Uitsterven

Het was dan weliswaar een schromelijke verspilling van water aan het begin van het droogteseizoen, maar wat hádden ze een pret, het vrijwel exclusief witte gezelschap van Extinction Rebellion met hun plastic regenponcho’s en dito opblaasflamingo’s, tijdens hun tweemaandelijkse illegale samenkomst op de A12.

Het zou flauw zijn om deze bezorgde burgers van hypocrisie te betichten, want, dixit kersverse klimaatcapo Carice, een individu mag natuurlijk best leren schoenen dragen, af en toe een biefstukje eten of zo nu en dan een vliegreisje maken – ook al staat 100 meter taxiën op de Polderbaan dan gelijk aan 36 mensenlevens aan belasting op frietbakjes, en draagt elke vlucht die je maakt regelrecht bij aan de hoogte van de fossiele ‘subsidies’ waar het allemaal om te doen is: dat zijn namelijk helemaal geen subsidies, maar niet-geïnde belastingen op bijvoorbeeld kerosine. (Belastingen die onmiddellijk op de consument zouden worden afgewenteld als ze wel geïnd werden, waarna je weer de straat op kunt om te mopperen dat vliegen alleen nog is weggelegd voor de allerrijksten, maar dat terzijde.)

Wat wij als individu kunnen doen, is klein bier vergeleken met wat de grootvervuilers aanrichten, en daarom moet het systeem radicaal veranderen, is de redenering van de activisten, die zeker enig hout snijdt als ik mij dit klimaatonvriendelijke gezegde mag permitteren. Zolang de markt uitsluitend plastic, en geen kartonnen poncho’s en opblaasflamingo’s aanbiedt, kan de consument de transitie natuurlijk ook niet maken.

Hoe die systeemverandering er precies uit moet zien, is niet geheel duidelijk, al lijken democratische besluitvorming en rechtsstaat te moeten sneuvelen. Eén ding is zonneklaar: de overheid moet vandaag nog stoppen met de fossiele subsidies (die dus geen subsidies zijn). Dat we op ons overvolle stroomnet voorlopig helemaal geen plek hebben voor extra wind- en zonne-energie nemen we dan maar op de koop toe.

Laten we er geen doekjes om winden: wetenschappers roepen al decennialang dat de mens klimaatverandering veroorzaakt die desastreuze gevolgen zal hebben, en inmiddels al lang en breed heeft. Het klimaat: dat is 30 jaar aan weermetingen, en je hoeft geen meteoroloog te zijn om het klimaat de afgelopen 30 jaar onder je eigen ogen schrikbarend te hebben zien veranderen.

Geen wonder dat er mensen zijn die zich grote zorgen maken en in actie komen om de planeet te redden, aangezien de politiek het laat afweten. Het jammere is wel dat wetenschappers geen uitspraken doen over wat er precies nodig is om het tij te keren. Is het genoeg als de fossiele subsidies (die nooit subsidies waren) zijn afgeschaft, we volledig van het gas af zijn en Tata Steel en Shell de nek om is gedraaid, maar wij met zijn 8 of 10 miljarden nog steeds leren schoenen dragen, lol hebben met opblaasflamingo’s, af en toe een biefstukje eten en zo nu en dan voor een godsvermogen een vliegreisje maken? Worth a try, misschien, maar nee, natuurlijk is dat niet genoeg. Dat moet waarschijnlijk allemáál stoppen, en wel volledig – en dan nóg, want er zullen altijd mensen blijven die, als ze statiegeld voor hun blikjes willen innen, een plastic tasje gebruiken dat van de lekkende druppels frisdrank gaat stinken en plakken, en dus bij het afval wordt gesmeten.

Ironisch genoeg lijkt massale sterfte van de mens de enige realistische maatregel die de uitstoot van schadelijke stoffen duurzaam terugdringt, maar zo defaitistisch hoef je er niet per se tegenaan te kijken. Er zijn dan ook genoeg mensen die, een tikje naïef, menen dat het nog niet te laat is. De meesten proberen gewoon hun bijdrage te leveren (for the record: ik heb geen kinderen en geen rijbewijs, vlieg nooit, scheid netjes mijn afval en ben verder gewoon net zo hypocriet als ieder ander), sommigen zijn er zo bevlogen over dat ze gaan demonstreren, en een kleiner deel is zelfs bereid tot ‘ontregelende actie’, omdat de noodsituatie in hun ogen zo urgent is dat kleine wetsovertredingen gerechtvaardigd zijn om politiek en samenleving van de ernst te doordringen.

Dit zijn afwegingen die ieder individu voor zich moet maken. Maar klaag dan niet, als hoogopgeleid persoon godbetert, als bij zo’n moedwillige wetsovertreding voor de goede zaak de politie daadwerkelijk ingrijpt. Accepteer het als een logische consequentie van wat je noodzakelijk acht, en knijp in godsnaam je handjes dicht als het OM om volstrekt duistere redenen niet tot vervolging overgaat.

Begin 2022 schreef ik over Henk, een coronawappie die naar een verboden demonstratie op het Museumplein ging, waar, je verwacht het niet, de politie ingreep omdat de demonstratie verboden was. Dat stukje viel erg in de smaak bij mensen die iets tegen wappies hadden en #teamwaterkanon steunden. De demonstratie was immers verboden. Ik sluit niet uit dat onder hen mensen zijn die nu verbolgen zijn over het feit dat er klimaatactivisten zijn aangehouden, puur omdat zij de eisen van Henk verwierpen, en die van Wolf en Fleur steunen. Dat is raar.

Het is in Nederland een goed gebruik dat Vrouwe Justitia geblinddoekt haar wijze oordelen velt. Als je 160 rijdt binnen de bebouwde kom, erbuiten ook trouwens, helpt het voor de hoogte van je boete in principe niet als je een week daarvoor een kalfje uit de sloot hebt gered. Het zou dan ook uitermate merkwaardig zijn als de politie, die slechts als taak heeft te handhaven wat verordonneerd is, niet zou optreden bij een demonstratie die (op die plek) verboden is. De mensen die wijzen op het gebrek aan ingrijpen bij de boerenprotesten, vonden toen juist, over hypocrisie gesproken, dat de politie wel moest ingrijpen (en terecht natuurlijk).

Nu kun je van mening zijn dat het verbod op de A12-blokkade onterecht is, of erop wijzen dat de klimaatdemonstraties altijd zo vreedzaam verlopen, maar dat doet hoegenaamd niet terzake. Als je vindt dat het blowverbod in de Amsterdamse binnenstad nergens op slaat en je loopt vreedzaam met een joint in je mond (peace, man!) en een kilo cocaïne in je broekzak door rood, moet je ook niet vreemd opkijken als je staande wordt gehouden.

Er bestaat geen maatstaf voor wat op enig moment zo belangrijk is dat de wet er maar voor moet wijken. Voor Fleur en Wolf is het het klimaat, maar voor Henk waren het de coronamaatregelen, en voor boer Jan is het de beëindiging van zijn bedrijf. Wie bepaalt dat Fleur en Wolf wel mogen demonstreren ondanks een verbod, maar Henk en boer Jan niet? In ieder geval niet Fleur en Wolf. Dat boer Henk op de snelweg een asbestplaat in de fik steekt en Fleur en Wolf er slechts dankbaar genieten van een douchebeurt langer dan 2 minuten, is weer een ander verhaal.

Met een beroep op de wetenschap kun je stellen dat AI een veel urgentere bedreiging voor de mensheid vormt dan het klimaat. Het moet, als we niet snel in actie komen (en dan bedoel ik niet 2050 of 2030), wel héél raar lopen wil de mensheid uiteindelijk pas aan het klimaat ten onder gaan. Als het Extinction Rebellion ernst is met het voorkomen van uitsterving, dan plakt men zich over twee maanden, maar liefst een beetje eerder want we zijn al te laat, vast aan de servers van Google om te eisen dat de ontwikkeling van potentieel gevaarlijke AI onmiddellijk stopt. Wie weet kan goede AI ons dan nog eens helpen met oplossingen voor het klimaatprobleem waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken, waarna we, als toeschouwers in een wereld die we niet meer begrijpen, in ieder geval nog besmuikt kunnen lachen om de idiotie van aandoenlijk naïeve menselijke pogingen zoals de frietbakjesbelasting.

Mocht dit protest er komen, dan zal ik dat van harte toejuichen, want het lijkt erop dat alleen ontregelende actie voldoende aandacht oplevert voor deze grootste bedreiging van onze toekomst. Wat niets verandert aan het feit dat de politie deze mensen, die gelijk hebben, zou moeten oppakken en overdragen aan justitie.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

4 gedachtes over “Uitsterven”

 1. Leuke argumentatie.

  Maar je hebt wel een paar dingetjes gemist. Zo gaat de subsidie op fossiele brandstoffen niet zozeer om dat er geen accijns op vliegtuigbrandstof zit (hoewel dat natuurlijk wel een rare zaak is) maar om veel directere subsidie. Zoals garantiestelling voor leningen waarmee het zoeken en exploitabel maken van nieuwe gas- en olievelden wordt gefinancierd. Door oliemaatschappijen die tegelijkertijd woekerwinsten maken. Terwijl er al ruim meer voorraden exploitabel zijn dan er gebruikt kan worden, als we die 1.5 graden ook maar in de verte serieus nemen.

  Nog zo’n dingetje is dat er wel degelijk een verschil zit tussen Fleur en Wolf, Boze Henk en Boer Jan. Ze worden dan wel allemaal gearresteerd (boer Jan pas veel later overigens) maar dat Fleur en Wolf niet vervolgd worden is omdat ze gewoon niets serieus ten laste gelegd kan worden – in tegenstelling tot Boze Henk die zijn boosheid fysiek op de agenten botvierde, en Boer Jan die dat met zijn trekker deed.

  Er wordt voor de zaak Fleur en Wolf dan wel graag met het wetboek van strafrecht geschermd, maar die artikelen gaan echt over iets anders – wat overigens meer in de lijn ligt met waar de boeren voor vervolgd hadden moeten worden, namelijk het opzettelijk veroorzaken van een gevaarlijke situatie voor àndere weggebruikers. Gelukkig ziet Vrouwe Justitia dat deze keer wel scherp – na haar dwaling met die preventieve arrestaties en gebiedsverboden.

  Maar wellicht de grootste ontsporing is dat je beweert dat er geklaagd is vanuit de hoek van Fleur en Wolf. Daar is geen sprake van – de hele opzet is juist om gearresteerd te worden. Meer ophef, meer media, meer koppen met indrukwekkende aantallen. Hoeveel deze keer alweer, meer dan 1500. Anderhalf keer zoveel als bij de vorige demo. Met dank aan OM en politie, die nog steeds niet doorhebben dat ze beter kunnen faciliteren.

  En AI? Laat me niet lachen. Als Elon Musk daarvoor waarschuwt, dan kan het alleen maar prima zijn.

  1. Leuke repliek, waarvoor dank, maar je hebt helaas een paar dingen gemist. Niet voor niets schrijf ik “niet-geïnde belasting op bijvoorbeeld kerosine”. Natuurlijk is dat niet het enige, maar ook voor het overige gaat het niet om subsidies maar om (fiscale) voordelen. Overigens gaat het waarschijnlijk ook niet om 30 miljard, maar dat had ik maar even laten zitten. Men baseert zich op een berekening van iemand die nota bene zelf over het meest recente jaar ‘slechts’ op 18,6 miljard uitkomt.

   Verder heb ik nergens gezegd dat Fleur en Wolf gestraft moeten worden. Na vervolging kunnen ze prima vrijgesproken worden. Maar dat dit op voorhand gebeurt, is heel merkwaardig. Of het nu terecht is of niet, het verbod was er en dan is aanwezigheid een strafbaar feit. Het zou goed kunnen dat de burgemeester volgende keer de snelwegblokkade wel faciliteert (zoals hij dat natuurlijk ook had gedaan op het Malieveld, laten we dat niet vergeten). Ik ben wel benieuwd hoe je dit voor je ziet, want de organisatie geeft zelf letterlijk aan niet weg te kunnen zolang hun eisen niet zijn ingewilligd. Die blijven dus net zo lang zitten tot ze alsnog worden opgepakt. Want inderdaad, dat is het doel. Maar MEKKER DAN NIET als dat gebeurt. En ontken niet dat het je doel is.

   Want hoe kun je volhouden dat er niet geklaagd is over het politieoptreden?! Onder welke steen heb je gelegen? Dit is de hele aanleiding voor het stuk. Na een kwartier werd er al schande gesproken over de pisstraal van de waterwerper die werd ingezet, wat een schending van het demonstratierecht zou zijn, en dat ging langzaam maar zeker over in geweeklaag over arrestaties die “al” na twee uur begonnen. En altijd maar weer dat volstrekt irrelevante “vreedzaam”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *