Handboek voor Ontkenners – de klimaateditie

In dit vervolg op het bestsellende handboek voor corona-ontkenners legt de auteur de lat nog hoger: ging het bij covid nog om mensen die het bestaan van een onzichtbare vijand ontkenden nadat ze er mogelijk zelf zonder kleerscheuren mee in aanraking waren gekomen, in deze klimaateditie richt hij zich op ontkenners van objectief vast te stellen fenomenen die eenieder vanachter zijn eigen slaapkamerraam kan waarnemen – al moet aangetekend worden dat de doelgroepen voor 97% overlappen.

Deze handzame sequel opent én sluit af met een onverwacht compliment aan de klimaatontkenner. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer: de klimaatwap blijkt de coronawap op verschillende punten zelfs te overwappen. Een must-read voor iedere autonoom, Poetin-lover of kraanwaterweigeraar.

‘Een werk dat niemand koud laat’ – Carice van Houten

‘Extreem droog’ ⭐⭐⭐⭐ – de Volkskrant


HOOFDSTUK I: DE ONTKENNING
Het begint natuurlijk allemaal met de vraag: ben ik wel een ontkenner?

1. Maar het klimaat verandert altijd.
Hebt u zichzelf weleens betrapt op het gebruik van bovenstaand ‘argument’? Gefeliciteerd, u bent helemaal geen ontkenner! U erkent volmondig dat het klimaat verandert. Dit ontslaat u automatisch van de verplichting (die u wellicht voelt) om weersextremen van nu te bagatelliseren. U hoeft dus niet meer aan te komen met uw neef die in Palermo woont, uw ouders die in Spanje op vakantie gingen of de droogte van 1976. Stop daar dus mee! Niet alleen bewijst dit allemaal niets; het zijn voorbeelden die uw eigen standpunt regelrecht ontkrachten.

Ga dus voor uzelf na of u klimaatverandering accepteert als iets van alle tijden, in welk geval de noodzaak ontbreekt om extremen van nu te betwisten, of dat u de opwarming van de aarde daadwerkelijk wenst te ontkennen, in welk geval de latere hoofdstukken mogelijk soelaas bieden. Maar make up your mind: je kunt het niet allebei vinden.

2. Maar de opwarming wordt helemaal niet door de mens veroorzaakt.
Mooi, we zijn het erover eens dat het klimaat verandert. Het zou ook vreemd zijn dit te ontkennen, want we kunnen dit heel accuraat meten. Wetenschappers zijn bovendien goed in staat om het klimaat van eerdere tijden te reconstrueren – een vaardigheid waar ze overigens al vóór de oprichting van het World Economic Forum over beschikten, mocht u een agenda vermoeden. Daardoor weten we dat de temperatuur op aarde momenteel in een ongeëvenaard tempo aan het stijgen is:

(bron: NASA)

Het zou natuurlijk kunnen dat de ongekende stijging die zich vanaf de tweede helft van de 19e eeuw manifesteert, veroorzaakt is door de afschaffing van de slavernij, de Amerikaanse Burgeroorlog of de bouw van de Eiffeltoren, die allerlei windstromen in de war bracht. Maar voorlopig houden wetenschappers het op de concentratie CO2 in de atmosfeer. Vraag me niet hoe ze er in godsnaam bij komen, en zie dit vooral als een heel voorzichtige hypothese, want correlatie is natuurlijk nog geen causatie en ze kijken alleen maar naar de laatste 800.000 jaar.

(bron: Our World in Data)

Overigens: ook als het wel de Eiffeltoren was, is de mens de veroorzaker. Iéts moet in ieder geval die bizarre stijging sinds 1870 verklaren, en ‘gewoon de natuur’ is het niet, als we uit mogen gaan van de voorafgaande miljoenen jaren.

3. Maar we leven in een ijstijd.
We bevinden ons in een warme periode binnen een ijstijd, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat er sprake is van enige opwarming hoeft niet alarmerend te zijn, want doorgaans gaan er duizenden jaren voorbij voordat je er iets van merkt. Het huidige nooit eerder vertoonde tempo is dat wel, omdat ecosystemen zich er niet op kunnen aanpassen. Hele volksstammen zullen op drift raken omdat het gebied waarin zij leven onleefbaar wordt, en dat vooruitzicht zal u gezien uw vermoedelijke politieke voorkeur ongetwijfeld de stuipen op het lijf jagen.

4. Maar er bestaat helemaal geen wetenschappelijke consensus over dit onderwerp.
O jawel hoor.

HOOFDSTUK II: HET WEER
Dit handboek zou natuurlijk niet compleet zijn zonder een beknopte uitleg over het verschil tussen het klimaat en het weer, ook al is dit kennis die bij de gemiddelde bezoeker van de peuterspeelzaal als bekend mag worden verondersteld.

1. Maar het is zo koud in Nederland!
Als we kijken naar de maand juli 2023, dan beleven we een gemiddelde zomer, die naar de nieuwe maatstaven misschien wel als een bijzonder frisse zomer de boeken in gaat. Die moeten er echter ook zijn, als we het hebben over gemiddelden.

Het is wellicht inzichtelijk om te vermelden dat ‘global’ in ‘global warming’ niet staat voor ‘Nederland’ of het dorp waar u woont, maar voor de hele wereld (ezelsbruggetje: denk aan de ‘globalisten’ waar uw leider het zo vaak over heeft). Daarom wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar Phoenix in de Verenigde Staten, waar het afgelopen maand 30 dagen achter elkaar boven de 43° is geweest, en de temperatuur ’s nachts niet onder de 30° is gedoken.

Overigens lijkt u alweer vergeten dat we in Nederland vanaf half mei een periode van 40 dagen zonder neerslag hadden.

2. Maar het weer zegt toch niks over het klimaat?
Inderdaad: net zo min als de relatief koude zomer iets zegt, bewijst deze droogteperiode op zichzelf helemaal niets. Het onmiskenbare feit dat we steeds vaker met dit soort extreme droogte te maken hebben, wat wetenschappers voor ons klimaat voorspeld hebben en wat verifieerbaar uitkomt, wel. En soms kunnen weersextremen wel degelijk meer zeggen: zo becijferden wetenschappers dat de bizarre hittegolf in Spanje, Portugal en Marokko afgelopen april in het huidige klimaat een waarschijnlijkheid heeft van eens in de 400 jaar, maar in het oude klimaat zo goed als onmogelijk was.

3. Maar in 1976 was het ook heel droog.
Ja, en dat is nu 47 jaar geleden. Het was ook heel droog in 2018 (vijf jaar geleden), 2020 (drie jaar geleden) en 2022 (één jaar geleden).

We kunnen ook kijken naar warmte, als we het dan toch over opwarming hebben. Van alle jaren die het KNMI sinds 1901 heeft gemeten, zijn de warmste tien allemaal uit de laatste twee decennia. Dat begint wel heel toevallig te worden allemaal.

4. Maar mijn ouders gingen in de jaren 60 al naar Spanje en toen was het er al bloedheet.
In Spanje kan het inderdaad bloedheet zijn. Bij een gemiddelde temperatuurstijging van 1° is het dan nog steeds bloedheet, zij het nog 1° warmer. De volgende voorbeeldsom maakt dit duidelijk:

 • Oude situatie: 36 graden (bloedheet)
 • Nieuwe situatie: 36 + 1 = 37 graden (bloedheet)

Dát het warmer wordt, staat als een paal boven water, zeker in gebieden waar veel meren en rivieren droog staan. De temperatuur wordt namelijk gemeten, en hoewel u daar misschien anders over denkt, kun je over een temperatuurmeting geen mening hebben.

5. Maar mijn neef woont in Palermo en het is daar helemaal niet zo heet als beweert wordt.
Het is ‘beweerd’, met een d.
Maar wat is het nu: was het altijd al bloedheet, of is het helemaal niet zo heet? Hoe dan ook, waarschijnlijk woont uw neef niet in een meetstation.

6. Maar op Antarctica is het wel -60!
Hee kijk nou, een temperatuurmeting waar u waarde aan hecht. Waarschijnlijk brengt u dit weinig opzienbarende gegeven – het is de fucking Zuidpool en het is er hartje winter – te berde om te nuanceren, om niet te zeggen ontkennen, dat de aangroei van ijs deze winter meer dan zes standaarddeviaties afwijkt van normaal, wat volgens statistici slechts eens in de miljoenen jaren zou kunnen voorkomen. Vind ervan wat je wilt, maar accepteer dat het gaande is; het is echt niet zo dat Frans Timmermans daar eigenhandig ijs staat los te bikken om premier te kunnen worden.

HOOFDSTUK III: DE POLITIEK, DE MAATREGELEN EN DE MEDIA
Nu de naam van de Satan dan toch gevallen is: het is allemaal leuk en aardig met die wetenschappers, maar u accepteert sinds een paar weken natuurlijk alleen nog dat Frans Timmermans de kwade genius is achter alles wat u niet zint. Dat u geen boodschap hebt aan de wetenschap, wisten we al van de coronatijd. Vooruit.

1. Maar ze pushen de klimaat agenda [sic] alleen maar om ons door een hoepeltje te laten springen.
Aha. Nu dit met de coronamaatregelen blijkbaar mislukt is (waarom eigenlijk, waarom is men hier niet gewoon mee doorgegaan terwijl het allemaal op rolletjes liep met die QR-code?), gaan ze het nu proberen door wereldwijde klimaatverandering in scène te zetten. Een beetje omslachtig is het allemaal wel.

Laten we dit eens omdraaien. Stel dat u als overheid als doel heeft om uw volk door een hoepeltje te laten springen, zou u dan een ingewikkeld verhaal ophangen waarbij u afhankelijk bent van gans het journaille en de complete wetenschap, waarbij mensen dan alsnog kunnen zien dat het allemaal flagrante onzin is als ze alleen maar naar buiten kijken, of zou u à la Noord-Korea gewoon wat simplistische repressie inzetten? Nou dan.

Verder kunt u in dit overzicht zien waar bij u in de buurt u terecht kunt voor hulp.

2. Maar HAARP.
Hier nogmaals het overzicht van GGZ-instellingen bij u in de buurt.

3. Maar in het nieuws hoor je om de haverklap alarmerende berichten over klimaatverandering.
Dit komt doordat er om de haverklap alarmerende gebeurtenissen plaatsvinden die door weersomstandigheden veroorzaakt worden, wat in lijn is met het gegeven dat het klimaat ongekend snel aan het veranderen is. #hetklopt, met andere woorden.

4. Maar die branden waren gewoon aangestoken.
Waarschijnlijk kijkt u om moverende reden niet naar de NOS, maar in het Acht Uur Journaal van 25 juli werd ondubbelzinnig verkondigd dat de branden op Rhodos aangestoken waren, en de lokale bevolking de link met klimaatverandering nauwelijks legt. Waarom zou de NOS dit melden als het slechts klimaatpropaganda wil verkondigen?

5. Maar wat is nou helemaal de invloed van Nederland op het klimaat?
Goh, wat verrassend dat u zichzelf deze vraag niet stelt als u triomfantelijk-schuimbekkend vaststelt dat we zo’n koude zomer meemaken.

Wellicht heeft u weleens gehoord van het klimaatakkoord van Parijs. Anders dan u misschien zou verwachten, is dit geen gemeentelijk plan van de Franse hoofdstad, en beschrijft het ook geen doelen voor de toekomst van Nederland of het dorp waar u woont. Het misverstand is natuurlijk héél begrijpelijk, maar voor de duidelijkheid: het betreft afspraken tussen landen van over de hele wereld, en het idee is dus niet, ik herhaal: niet, dat Nederland als enige actie onderneemt.

6. Maar statiegeld op blikjes en belasting op frietbakjes, moeten we het daar dan van hebben?
Nee, waarschijnlijk niet. Zeker niet als we met zijn allen de hele wereld over blijven vliegen.

7. Maar 28 miljard voor 0,000036 graden, dat is toch van de zotte?
Opnieuw op de valreep een valide punt: of we iets moeten of gaan doen tegen de klimaatverandering, en wat we daarvoor over hebben, is een politieke keuze. Na mij de zondvloed, kunt u denken, al wordt de kans steeds groter dat u daar mogelijk wat eerder dan gepland voor moet overlijden. U kunt ook van mening zijn dat uw belastinggeld beter besteed kan worden aan zaken die voor u urgenter zijn, zoals het verwijderen van regenboogzebrapaden, of defaitistisch vrezen dat het allemaal niet veel meer uitmaakt. Maar voor al deze dingen hoeft u niet datgene te ontkennen waarvan onomstotelijk vaststaat dat het gebeurt.

U kunt dus gewoon zeggen: ja, het is vrij bizar wat daar in Phoenix gebeurt; ja, ik zie ook wel dat het steeds vaker extreem droog is in Nederland en dat de onweersbuien veel heftiger zijn dan vroeger; ja, die ijsballen in Noord-Italië waren wel erg fors en ja, die lente-hittegolf in Spanje was wel heel extreem; ja, dat op Antarctica kunnen we moeilijk afdoen als toeval; en ja, alles bij elkaar moet ik toch eigenlijk wel toegeven dat de mens hier een grote rol in speelt – maar ondanks dit alles vind ik niet dat we miljarden moeten spenderen aan de bestrijding hiervan, want we hebben al zoveel andere problemen en ik weet niet zeker of het allemaal wel zal helpen.

Het is zelfs mogelijk om op een later moment tot dit voortschrijdende inzicht te komen. Het staat u allemaal vrij, in dit vrije land. Zelfs van Frans Timmermans mag het.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

10 gedachtes over “Handboek voor Ontkenners – de klimaateditie”

 1. Kent u die uitdrukking? ‘Roepende in de woestijn’? Nu is er een mooie samenvatting om te copy-pasten… En voel ik me minder eenzaam. Briljant wederom Iamzero, keep up the good work.

 2. Mensen zijn vreemde wezens. Het overgrote deel kan niet tegen veranderingen van welke aard dan ook.
  Behalve milieu veranderingen, dat wordt geaccepteerd. Op zich logisch, want zo kunnen ze zelf onveranderd blijven.
  Ik word er zo triest van.
  Ik ben 63, ik dacht ooit deze wereld gaat kapot ondanks mijn eigen (kleine) inspanningen om dat te voorkomen, ik ging ervanuit er zelf niet veel van te merken, gezien mijn leeftijd.
  Die gedachte is nu volledig achterhaald.
  Stel ik word nog 10 a 30 jaar ouder, gemiddeld goed mogelijk, dan ga ik de eerste echte rampen nog meemaken.
  Zolang deze wereld een junkie blijft van economische groei, veranderd er te weinig, te langzaam.
  Ik ben een atheïst maar ik hoop op een wonder. Ongelijk hebben is niet altijd erg.😉

 3. Aardig stukje. Volgens mij zijn er alleen relatief weinig “klimaat ontkenners”.

  Tip: volgende keer eens de oplossingen behandelen. De kernenergie-ontkenners van Greenpeace en GL eens flink aanpakken. Alles wat er mis is met windmolens en zonnepanelen blootleggen. Ons stroomnet dat niet toereikend is, van het gas gaan waar Duitsland er juist aan gaat en bruinkool (de meest vervuilende energiebron) weer omarmt omdat de veilige en schone kerncentrales door een idiote linkse lobby moeten sluiten, enfin, je bent beter in dit soort stukjes in elkaar wrotten dan ik. Ik kijk er naar uit!
  Als het over een aantal jaren flink mis gaat, hebben de wind- en zonneaanbidders daar een groot aandeel in gehad.

   1. Als er ergens gelobbyd is, is het wel bij zon en wind. Redelijk eenzijdige benadering. Ook afval lijkt alleen bij kernenergie een probleem, afval van zon en wind mag overal gedumpt worden omdat er geen protocollen voor zijn, zoals bij kernenergie uiteraard wel het geval.

    Hieronder een kopie van een stukje wat ik eerder in reactie op een ander forum heb geschreven, maar een iets meer omvangrijk onderwerp betrof.

    Als we Afrika en andere opkomende economieën helpen om welvarender te worden, komen er vanzelf minder kinderen. Meer welvaart betekent minder kinderen. Meer welvaart betekent minder economische vluchtelingen. Meer welvaart betekent minder luchtverontreiniging. Meer welvaart betekent tal van goede dingen.

    Meer welvaart begint bij een goede energievoorziening. Ook “daar” wil men graag een koelkast, tv, een lampje om te kunnen lezen en leren, een stopcontact om de telefoon op te laden etc. Dat is niet tegen te houden. Dus ondersteun de energievoorziening, bijvoorbeeld door middel van hulp bij het bouwen van kerncentrales (en vooral niet door de kostbare ineffectieve windmolens en zonnepanelen).
    Wij staan boven aan de ladder van energievoorziening (van heel vuil naar heel schoon en hopelijk zo snel mogelijk door middel van zo veel mogelijk kernenergie en straks de veelbelovende opvolgers daarvan), daar moet men via de onderste ladder van alles verbranden wat brandt, via, kolen en gas etc. de weg naar schoon lopen. Ironisch genoeg is zelfs een kolencentrale daar al een vooruitgang in de zin van co2-uitstoot.

    En die wereldbevolking is geen probleem, er kunnen we met gemak op termijn nog een paar miljard bij.
    Er wordt op steeds minder landbouwgrond steeds meer geproduceerd, er wordt volop geïnnoveerd in de voedingssector, met behulp van gentechnologie, groenten die in steriele verticale fabrieken het zonlicht pas zien als ze het pand verlaten, kweekvlees, etc. etc.
    We gebruiken in de rijkste landen steeds minder grondstoffen terwijl de welvaart toeneemt (dematerialisatie).
    Meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld: De smartphone heeft meer dan 10 apparaten (lees: heel veel grondstoffen) overbodig gemaakt. Van zaklamp tot routekaart en tomtom, van dictafoon tot krant, van fotocamera tot wekker.
    We innoveren ons suf. Geef geen subsidie aan windmolens maar aan slimmeriken die mooie oplossingen aan het bedenken zijn.

    Het aantal mensen is niet het probleem, het tegenhouden van oplossingen (kernenergie, gentechnologie om maar eens twee belangrijke voorbeelden te noemen) is dat wel. Meestal ingegeven door – vaak best voor te stellen – angst. Angst die wordt aangewakkerd en levend gehouden door clubs die ooit met goede doelstellingen zijn begonnen, zoals de milieubeweging, maar die nu hun businessmodel gezond moeten houden met het verdraaien van feiten en verspreiden van onjuiste informatie. Op het moment dat Greenpeace verkondigt dat kernenergie niet het probleem maar de meest veelbelovende oplossing is, kan de ledenadministratie de prullenbak in. Zelfs Diederik Samson is niet meer echt tegen kernenergie, dus het kan verkeren.

    De grote uitdaging is het vervangen van die angst (voor het onbekende) door bewondering voor wat de belangrijkste grondstof, het menselijke brein, voortbrengt. Hoe meer van die grondstof, hoe meer en hoe sneller de oplossingen – met vallen en opstaan – komen!

    1. Herman Schreef:
     Als we Afrika en andere opkomende economieën helpen om welvarender te worden, komen er vanzelf minder kinderen. Meer welvaart betekent minder kinderen. Meer welvaart betekent minder economische vluchtelingen. Meer welvaart betekent minder luchtverontreiniging. Meer welvaart betekent tal van goede dingen.

     Dat klopt op één dingetje na: er is reeds voldoende welvaart in de wereld, het is alleen ongelijk verdeeld. Maar aangezien mensen hun welvaart afmeten aan die van hun buurman, gaan we het nooit eerlijk delen.

     Alleen de welvaart in het rijke Westen zorgt al voor de milieuproblemen waar we nu al tegen aan lopen. Als jij denkt dat er best ruimte is voor nóg een paar miljard mensen op deze aardbol, dan kan dat wellicht, maar alleen als we die straat en straatarm houden, zodat ze niks kunnen kopen wat bijdraagt aan de footprint die wij als mensen gezamenlijk in het aardse zand stampen. Is dàt waar we naartoe willen? Nóg meer ongelijkheid in de wereld?

     1. De welvaart in het westen zorgt juist voor steeds minder klimaatproblemen! Dat is namelijk het mooie van voortschrijdende technologische ontwikkelingen.
      De ontkoppeling van groei en grondstoffengebruik!

 4. Soms denk je, de massa gaat als schapen of lemmingen richting afgrond, en ja ik ben er 1 van de massa, maar voor je over de rand stapt is er een onafhankelijke stem, rechte rug, die je even bij de les houdt. Geweldig stuk weer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *