraan toe te voegen dat dit natuurlijk helemaal niet zo héél erg is (want Gaza, klimaatverandering en Joost Klein), maar als medewerker van uw prachtige instituut vraag ik u nederig of het mij eventueel is toegestaan om heel voorzichtig het signaal af te geven dat de arbeidsvreugde van mijzelf en collega’s enigszins negatief beïnvloed is door de meutes opgefokte gemaskerde lieden die de afgelopen week onze respectievelijke werkplekken gevandaliseerd hebben voor de goede zaak.

Aangezien u graag in gesprek treedt met willekeurige mensen uit uw gemeenschap, zou ik ook weleens een kop koffie willen komen drinken om het hierover te hebben. Helaas moet ik hierbij aantekenen dat ik niet zo goed ben in het slopen van historische dan wel moderne panden en het opwerpen van barricades. Ik heb twee linkerhanden; daarom ben ik ook bij u komen werken. Ook beschik ik niet over een megafoon; ik heb alleen een e-mailadres. Overigens kan ik ook niet zo goed tegen het opzwepen van fanatieke massa’s en kom ik met mijn geweten in de knel als ik leuzen moet scanderen die door anderen als kwetsend worden ervaren. Ik wil een open en respectvolle dialoog, en omwille daarvan verhul ik mij niet achter een masker, zodat u mij recht in de ogen zult moeten kijken. Ik spreek en schrijf met u uitsluitend in het Nederlands; niet omdat ik het Engels niet machtig ben, maar gewoon omdat het kan.

Vergeeft u mij dat ik hier misschien bizarre en wereldvreemde voorwaarden stel, maar ik wil ook weleens de spelregels bepalen. Hopelijk vormt het bovenstaande geen belemmering om het gesprek aan te gaan. Wat ik namelijk wel heb, is een eisenpakket dat gesteund wordt door veel, heel veel van uw studenten en medewerkers.

 1. De UvA moet tot het uiterste gaan om vreedzaam protest te faciliteren.
  Hierbij wordt ‘vreedzaam’ bedoeld in de historische betekenis van vóór 6 mei 2024; dat wil zeggen zonder geweld, zonder agressie, zonder vernielingen, zonder gezichtsbedekking, zonder nare leuzen, zonder bezettingen, zonder overnachtingen, zonder barricades en zonder voorbereidingen op logisch doch vermijdbaar politieoptreden. Deze open deuren (letterlijk en overdrachtelijk) lijken mij toch niet te veel gevraagd. Ten overvloede: bovenop de puinhopen die je zelf hebt aangericht We are peaceful, what are you? scanderen voldoet niet aan de definitie.
 2. De UvA moet zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen.
  Dit houdt in dat er wordt opgetreden tegen, en niet gepraat met, studenten en medewerkers die zich schuldig maken aan vernielingen en andere bovengenoemde onverkwikkelijkheden. Voor geweld en agressie mag onder geen enkel beding plaats zijn aan de universiteit. Is er iemand die het hiermee oneens kan zijn?
 3. De UvA moet de banden verbreken met instellingen en organisaties die bijdragen aan, of profiteren van, oorlogsgeweld waarbij onschuldige slachtoffers vallen.
  Het heeft er alle schijn van dat de UvA al lang en breed aan deze voorwaarde voldoet en wil voldoen (met dank voor uw transparantie daaromtrent), maar het kan geen kwaad dat wat duidelijker uit te dragen. Er is nu sprake van enig semantisch getouwtrek waarvan de schade inmiddels in de miljoenen loopt.
 4. De UvA moet haar taak als hoeder van de wetenschap serieus nemen.
  Wat wij nu voor waar aannemen, kan later onwaar blijken te zijn, en wat wij aan opvattingen huldigen, is bijgevolg aan discussie onderhevig. Dit basale inzicht vormt zoals u weet de grondslag voor de wetenschappelijke houding die studenten vanaf hun allereerste colleges aangeleerd krijgen. Maar blijkbaar is dat te laat, want dit primaire begrip, in de volksmond ook wel bekend als ’twijfel’, ontbreekt ten enenmale aan degenen die de afgelopen week hun zienswijze hebben opgelegd aan de universitaire gemeenschap, zonder overigens duidelijk te maken met welk mandaat zij dat eigenlijk menen te kunnen doen.
  De universiteit moet serieus overwegen het verplichte vak Academische vaardigheden te verplaatsen naar de middelbare, basis- of kleuterschool, om mensen er in een eerder stadium van te doordringen dat zij niet per se gelijk hebben als ze iets met veel passie maar nog altijd in minderheid of zonder autoriteit vinden. Tevens moet de UvA de MOOC Het geweldsmonopolie in Nederland gratis ter beschikking stellen aan de samenleving.
  Ten overvloede: The people, united scanderen of een brief schrijven namens alle UvA-medewerkers met het UvA-logo erboven volstaat niet om alle medewerkers te vertegenwoordigen. Wie een diverse en inclusieve UvA nastreeft, moet niet doen alsof de UvA-gemeenschap eensgezind is over uw medeplichtigheid aan de oorlog in het Midden-Oosten, want dat is zij niet.

Zo. Totdat deze eisen zijn ingewilligd, blijf ik (indien mogelijk) tijdens kantooruren, en soms een beetje langer, mijn werkplek bezet houden, en zal ik niet nalaten de hele dag door in functie allerlei werkzaamheden te verrichten in het belang van uw organisatie. Maar het lijkt me ook weer niet heel ingewikkeld allemaal, en ik ben zelfs van harte bereid om de scherpe randjes van punt 4 af te halen.

We kunnen er anders ook een borrel van maken. Wij betalen ‘de schade’ wel; we zijn toch met veel.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

7 gedachtes over “Mijn UvA”

 1. Dit stuk benadrukt maar eens dat het hoog tijd wordt een ‘speakers corner’ in te richten in Amsterdam. Een plek waar naar mooi democratisch gebruik het iedereen vrij staat met elkaar in gesprek en/of discussie te gaan. Het lukraak opleggen van eisen met de mededeling dat ‘er pas gestopt wordt als deze zijn ingewilligd’ is uiteraard onaanvaardbaar. Wat me het meest verbaasd is het fenomeen dat nu ontstaat: mensen, gevlucht uit autocratische of door religieuze wetten onderdrukte omgevingen, die vervolgens hier deze op willen leggen. Als je vind dat het hier anders geregeld moet worden, is het dan niet een beter idee om waar je vandaan gevlucht bent terug te keren? Democratie betekent niet dat je anderen tot jouw ideeën kunt dwingen.

 2. Mooi verhaal. Maar door het artikel te schrijven als een brief aan een gerenommeerd en niet van fatsoen gespeend instituut dat feitelijk ook maar het slachtoffer van de situatie is, in plaats van aan de maatschappij ontwrichtende religieus doorgedraaide beroepsrellers die de feitelijke oorzaak vormen, komt de gebruikelijke scherpte en mate van veroordeling zoals in eerdere stukken wat minder uit de verf. Neemt niet weg dat het een goed stuk is, wat ik weer graag gelezen heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *