Abortus

Ik luister graag en veel muziek, maar waarom mensen tot diep in de eenentwintigste eeuw cd’s of iets op vinyl aanschaffen, heb ik nooit kunnen begrijpen. Waarom zou je dat nog doen? Je draagt toch ook liever een comfortabel T-shirt of overhemd dan een maliënkolder, ook al weet je niet welke gevaren je te wachten staan als je de deur achter je dichttrekt? Voedsel hoeft niet per se ambachtelijk bereid te zijn als een fabriek het net zo lekker en tien keer goedkoper kan maken. En mensen die elkaar een handgeschreven brief schrijven zou ik kunnen waarderen, ware het niet dat ik me afvraag waarom ze zich zo aanstellen en niet gewoon een mailtje sturen.

Maar wie ik écht niet begrijp, zijn mensen die anno 2022 over abortus gaan discussiëren. Die hang naar het verleden, dat dwepen met zaken die allang zijn ingehaald door de actualiteit: ik heb dat gewoon niet. Daar komt dan nog bij dat het in twijfel trekken van het recht op abortus, anders dan plaatjes draaien of lekker eten, überhaupt nooit leuk is geweest. Het is maar heel zelden dat als iemand in een nostalgische bui vraagt: “Weet je nog, dat we met een potlood cassettebandjes terugspoelden?”, de ander reageert met “Ja! En dat we aankwamen met het argument van het doden van de foetus! Gave tijd was dat!”

In Nederland (en omstreken) zijn we op een goed moment gestopt met het verbranden van vrouwen die verdacht werden van hekserij, omdat we erachter kwamen dat zoiets helemaal niet bestond. En hoewel Thierry Baudet op ieder moment een pleidooi kan lanceren voor de herintroductie van dit gebruik – de meeste van deze moorden vonden immers in de renaissance plaats – lijkt de kans bijzonder klein dat we hiertoe over zullen gaan. De tijd van heksenverbranding is voorbij, om in principe nooit meer terug te keren.

Evenzo mogen in Nederland homo’s trouwen. Euthanasie wordt onder voorwaarden toegestaan. We zijn gestopt met roken in cafés. Slavernij hebben we ook maar afgeschaft. Er komt zelfs een dag dat we ophouden met dat ene onderdeel van dat kinderfeest, waarover ik hier verder niet zal uitweiden om nog iets van mijn lezersschare over te houden. En er is dus, sinds 1984 al, een abortuswet.

Het zijn allemaal producten van voortschrijdend inzicht van de mensheid; verworvenheden waar we normaal gesproken nooit meer afstand van doen. We sluiten collectief een deur, om nooit meer te openen. De discussie is beslecht, of, om in Forum-termen te blijven: het is klaar.

Ja, natuurlijk: het is niet uitgesloten dat als geloofswaanzinnigen of andere imbecielen het voor het zeggen krijgen, de maatschappij alsnog teruggeworpen wordt in de tijd. En als er echt nieuwe inzichten zijn, kun je natuurlijk altijd weer een balletje opgooien. Stel dat er toch vrouwen blijken te zijn die zich op een bezemsteel kunnen voortbewegen door het luchtruim én dit heeft nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld ’s lands grootste luchthaven, én de enige remedie blijkt de verbranding van de levende heks, dan zou je de discussie voorzichtig opnieuw kunnen aanzwengelen. En het gebeurt: mensen eten brood van een tientje omdat ze dat lekkerder vinden of om de lokale bakker te steunen; of ze kiezen voor de trein in plaats van het superieure vliegtuig omdat dat beter voor het klimaat is.

Maar het is niet zo dat er in de afgelopen veertig jaar iets veranderd is waardoor vrouwen ineens geen baas meer zijn in eigen buik. Of dat een zwangerschap nog maar een half jaartje duurt. De kwestie, die dus definitief beslecht was, is volstrekt onveranderd en het zijn dus dezelfde onzinnige argumenten waar we het al lang en breed met elkaar over hebben gehad die door toedoen van een hof aan de andere kant van de oceaan plotseling ook hier weer te berde worden gebracht.

De afzenders zijn even treurigstemmend als voorspelbaar: het wappiekartel dat de rijen angstvallig gesloten houdt in elke nieuwe kwestie die zich aandient. En het tragische is: zonder corona, en vooral alle desinformatie daarover, waren al die mensen gewoon vóór abortus gebleven – zoals zonder de infodemie ook helemaal niemand sympathieën voor Poetin had gehad in de Oekraïne-oorlog.

Nu kunnen we in een rechtsstaat natuurlijk niemand een achterlijk standpunt ontzeggen. Maar als je dan toch vindt dat je vrouw, of nog erger: die van een ander, geen beschikking mag hebben over haar eigen lichaam, behalve natuurlijk als er een potentieel levensreddend spuitje in dreigt te gaan, zoek dan ook een slecht geïsoleerde spelonk en kies daar domicilie. Verzamel je eten met een knots en een speer, en scheer je weg van social media, want daar het recht op abortus in twijfel trekken is een anachronisme van jewelste.

PS Voor de lezers die het toch wel sneu vinden voor de afgebeelde foetus die toch ook rechten heeft: dat is een hond.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

12 gedachtes over “Abortus”

 1. Ik ben met stomheid geslagen als ik sommige reacties lees. Een greep uit de argumenten die ik lees tegen abortus:

  1. Het argument dat de vader ook wat te zeggen zou moeten hebben is schandalig. Die vader is namelijk niet degene die het kind hoeft te dragen en die zijn hele leven om (weg) hoeft te gooien om het kind te houden. Kortom, voor de vader is de beschikking over het eigen lijf niet in het geding. In verreweg de meeste gevallen waarin abortus gepleegd wordt, is de vader overigens niet eens in beeld of zelf niet in staat om een kind op te voeden, maar dat terzijde.

  2. De insinuatie dat abortussen maar even bij het kruidvat gehaald wordt als de zwangerschap even niet uitkomt, is onjuist: ook voor de abortuspil moet je naar een ziekenhuis of abortuskliniek. Bovendien weten we uit de data over abortussen dat deze niet zo lichtzinnig gepleegd worden als u suggereert. Juist doordat we zien dat er verantwoordelijk mee omgegaan wordt, is de abortuspil mogelijk gemaakt. Het beeld dat u schetst is gebaseerd op niets en is daarmee angstzaaierij.

  3. Abortus als voorbehoedsmiddel labellen: Allereerst is abortus een noodrem, geen voorbehoedsmiddel, en er is geen officiële instantie die dit wel zo labelt. Ook hier wordt er weer aan framing gedaan: Abortus wordt door deze framing ineens vergelijkbaar met condooms, of een spiraaltje, terwijl dat niet feitelijk zo is. Door deze vergelijking wordt er gesuggereerd hiermee dat zwangerschap altijd “eigen schuld, dikke bult” is. Dat is in zichzelf al larie, daar er altijd onvoorziene problemen zich kunnen voordoen zelfs met voorbehoedsmiddelen, maar belangrijker nog, dit argument probeert twee onvergelijkbare dingen naast elkaar te zetten en dan te zeggen dat één van de twee erger is. Ja, goh, abortus is ingrijpender dan een condoom gebruiken, dat zal niemand betwisten, maar soms is het niet anders. Een hartinfarct behandelen is ingrijpender dan gezond eten, maar toch behandelen we iedereen die een hartinfarct krijgt, of ze nu gezond eten of niet. Ook in dit geval wordt voor het gemak seksueel geweld vergeten, zoals zo vaak in anti-abortus retoriek.

  4. Het ‘natuurlijke evolutie’ argument, een klassieker onder allerlei conservatieve meningen. Allereerst: Natuurlijk is niet persé beter. Dat geldt voor huisvesting, voedsel, medicatie etcetera. Ten tweede, de mensen die dit roepen, leven zelf ook niet volgens de natuurlijke evolutie. Ze eten gefabriceerd voedsel, ontvangen allerlei medische behandelingen en slikken medicijnen. Als je echt dit argument aanhangt, dan eet je niets meer uit de supermarkt en ga je bij ziekte gewoon maar dood voor je 50e. Wij worden namelijk zo gezond zo oud als we worden door wetenschap, niet evolutie of natuur. Als je vervolgens claimt dat wetenschap een onderdeel is van evolutie, dan kun je abortus daar moeilijk van uitsluiten met redelijke argumenten.

  Abortus gaat over de beschikking die ieder mens heeft over het eigen lijf. Dat mannen niet zwanger kunnen worden, maakt dat zij nooit van deze specifieke regeling gebruik kunnen maken, maar dat betekent niet dat we het moeten verbieden. We staan behandelingen voor prostaatkanker ook toe, ook al is dat zelden echt direct acuut dodelijk en ook al zal er geen vrouw zijn die dit ooit krijgt.

  Bescherming van het ongeboren leven is iets uit een ver verleden waarin religies de dienst uitmaakten. Overigens zijn veel van de opvattingen in deze religies ook product van pragmatisme: “Zijt
  vruchtbaar en vermenigvuldigt u, en vervult de aarde” komt uit een tijd dat wij zelf een bedreigde diersoort waren en niet tegen de 8 miljard aanhikten. Je kunt ook stellen: Doel gehaald, de aarde is vervuld, tijd voor een nieuw doel. God heeft ons immers de aarde in bewaring gegeven en met 8 miljard mensen gaat dat niet zo goed. Het is niet erg als we niet zoveel kinderen meer krijgen, teneinde iets beter vor God’s creatie te zorgen.

  Ik ben, overigens, een man die in God gelooft (maar niet zo in religies en dogma’s).

 2. Abortus als voorbehoedsmiddel is zó 1980. Wat in veel discussies ook altijd verzuimd wordt mee te wegen want ‘baas in eigen buik’ is de vraag: waar is de vader? Valt de baby in wording alléén onder het beschikkingsrecht van de vrouw? Eén uitzondering daargelaten zijn er altijd twéé volwassen mensen bij betrokken.

  Dat er een gesprek op gang komt over de huidige abortuspraktijk is alleen maar goed. Soms moet je dingen her-ijken en kijken of de bestaande situatie nog steeds voldoet. Immers; >90% van de abortussen had voorkomen kunnen worden door goede voorlichting, gratis voorbehoedsmiddelen.

  De kosten voor de ca. 35.000 abortussen in Nederland bedragen namelijk minimaal €16.835.000 tot €32.480.000 per jaar. Ik vind dat serieus geld. Afgezien van allerlei etische en morele bezwaren, die mensen serieus kunnen hebben, is dit een kostenpost die grotendeels voorkomen kan worden.

  Van dat geld kan ook heel veel noodzakelijke zorg worden betaald die nu niet betaald kan worden omdat sommige mensen ‘vergeten’ een rubbertje uit de verpakking te halen of de pil te slikken.

  1. Dus als ik het goed begrijp vind je een belangrijk argument de veronderstelling dat jouw zorgpremie met een kwartje per maand omlaag zou kunnen?

   Mensen krijgen soms kanker omdat ze ongezond geleefd hebben, maar ik die reden een gigantisch dure behandeling ontzeggen is op dit moment nog geen salonfähige discussie. Wie weet ooit.

   Mensen doen domme dingen en zullen domme dingen blijven doen. Ongewild zwanger worden lijkt me niet echt een fomo.

   1. Als je kijkt welke redenen er voor abortus volgens het FIOM zijn is het bijna altijd een financiële reden. Als het financieel niet uitkomt, haal dan gewoon effe wat bij het Kruidvat.. Er zijn naast abortus inderdaad andere idiote posten die door de zorgverzekeraars vergoed worden. Het bedrag door mij genoemd is alleen de financiële kant van de zaak.

    De zorg zit gruwelijk omhoog om personeel, en ondertussen zijn er heel veel mensen hier bij betrokken (abortus is een behoorlijke industrie). Laat die mensen hun kwaliteiten elders inzetten.

    En geld is –zoals je kunt zien– niet het enige waar ik op wijs; er speelt meer mee. Zoals de vraag: Valt de baby in wording alléén onder het beschikkingsrecht van de vrouw?

    Er zijn meerdere situaties bekend waarbij de vrouw besluit dat ‘een kind nu niet uitkomt’ en tot abortus overgaat. Want “baas in eigen buik” en kennelijk is zij de enige die beschikt over leven of niet van de baby. Maar zodra het kind er is, is het opeens een “gedeelde verantwoordelijkheid”… inconsequent.

    1. Dit slaat nergens op. Zo lang een man niet bij wet verplicht kan worden om voor een verwekt kind te zorgen (en nee, dat kan niet als de vader het kind niet erkent, dus die keuze ligt volledig bij de man zelf), kan de vrouw niet verplicht worden om het te dragen (want dan ligt die keuze volledig bij de vrouw zelf).

  2. En jij denkt serieus dat die 16 miljoen euro de hele jaarlijkse lading aan voorbehoedsmiddelen “dekt”? 😉

    1. Denk jij dat bijvoorbeeld kikkers of vuurvliegjes seksen voor de lol? Dieren (en dus ook mensen) zijn door de natuur voorgeprogrammeerd om zich te vermenigvuldigen. Ook als dat niet zo handig is. En ja, we kunnen daar (gelukkig) vanalles tegen doen. Maar dat gaat soms fout. Dus als jij zo tegen abortus bent, ga dan in een grot wonen en een paleo dieet volgen. Ik hoop dat jouw voortplanting daar stopt…

 3. Tsja. Er was niets mis met de foto en de abortus. Maar nu ik weet dat het een hond is ben ik wel wat van slag … Verder, mee eens. Behalve … best leuk hoor zo’n oude LP opzetten en dan de hoes te bekijken en de songtekst te zien.

 4. Ik ben vóór de toegankelijke mogelijkheid tot abortus!
  Baas in eigen buik en zelfbeschikking . . . vanzelfsprekend!
  Een – op z’n minst – ongemakkelijk gevoel krijg ik nog steeds over de veelal lichtvaardige beschikking over de foetus.

 5. Mooie inleiding, goed opgebouwd, heldere geest, inhoudelijk ook sterk, brutaal geschreven. Onafhankelijke mening , niet gehinderd door dogma’ s en ander gespuis…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *