Corona

Handboek voor Ontkenners

Voorwoord bij de eerste druk
Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er ten tijde van een wereldwijde crisis zo veel informatie beschikbaar die de ernst van de situatie in alle transparantie beschreef. De waarheid lag nog nooit zo voor het oprapen, zogezegd. Maar ook nog nooit in de geschiedenis van de mensheid was er zo veel wantrouwen tegen de meest evidente wetenschappelijke feiten.

Deze proletenparadox der antifacters heeft de auteur geïnspireerd tot het opstellen van dit Handboek voor Ontkenners. Hij signaleerde dat anderhalf jaar lang onverdroten onzin ontkrachten een zware wissel trekt op bestrijders van bullshit. Steeds maar weer uitleggen dat een besmetting iets anders is dan een overlijden; na twintig maanden nog steeds dat gelul over de IFR moeten weerspreken; nog stééds gemekker over de PCR-test – dat moest efficiënter kunnen.

Voor de ontkenners biedt dit boek een lichtvoetige maar ontnuchterende confrontatie met de werkelijkheid. Voor de bestrijders van kletskoek is het een handig naslagwerk: niet langer hoeven zij keer op keer de feiten op een rij te zetten, maar kunnen zij volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk X, artikel y.

Dit handboek pretendeert geenszins volledig te zijn. De wegen der ontkenners zijn immers ondoorgrondelijk en hun fantasie is jaloersmakend. Wel draagt dit werk zonder twijfel meer dan genoeg waarheid in zich om het wereldbeeld van de wappengeest, die immers buitengewoon kritisch is, te doen wankelen.

HOOFDSTUK I: DE AANDOENING
U vergelijkt Covid-19 met de griep. Eigenlijk was u om die reden in maart 2020 al af. Voor de volledigheid zullen we voor de mensen achter in de zaal nog een laatste keer enkele misverstanden uit de wereld helpen.

 1. Maar de IFR is vergelijkbaar met de griep.
  (zucht) Nee, dat is hij niet. Peru, met 33 miljoen inwoners, telt meer dan 200.000 coronadoden. Dat zou betekenen dat bij een IFR van 0,15% alle, maar dan ook werkelijk alle Peruvianen gemiddeld vier keer besmet zijn geweest. Tot en met juni 2021 had Nederland 31,5 duizend coronadoden (ja, echt waar), wat bij een IFR van 0,15% overeenkomt met 21 miljoen besmette Nederlanders. Overigens schat de WHO de IFR van griep op 0,02%.
 2. Maar ze hebben allemaal onderliggend lijden.
  Niet wezenlijk anders dan bij de griep. Verder geldt een verhoogde bloeddruk al als onderliggende aandoening, dus in feite is het bijzonder dat er nog mensen overlijden zonder. De resterende levensverwachting van een Nederlandse man van 80 is 7,98 jaar; van een vrouw zelfs 9,62 jaar.
 3. Maar 19.000 doden zijn twee griepseizoenen.
  Nee, we hebben dus 31.500 doden, niet die malle 19.000 van het RIVM. Dat de RIVM-cijfers incompleet zijn, wordt ook netjes uitgelegd. In een gemiddeld griepseizoen overlijden ca. 6,5 duizend mensen. Ter info: twee keer 6,5 is 13. Je moet de 1 en de 3 omdraaien en dan zit je nog te laag.
 4. Maar er was vorig jaar helemaal geen oversterfte.
  Specsavers heeft heel aardige aanbiedingen komende weken.
 5. Maar als je een auto-ongeluk krijgt en positief test, word je als coronadode geregistreerd.
  Dit is niet alleen flagrante onbewezen lariekoek die impliceert dat artsen wereldwijd zich voor dergelijke fraude zouden lenen (waarom?) – het zou ook betekenen dat er vanaf maart 2020 plotseling heel, heel, héél veel meer auto-ongelukken plaatsvonden. Dat terwijl we nota bene allemaal verplicht thuis zaten.
 6. Maar in 2018 lagen de ziekenhuizen ook vol.
  Dat klopt, althans, een weekje of zo. Er waren toen ook exact nul maatregelen van kracht om de verspreiding van de griep tegen te gaan, en een echt probleem is het niet geworden. Met corona hebben we nu al twee jaar een capaciteitsprobleem terwijl uitzonderlijke maatregelen gelden.
 7. Maar ze moeten gewoon de ic-capaciteit opschroeven.
  Waar een klein land groot in is: Mark Rutte heeft zodanig op de zorg bezuinigd dat nu over de hele wereld ziekenhuizen overspoeld worden met een handjevol mensen die positief getest zijn op een onschuldig virus.
  Ja, het zou kunnen dat de zorgcapaciteit in Nederland omhoog moet, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan omdat er geen personeel is. Feit is dat de ic-capaciteit, die onder Rutte niet is teruggelopen laat staan gehalveerd, vóór corona min of meer voldoende bleek. Op korte termijn leidt meer ic-capaciteit in combinatie met een beleid dat stuurt op ic-capaciteit tot niets meer dan extra zieken en doden (zie Rusland; hoofdstuk II, artikel 3). In ruil daarvoor kunnen de kroegen dan een paar dagen langer open blijven.
 8. Maar waar is de griep nu dan? Nou? NoU?!🤪
  De griep heeft vorig jaar geen voet aan de grond gekregen doordat we in lockdown waren – en dat werkt uiteraard (zie ook hoofdstuk VI). Dit kunnen veel mensen uit eigen ervaring bevestigen omdat zij anders dan anders in de winter van 2021 geen enkele vorm van verkoudheid hebben ervaren.
 9. Maar het is gewoon een seizoensvirus.
  Aha. Vandaar de piek na Dansen met Janssen in de barre winter van juli 2021.
 10. Maar je kunt gewoon thuisblijven bij klachten en de kwetsbaren isoleren.
  Mensen verspreiden het virus nog voordat zij symptomen hebben. Als dat niet zo was, dan was dit natuurlijk ook nooit een pandemie geworden. De kwetsbaren isoleren riekt overigens wel naar uitsluiting en medische apartheid, vindt u niet?
 11. Maar asymptomatische verspreiding bestaat niet.
  Jawel, Wybren van Haga. Dat is nu juist het hele probleem, en vandaar dat het verstandig is om regelmatig een zelftest te doen, behalve dan als je al klachten hebt.
 12. Maar het virus wordt vanzelf minder gevaarlijk, dat is bij alle virussen zo.
  Nee. Omdat het virus zich verspreidt voordat mensen symptomen hebben, heeft het virus er geen enkel voordeel bij als het meer of minder dodelijk wordt.
 13. Maar dit is toch geen ebola-achtig killervirus?
  Nee, corona is vele malen gevaarlijker juist doordat het minder dodelijk is. Bij de grootste uitbraak ooit van ebola stierven wereldwijd 11.300 mensen.
 14. Maar het is ontwikkeld in een lab.
  Dat is tamelijk onwaarschijnlijk, maar nog een geluk dat ze dan zo’n kneuzig 0,15%-virus gekweekt hebben. Hoe dan ook, zelfs als het wel zo zou zijn, verandert dit bar weinig aan de situatie.

HOOFDSTUK II: DE ANDERE LANDEN
U maakt graag een vergelijking met andere landen om aan te tonen dat het elders zonder maatregelen beter gaat – overigens zonder toe te lichten wat dit betekent voor de theorie van The Great Reset. Vergelijkingen met landen waar maatregelen overduidelijk wél echt effect hebben, of met landen waar een gebrek aan maatregelen desastreuze gevolgen heeft, kunnen op beduidend minder populariteit rekenen.

 1. Maar Zweden!!1!🚜🤪
  Anders dan de rest van Europa werden de Scandinavische landen in maart 2020 niet overvallen en hadden zij weken de tijd om zich voor te bereiden. Dat deden de Noren, Finnen, Denen en IJslanders dan ook. Met strenge maatregelen hielden zij corona vervolgens onder controle. Zo niet de Zweden. Daar stierven dan ook 10x zo veel mensen per hoofd van de bevolking als in Noorwegen. Dat leidde er weer toe dat de Zweden gedurende een groot deel van 2021 strengere maatregelen hadden dan wij. Dat de Zweden er een ongelooflijk potje van hebben gemaakt, onderstreepte ook de nationale onderzoekscommissie met het schaamrood op de kaken.
 2. Maar Gibraltar!
  Alsof het nog niet potsierlijk genoeg is om fucking Gibraltar aan te halen om te beargumenteren dat het vaccin niet zou werken omdat er mensen besmet raken, volstaat hier de melding dat tussen eind augustus en eind november 2021 welgeteld één (1) inwoner van Gibraltar overleden aan corona. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was die niet gevaccineerd.
 3. Maar Rusland!
  Dit hoor je maar zelden. Niet verwonderlijk: Rusland heeft weliswaar de ziekenhuiscapaciteit gigantisch opgeschroefd, maar het voornaamste effect daarvan is geweest dat er meer ruimte kwam voor zieken, en dus ook voor meer doden. Te meer omdat men er niet dol is op vaccineren. De oversterfte kruipt inmiddels naar een miljoen.
 4. Maar Australië!
  Deze hel op aarde wordt vaak gebruikt als illustratie van de dystopie die ons te wachten staat. Dat zou inderdaad kunnen als we het virus ongebreideld rond laten gaan. Hoe het ook zij: je hoeft de strenge maatregelen in Australië niet goed te keuren om vast te stellen dat ze – mits nageleefd – in ieder geval wel werken om de besmettingsgraad laag te houden.
 5. Maar dat is een eiland!
  Noorwegen is geen eiland. Zuid-Korea is geen eiland. Vietnam is geen eiland. Thailand is geen eiland. Tevens: als je naar de besmettingskaarten in Europa kijkt, dan is Nederland wel degelijk een eiland.
 6. Maar daar is het heel dunbevolkt!
  Vrijwel nergens ter wereld wonen meer mensen per vierkante kilometer dan in Singapore. Omgekeerd: het door u bejubelde Zweden is ook heel dunbevolkt.

HOOFDSTUK III: DE DIAGNOSE
Het is wat met die lichamelijke integriteit in onze dictatuur: een heus wattenstaafje meters ver door de oneindige leegte in uw hoofd. Daar bent u vanzelfsprekend niet van gediend.

 1. Maar het virus is nog nooit geïsoleerd 🤪
  U bent reddeloos verloren.
 2. Maar de PCR-test kan het virus niet aantonen.
  Welk een frappant toeval is het dan dat bij alle uitbraken over de hele wereld een stijging van positieve PCR-testen een uitstekende voorspeller blijkt van ziekenhuis- en ic-opnames twee weken later.
 3. Maar zeker 4% van de tests is vals-positief.
  Welnu, waar wacht u nog op? U hoeft zichzelf maar 25 keer te laten aanranden met zo’n wattenstaafje om een geldige QR-code te scoren (1). Maar toch even: als 4% van de testen een vals-positief resultaat geeft, hoe kan het dan dat in juni 2020 het percentage positieve tests überhaupt maar 0,4% was? En in Nieuw-Zeeland maandenlang 0,1%?
 4. Maar de Ct-waarde, maar weet je wel hoeveel cycli, maar de uitvinder van de PCR-test zei het zelf, maar blablabla.
  Deze discussie leek in mei 2020 wel zo’n beetje klaar, maar dit schijnt nog steeds zo nu en dan gezegd te worden. Volg deze meneer en hij weerlegt geduldig al uw kolder.

HOOFDSTUK IV: DE BEHANDELING
Als trotse bezitter van een immuunsysteem en een voorraad zink en vitamine D waarmee u een wereldoorlog kunt doorstaan, geldt voor u dat de behandeling van een corona-infectie een zeer hypothetische situatie betreft. Maakt u zich vooral geen zorgen.

 1. Maar er zijn gewoon werkzame medicijnen.
  Voor zover die er zijn, zullen ze worden ingezet. Zo niet, dan insinueert u dat artsen wereldwijd weigeren om hun patiënten beter te maken en wetenschappers dit in stand houden.
 2. Maar ik vertrouw op mijn immuunsysteem.
  Velen gingen (verleden tijd) u voor. En wat u met uw eigen leven doet, moet u zelf weten. Waar u aan voorbijgaat, is dat uw besmetting, die u doorgeeft aan één komma zoveel anderen, die dat weer doorgeven aan één komma zoveel anderen, leidt tot de dood van de ongelukkigen met een minder goed immuunsysteem. Dit kan u dus geen reet schelen. U vindt van wel omdat u thuis blijft bij klachten? Dan is het al te laat; zie hoofdstuk I, artikel 10.
 3. Maar in India gebruiken ze ivermectine.
  Deze claim zou waar kunnen zijn als er in India bovengemiddeld veel paarden zijn met last van wormen. Dit is niet de expertise van de auteur van dit handboek. Tegen Covid-19 bij mensen doet het spul in ieder geval niets. Studies die het tegendeel beweren zijn frauduleus en/of malicieus.
 4. Maar daar is corona anders wel onder controle.
  De oversterfte in India sinds het uitbreken van de pandemie werd in juli 2021 al geschat op een miljoen of vijf.

HOOFDSTUK V: HET VACCIN
Laten we niet om de hete brij heen draaien: u bent gewoon bang voor een prikje. Dat is helemaal niet erg; de mensen die u de gifspuit toedienen zijn heel vriendelijk en zijn getraind om uw angsten te beteugelen. Bij het lezen van dit hoofdstuk is het belangrijk om uzelf ervan te vergewissen dat een besmetting niet hetzelfde is als een overlijden. En dat het Engelse “death” vertaald dient te worden met “overlijden”, en niet met “besmetting”. Hier blijkt nogal wat verwarring over te bestaan.

 1. Maar het werkt helemaal niet.
  Het vaccin beschermt zeer goed, zij het helaas onvoldoende, tegen besmetting, maar fantastisch tegen een ernstig ziekteverloop. Daarom zijn er minder ziekenhuisopnames en overlijdens in verhouding tot het aantal besmettingen dan vorig jaar. Dit in tegenstelling tot landen met een lage vaccinatiegraad: daar gaan hoge besmettingscijfers wél gepaard met hoge sterftecijfers.
 2. Maar vorig jaar zonder vaccin hadden we minder besmettingen.
  Ten eerste: een besmetting is dus niet hetzelfde als een ziekenhuisopname of een overlijden. Ten tweede: het vaccin verkleint de kans op besmetting aanzienlijk, maar voorkomt dit niet. Ten derde: de delta-variant is tig keer besmettelijker dan de alfa-veriant. Ten vierde: ook al schoten ze ook tekort, vorig jaar hadden we nog maatregelen die ergens op leken.
 3. Maar gevaccineerden zijn net zo besmettelijk.
  Ja, als zij eenmaal besmet zijn. De kans dat dat gebeurt is ca. vijf keer kleiner, en ook de periode van besmettelijkheid is aanzienlijk korter.
 4. Maar het is na een paar maanden uitgewerkt.
  Dat is niet waar, maar een boosterprik kan vooral de kwetsbaren nog beter beschermen. Onderzoek toont 95% effectiviteit aan.
 5. Maar dan volgt de derde, en dan de vierde, en dan de vijfde.
  Eh ja, en?
 6. Maar Big Pharma!
  Big Pharma verdient vooral aan de behandeling van ongevaccineerde patiënten.
 7. Maar de bijwerkingen!!!11!
  Vaccins kunnen een acute reactie geven, maar hebben nooit bijwerkingen op de lange termijn. Dat weten we al 200 jaar en dat kan natuurlijk ook helemaal niet. Alsof er een chip wordt geïmplanteerd die dan na een maand of tien iets in gang zet of die op afstand bestuurd kan worden.
 8. Maar er wordt een chip geïmplanteerd die dan na een maand of tien iets in gang zet of die op afstand bestuurd kan worden.
  U bent reddeloos verloren.
 9. Maar myocarditis.
  Voor alle gemelde bijwerkingen geldt dat de kans op de betreffende aandoening veel groter is bij een Covid-infectie dan na vaccinatie. Dat geldt dus ook voor myocarditis: de kans daarop is 6x hoger bij infectie met het virus dan na vaccinatie. Het ironische is dat de voorbeelden van zogenaamde vaccinatieschade waarschijnlijk eerder te maken hebben met een (eerdere) Covid-infectie dan met vaccinatie. En ja, ook na een Covid-infectie kunnen sporters instorten.
 10. Maar dit is een nieuwe techniek.
  Dat valt mee, er is al decennia aan gewerkt. Bovenal doet het vaccin niets wezenlijks anders dan wat de traditionele voorgangers ook al deden.
 11. Maar dit is helemaal geen vaccin, het is experimentele gentherapie.
  Nee.
 12. Maar het zit nog in de testfase 🤪
  Alle onderzoeksfasen zijn doorlopen en de vaccins zijn veilig bevonden. Wat verder onderzocht wordt, is dus niet de veiligheid maar de werkzaamheid: hoe lang de (aangetoonde) werking aanhoudt. Waardoor we nu dus weten dat de effectiviteit na verloop van tijd helaas wat afneemt.
 13. Maar DES en Softenon!
  Dat waren medicijnen, geen vaccin. Van één sigaret krijg je geen kanker, van één glas cola geen obesitas. Van 0,3ml Comirnaty dus ook geen hersenbloeding, laat staan een jaar later. Van een glaasje cyaankali val je onmiddellijk neer, niet pas na anderhalf jaar.
 14. Maar in landen met een hoge vaccinatiegraad is oversterfte.
  Dit kunt u omdraaien. In landen waar corona afgelopen winter genadeloos heeft toegeslagen, zoals Portugal, waren mensen maar al te bereid zich te laten vaccineren. Oversterfte is er vooral in landen met een blijvend lage vaccinatiegraad, zoals het hele voormalige Oostblok. Daar zal eerst een massaslachting moeten plaatsvinden voordat men eieren voor zijn geld kiest. Daar wordt nu aan gewerkt.
 15. Maar in landen met een hoge vaccinatiegraad is er NU oversterfte.
  Nee hoor, in Portugal niet. En in Noorwegen is al een tijdje ondersterfte. En laten ze daar nu net geen last hebben van uitgestelde zorg, in tegenstelling tot hier. Wat zouden ze anders bij Pfizer in dat vaccin gestopt hebben waardoor Nederlanders er wel aan overlijden, maar Noren en Portugezen – en natuurlijk de Zweden, maar ja, die zijn onsterfelijk – niet?

HOOFDSTUK VI: DE MAATREGELEN
Uw favoriete jojo-onderwerp: als er maatregelen worden aangekondigd, dan werken ze niet. Als drie weken later blijkt dat de maatregelen werken, dan is de daling van het aantal besmettingen het gevolg van een seizoenseffect.

 1. Maar lockdowns werken niet.
  Als een lockdown niet werkt, zeg je in feite dat de kans op transmissie tussen twee personen even groot is wanneer zij allebei thuis zitten, als wanneer zij elkaar in het gezicht staan te hoesten. Lockdowns zijn niet leuk, maar dat zij helpen om overdracht te beperken, is natuurlijk zo klaar als een klontje. Dit wist men dan ook al in de middeleeuwen.
 2. Maar mondkapjes werken niet.
  Schijnbaar wel. En anders kunnen ze geen kwaad, en draagt u ze gewoon om aan uw medemens te tonen dat u het ook allemaal niet weet, maar uw naaste in ieder geval niet per se dood wenst.
 3. Maar ál die maatregelen werken niet.
  Kijk naar een willekeurige besmettingskaart en zie dat de infectiehaarden regelmatig bij de landsgrenzen ophouden. Als gelukszoekers al gemakkelijk de grens over kunnen steken, dan kan een virusdeeltje dat helemaal; het moet dan dus het beleid zijn waardoor de cijfers aan beide kanten van de grens zo verschillend zijn.
  Overigens, als wij ons een wedervraag mogen permitteren: úw maatregelen om de verspreiding van een dodelijk virus terug te dringen, hoe doen die het?
 4. Maar ze maken de economie kapot.
  Landen die de strengste maatregelen troffen, hebben én de minste gezondheidsschade én de minste economische schade geleden, én ze konden sneller en vaker weer open.
 5. Maar medische apartheid!!11!
  Bij het huidige (niet bijster briljante) beleid zou de ziekenhuiscapaciteit waarschijnlijk voldoende zijn als iedereen zich zou laten vaccineren. De ware apartheid is dus dat we gegijzeld worden door een kleine groep die zich weigert te laten inenten, waardoor normale operaties nu niet door kunnen gaan.
 6. Maar ongevaccineerden worden buitengesloten.
  Nee, gevaccineerden worden binnengesloten, c.q. niet langer buitengesloten. De overheid heeft vrijheden ingeperkt om burgers te beschermen tegen ziekte, ziekenhuisopname of de dood. Gevaccineerden hebben datgene gedaan wat nodig is om de onderbouwing voor die beperkingen weg te nemen. Er is derhalve geen grond meer om hun beperkingen op te leggen. Die grond is er voor ongevaccineerden wel: zij lopen én meer kans om besmet te raken, én meer kans om het virus door te geven én meer kans om ernstig ziek te worden. Het alternatief is niet ‘open voor iedereen’, maar ‘dicht voor iedereen’. Winkeliers die moeilijk doen over 2G moeten zich realiseren dat het alternatief is dat zij helemaal geen klanten meer mogen ontvangen.
 7. Maar de maatregelen zijn disproportioneel.
  Dat is een mening, die op zich verdedigbaar is. Maar dit doet geen enkele afbreuk aan het feit dat maatregelen wel degelijk werken tegen de verspreiding van het virus.

HOOFDSTUK VII: DE LEIDERS EN HUN AGENDA
U volgt het on-ge-loof-lijk plausibele narratief dat regeringsleiders wereldwijd een plandemie hebben bekokstoofd om controle over het volk te krijgen. In Nederland is de uitvoering van deze agenda toevertrouwd aan het getalenteerde duo Mark Rutte & Hugo de Jonge, dat deze opdracht vlekkeloos uitvoert, beter eigenlijk dan in vrijwel elk ander land gebeurt.

 1. Maar kijk dan wat er onder je neus gebeurt.
  Te zien is vooral een stuntelend kabinet met een zeer twijfelachtig beleid dat nog stoelt op de mythe van groepsimmuniteit, die ook in Zweden zo veel leed veroorzaakte.
 2. Maar dit gaat niet over gezondheid, dit gaat over controle.
  In dat geval is het bijvoorbeeld vreemd dat er in het land van de bejubelde Jair Bolsonaro, wars van dictatoriaal gedrag, toch wel iets van een gezondheidsprobleem lijkt te zijn, evenals in het land van de gevierde Poetin – om nog maar te zwijgen over held Trump die zich het vaccin toe-eigende, of judas Orban, die plotseling vaccinweigeraars dood wenst. Heel merkwaardig allemaal. En dan heb ik het nog niet gehad over landen die corona wél redelijk in bedwang hebben, zoals Noorwegen en Nieuw-Zeeland, die keer op keer hun beperkingen weer opheffen.
 3. Maar ongevaccineerden zijn de nieuwe joden.
  Ga weg. Ga gewoon een heel eind weg en houd je bek.
 4. Maar HET. KLOPT. NIET.
  We weten dat u liever vragen stelt dan beantwoordt. Doe eens gek en plaats eens wat vraagtekens bij uw eigen wereldbeeld. Als dit allemaal bedoeld is om de bevolking onder controle te krijgen, waarom dan zo ingewikkeld met een onschuldig virus? Waarom niet gewoon het leger eropaf? Waarom niet een echt gevaarlijk virus ingezet? Waarom de sterftecijfers niet met een factor 20 verhoogd? Waarom de eigen aanhang uitroeien met experimentele vaccins? Doen landen die beperkingen opheffen of ze nooit invoeren wel of niet mee aan The Great Reset? Doen landen waar ze zo succesvol ivermectine inzetten mee aan The Great Reset? Waarom onthullen leiders die niet meedoen aan The Great Reset niets van The Great Reset? Waarom hebben eigenlijk alleen u en de uwen het de hele tijd over The Great Reset?

HOOFDSTUK VIII: DE MEDIA
Op uw voormalige lagere school, waar u de opleiding met moeite voltooid hebt, zal men verbaasd staan over uw kritische, onafhankelijke geest en uw ongeëvenaarde onderzoeksvaardigheden.

 1. Maar je moet de MSM niet geloven.
  Hier wordt een kritische nieuwsconsumptie verward met kritiekloos blind wantrouwen. De reden dat iets mainstream wordt, is omdat het zeer waarschijnlijk waar is. Als iets overtuigend weerlegd wordt, zullen anderen dit voortschrijdende inzicht overnemen en wordt de nieuwe status quo mainstream.
 2. Maar NOS = FAKE NEWS
  Fascinerend dan dat er bijvoorbeeld zo oeverloos veel aandacht was voor die handvol meldingen van bijwerkingen van AstraZeneca waardoor de vaccinatiecampagne ernstige schade opliep. Toegegeven: de suggestie dat het een onveilig vaccin was, was wel fake news.
 3. Maar je moet de MSM gewoon niet geloven.
  Dat zei u al en dat hoeft ook niet. Maar journalisten halen hun informatie doorgaans uit wetenschappelijke artikelen, waar ze doorgaans ook netjes naar verwijzen. Je vertrouwt dan dus in feite de wetenschappers niet. Zo bezien is het complot gesmeed door een bont gezelschap van wereldleiders, journalisten, artsen en wetenschappers – stuk voor stuk allemaal niet te vertrouwen.
 4. Maar Thierry heeft altijd gelijk
  de grootst mogelijke kolder paraat.

HOOFDSTUK IX: WAT VERDER TER TAFEL KOMT
Er bestaat een opvallende correlatie tussen het ontkennen of bagatelliseren van corona enerzijds, en een beroerde beheersing van de werkwoordspelling en spatiegebruik anderzijds.

 1. Maar wat heeft dat er nou weer mee te maken?
  Van alles. Uw manier van schrijven verraadt dat u niet tot de fine fleur van onze maatschappij behoort, wat weer het nodige zegt over de waarde van uw bijdragen. Dit is overigens volledig in lijn met het gedrag van de gemiddelde “demonstrant”.
 2. Maar we komen hier nooit meer van af.
  Op de valreep toch nog een kanttekening die enig hout snijdt. Inderdaad, we komen voorlopig niet van deze ellende af. Maar gaat u, voor u dit boek bozig dichtslaat, eens voor uzelf na: zelfs als alles wat hierboven staat onwaar is en niets aan uw denkbeelden verandert, wat is dan uw constructieve bijdrage aan de oplossing van het probleem?

Lees ook het addendum bij het Handboek voor Ontkenners.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

275 gedachtes over “Handboek voor Ontkenners”

 1. Opgeslagen in bookmarks. In plaats van de discussie aangaan gewoon deze link sturen. Scheelt zo veel moeite. Dank u!

 2. Maarten Luther wist met 95 stellingen een heuse Geestelijke en intellectuele aardverschuiving te weeg te brengen. De schrijver van dit stuk komt met ongeveer 60, een eind in de buurt. Zowel voor M.L. geldt, als voor onbekende I.; je gelooft het, of je gelooft het níet. Dat de aarde rond is, is voor de gemiddelde ‘Jan met de pet’ niet waarneembaar, niet door hem/haar zelf vast te stellen. Hij/zij zal het moeten geloven.
  Met Corrona is het niet anders. Wil je de boodschap aannemen, dan geloof je (in dit geval) de wetenschap. Wil je het niet, dan ga je zelfs wetenschappers niet geloven.
  Het zal 10 tot 25 jaar duren wanneer ‘andere tijd’ meewarig een zekere Thierry B. zal portretteren als ‘Boer Koekoek 2.0’ of een gerestylede ‘Hans Janmaat’. Ook van hun beweging is weinig tastbaars over. (Al is de onvrede waar zij voor stonden, op dit moment groter dan ooit) En over de C-ontkennres zal even geringschattend gesproken worden als over de weerstand tegen de komst van de eerste trein in 1839/40 (max. 40km. per uur) …..Adem zou worden afgesneden, hersenen beschadigd, koeien zouden de melk ophouden, rukwinden zouden schade kunnen aanrichten…., enz. enz.

 3. Hoi Bart,

  Ik heb met veel plezier je handboek gelezen. Bijna niemand heeft een pandemie zien aankomen, maar ik denk dat echt niemand het heeft zien aankomen dat mensen vervolgens de wappie gingen uithangen als het zo ver was. Treurig maar waar.

  Ik hoop dat het jou en je gezin goed gaat. Wij zijn inmiddels van twee al gereproduceerd naar vier, twee zoons zijn ons komen verblijden.

  Groenten!

 4. Fantastisch werk, ik laat het vaak aan wappies in mijn omgeving lezen.
  Het denigrerende is niet echt nodig voor mij, maar soms wel grappig.
  Blijf dit uitbreiden aub…

 5. HAHAHAHHAHAHA ik heb hier kostelijk om gelachen. Wat een meesterwerk!! Bedankt! Wat ik nog een goede toevoeging zou vinden is een stuk over dat wetenschap niet zou kloppen/wetenschappers beïnvloed worden/wetenschap gemanipuleerd wordt etc. Nogmaals bedankt!

 6. De schrijver van dit handboek vind dat alle sceptici onzin verkondigen. We moeten de argumenten van de instanties en wetenschap volgen. Echter binnen de eerste paar zinnen stelt de schrijver van dit stukje dat zowel de RIVM (aantal doden) als de WHO (IFR 0,15%) desinformatie verspreiden. Dus believe de science maar alleen als het uitkomt? Verder wordt met name het argument: “maar dat is niet zo” gebruikt.

 7. En toen werden jullie allemaal wakker in het sprookjesbos…. succes met jullie vaccin. Doe je de groetjes aan Repelsteeltje?

 8. Geachte,

  Ik voel veel sarcasme en frustratie in uw tekst omdat een aantal mensen uw persoonlijk wereldbeeld niet delen.

  Mijn constructieve bijdrage aan het probleem is om nu nog meer mijn eigen immuunsysteem te versterken en mensen uit te nodigen om dit ook te beginnen doen.
  Virussen zijn er al iets langer dan mensen.

  Ik nodig ook iedereen uit om te stoppen met energie te stoppen in ’tegen iets vechten’ want door je energie op iets te richten wordt het groter. Als alle energie die we nu al gestopt hebben om te vechten tegen Corona (of tegen de mensen die het vanuit een ander perspectief bekijken) gestopt hadden in het vechten *voor* meer gezondheid (zowel persoonlijk als op systemisch vlak) dan stonden we wellicht nu al iets verder en het lijkt me op lange termijn ook een meer duurzame oplossing.
  Wim

 9. Misschien kan deze er nog ergens bij? (no credits needed)
  *Zijn we het dan over niets eens?*
  We zijn het er allemaal over eens dat een gezonde levensstijl ons immuunsysteem versterkt. Gezonde voeding, voldoende beweging, genoeg nachtrust. Deze drie pijlers beschermen je gezondheid absoluut.
  We zijn het er ook over eens dat er mensen rondlopen die lulkoek verkopen – alleen zijn we het er niet over eens wie dat zijn.

 10. Wel jammer dat je de economische vooruitzichten die de pandemie met zich meebrengt maar kort toelicht. Alleen vorig jaar al zijn de inflatie cijfers de pan uitgerezen. Waar het normaal 2% inflatie per jaar is was het nu 6% en dit jaar zal niet anders zijn. Dit houdt in dat je koopkracht minder waard wordt. Dit zie je alleen al als je gaat tanken en je de stroomrekening moet betalen. De regering drukt geld bij om de economie synthetisch draaiende te houden. Hierdoor zijn huizenprijzen en aandelen fors gestegen laatste jaren. Dit komt niet omdat de economie het zo goed doet maar omdat er steeds meer geld in omloop word gebracht. Het echte gevaar van corona is dat we in een financiele depressie belanden met veel armoede en werkloosheid. Corona is echt daar twijfel ik niet aan maar de economische gevolgen zijn enorm en daar word nu niet over gepraat. Maar over 10 jaar zullen we hier op terug kijken dat de regering er zo’n potje van heeft gemaakt met al hun steunpakketen waar de burger in het eind voor op draait door het verhogen van producten en goederen.

 11. Twee van mijn kennissen wonnen een mooie prijs in de Postcodeloterij, precies twee weken nadat ze waren gevaccineerd. Dat wijst m.i. onontkoombaar op een correlatie. Wat denkt u?

  1. Wat heeft dat met mijn stellingen te maken?

   1. https://nos.nl/artikel/2407502-sterftecijfer-in-verpleeghuizen-weer-net-zo-hoog-als-in-de-tweede-golf
   2. https://www.lareb.nl/news/overzicht-meldingen-ontsteking-van-de-hartspier-en-hartzakje
   https://twitter.com/GBNEWS/status/1463926037889396736
   https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/eu-finds-jj-covid-shot-possibly-linked-another-rare-clotting-condition-2021-10-01/
   3. Zie alle data, nagenoeg geen voorheen gezonde mensen onder de 50 in de ziekenhuizen

   Nogmaals, prima dat mensen voor vaccinatie kiezen. Maar stop met ongevaccineerden de schuld geven van deze crisis en met het dwingen van gezonde 50- ers tot het nemen van de prik die zij niet nodig hebben.

 12. Ontzettend jammer van die onbesuisde opmerking onder IX 1. die de geloofwaardigheid van je post compleet onderuit haalt. De denigrerende en neerbuigende, vaak sarcastische ondertoon van de tekst, zaken compleet in het belachelijke trekken en het elitair taalgebruik lijken me ook niet de meest aangewezen manier om virusontkenners en vaccinweigeraars te tackelen en klinkklare nonsens te ontkrachten met wetenschappelijk bewezen feiten. Bij momenten is deze post echt ongezien en ongehoord cynisch, karikaturaal, langdradig en wanstaltig en dan kan je er donder op zeggen dat vele mensen tijdens de lezing afhaken … Best sneu, want puur objectief gezien heb je naar mijn bescheiden mening op zo goed als alle aangehaalde tegenargumenten overschot van gelijk !

  1. Oh ja, common sense, dat past perfect in het grote verhaal. Voor een groeiende groep mensen (zowel hoog- als laagopgeleid) is de wereld te complex geworden. Als reactie daarop willen ze de wereld terugbrengen tot iets dat met het gezonde verstand te begrijpen is. Common sense, weet je wel.

   Dit is precies waarom in de 19de eeuw, toen wetenschap voor de normale mens zo langzamerhand niet meer te begrijpen was, de theorie van de platte aarde ontstond. Die klopt namelijk beter met het gezonde verstand, als je niet-intuïtieve wetenschappelijke concepten als refractie van licht in de lucht niet wilt/kunt begrijpen.

   Net zo voelt het voor wappies begrijpelijker dat er een geheime wereldregering is die ons allen wil controleren. Dit is een botte poging de wereld begrijpelijk te maken, waar de werkelijkheid vaak het slachtoffer is.

   Veel moeilijker te accepteren is dat we als mensheid door onze expansiedrift toevallig in aanraking komen met nieuwe virussen en bacterieën en dat het enige dat we kunnen doen, is om daar zo goed en zo kwaad mogelijk proberen weerstand tegen te bieden. Met het enige maar onvolmaakte stuk gereedschap dat we tot onze beschikking hebben, de wetenschap. Dit gaat over accepteren dat niemand het eigenlijk weet en dat we moeten roeien met de riemen die we hebben.

   Het niet willen accepteren van toeval is de achterliggende drijfveer van alle wappies (op veel wappie-leiders na, die het inmiddels vooral om macht gaat). En daarom zoeken ze, net als bij religie, iets of iemand die dit alles in werking heeft gezet. Als je echt met ze wilt praten, dan kan het alleen daar over gaan. De rest is ruis.

 13. Zelden zo’n debiel slecht stuk gelezen. Goed dat je het WHO nog vertrouwd. Dom mannetje.

  Tip surf even naar banned.video en kijk de Covidland documentaire. Sowieso kan je wat vaker naar Alex Jones luisteren dan leer je misschien wat.

  1. hahahaha lekker inhoudelijke reactie, Bob.
   En sinds wanneer weet Alex Jones iets van virussen en pandemieën?
   Misschien kun jij eens vaker naar de mensen luisteren die nu dag en nacht in het ziekenhuis aan het werk zijn om mensen zoals jij het leven te redden.

   1. Oh ja net als in het begin van de pandemie toen wereldwijd de ziekenhuizen vol lagen, maar er massaal tik tok jersulema challenges werden gemaakt door het ziekenhuis personeel. En dat tijdens een ‘pandemie’. En dat stuk over ivermectin geeft al duidelijk aan dat de schrijver er totaal geen kaas van heeft gegeten. Ga anders even op je gemak thegatewaypundit.com lezen en laat de mainstream media voor wat het is, maakt je leven een stuk leuker. Stelletje schijtbakken wordt nou eens wakker man

    1. Als mijn auto stuk is ga ik naar de garage en niet naar thegatewaypundit voor advies en reparatie. Misschien moet u het zelfde doen voor advies en behandeling waar het infecties betreft: een specialist opzoeken.

     Wel kan je een mening hebben over het verplichten van vaccinaties, het binnen sluiten van wappies en het sluiten van de samenleving om 70-plus en ongezonde mensen te beschermen.

     Misschien luister ik dan wel.

  2. Als je iemand als Alex Jones beschouwt als een betrouwbare bron raad ik je dringend aan professionele hulp te zoeken, alhoewel ik eraan twijfel of voor iemand die zo ver heen is nog hulp kan baten.

 14. Het lijkt mij verstandiger om je eerst even te laten inenten tegen Corona en dan verder gaan met slimme opmerkingen.
  Een ding is zeker we worden het nooit met elkaar eens en dat hoeft ook niet.

 15. Wat een ziekmakend stuk. De waarheid ligt altijd ergens in het midden, alleen dat begrijpen blijkbaar de meeste mensen niet. Ik zou mij kapot schamen als ik met zo’n lap tekst bijdraag aan de tweedeling in de samenleving. Want inderdaad, dat is precies het doel.
  De meeste mensen in mijn omgeving die ‘kritisch’ zijn, hebben een hbo of universitaire studie afgerond en zijn zeker niet wereldvreemd.
  Daarnaast staan er veel feitelijke onjuistheden in, maar laat ik daar maar niet over beginnen want ‘wappie’. En dat maakt jou een… schaap?

  Ps, ik ben gewoon gevaxxt hoor. Dus bij deze, niet iedereen over één kam scheren. Ik hoop dat je geniet van de aandacht.

  1. Nee, de waarheid ligt niet altijd ergens in het midden, dat is gewoon de grootste onzin die er is. Als ik beweer dat je kan voetballen met een betonblok, en iemand anders van niet, dat dat beter gaat met een voetbal, dan gaat de waarheid niet in het midden liggen, dan ga je niet kunnen voetballen met een betonnen bal. Je zal gewoon je tenen breken.

 16. Vol met spelfouten en tegelijk wel iets zeggen over schrijfniveau van anderen :-D. Daarnaast vol met aannames, achterhaalde informatie, meningen en grove taal. Vaccin heeft alleen op korte termijn bijwerkingen. Zalig is de ontwetende, vraag dit nog eens na bij de slachtoffers na inenting Mexicaanse griep.

 17. In hfdst V art.2 heb je het over de alpha variant. Dat is de britse variant van eind 2020, volgens mij bedoel je de oorspronkelijke variant van maart 2020. Art 11 van hetzelfde hoofdstuk zou het wellicht goed zijn om aan te geven dat dit vaccin officieel wel als gentherapie en niet als vaccin in de boeken staat, omdat het niet onder de geldende definitie van een vaccin valt door de marginaal andere werking. Verder lijkt het me voor een eerste druk vrij compleet zo.

 18. Ik kan me toch ook wel vinden in de slotparagraaf.
  Ik heb een theorie die ongetwijfeld niet 100% opgaat, maar waar voor menigeen een herkenning in moet zitten.

  Vooropgesteld het gaat ZEKER niet op voor iedereen.
  Stel je hebt moeite met het leggen van verbanden. Je “ziet” niet alles.
  Dat beperkt je in je leerprestaties, waardoor je niet met heel goede resultaten van school komt.
  De baan die je vindt sluit daarop aan en daarmee ook het lagere salaris.
  En daarmee ook vaak je sociale status in de maatschappij.
  Diezelfde tekortkomingen in het leggen van verbanden helpen ook niet in het “zien” en vooral begrijpen van maatschappelijke problemen.
  Meningen zijn daardoor kort door de bocht en worden vaak geuit in grammaticaal slecht Nederlands, wat ook weer te herleiden is aan het slecht kunnen leren door het niet kunnen leggen van de juiste schakels.
  Dat zie je terug in heel veel discussies.
  Vluchtelingenbeleid, Zwarte Piet, etc…
  Waarom anders zijn dit vaak dezelfde mensen die hier lopen te trappen?

  Helemaal aan de andere kant van dat spectrum zie je goed tot zelfs hoog opgeleiden die zeer goed de verbanden en linkjes in hun hoofd maken.
  Teveel… ze zien verbanden die er niet zijn en ondebouwen dit met andere verbanden die ze elders bevestigd zien door gelijkgestemden. Waar ze de feiten niet kunnen rijmen, wordt het afgedaan met: “dat weet ik nog niet precies maar daar komen we snel genoeg achter.”
  Omdat deze groep zaken brengt op een manier die de laaggeschoolden begrijpen, wordt dit gezien als de waarheid.
  Of dit het ego van de hoogopgeleiden voedt, die daarmee aan de haal gaat, durf ik niet te zeggen, hoewel er vast lieden zijn die hun twijfel niet durven uit te spreken om geen gezichtsverlies te hoeven lijden.

  Nogmaals… laaggeschoolden zijn niet per definitie anti Coronamaatregelen.
  Maar onder die groep komt het wel vaker voor.

 19. Ik ben ervan overtuigd dat juist de gevaccineerden de afgelopen 2 a 3 maanden hebben gezorgd voor een groot deel van de besmettingen. Juist zij wanen zich veilig. Dat is geen verwijt maar een constatering. Dat is ze namelijk ook heel de zomer voorgehouden, laat je vaccineren en je bent veilig voor ziekte en overdracht! Dat zorgt ervoor dat juist zij overal ongetest en onbezorgd binnen stappen. Nogmaals geen verwijt, maar wel een feit.
  Nu hoor je echt bij bosjes gevaccineerden die toch ziek worden. Wat jullie beschrijven, dat vaccinatie véél beter beschermd tegen overdragen, dat is een hooguit de oude situatie. De werking neemt nu gewoon sterk af en is vrij beperkt in de breedte, waarom liggen er anders ook veel gevaccineerde mensen in het ZH , waarom schieten de “besmettingen” omhoog en waarom moet iedereen snel zn “Booster” halen binnen enkele maanden? Die vaccins werden verkocht als DE oplossing, maar dat zijn ze simpelweg niet.

 20. Wat een heerlijk stuk dit. Alleen het puntje over dat vaccinaties nooit bijwerkingen hebben vond ik een lastige.

  Vooral omdat de overheid recent nog schadebetalingen heeft gedaan vanwege vaccinatie bijwerkingen. Van de Mexicaanse griep. Ab’s stokpaardje 🙁

  Dus dat even helemaal wegwuiven gaat de gemiddelde wappie niet overtuigen, temeer omdat het bewijs nog minder dan een jaar geleden bevestigd werd van het tegendeel.

  Maar het echte probleem is natuurlijk de anti-vaxx propaganda. Zo jammer :-((

  Anyway, dank voor het heerlijke stuk en ik ga deze zeker inzetten bij de ontwappening van m’n omgeving.

  Oh en over puntje IX.1 waar wat commentaar op is: de wappies in mijn omgeving zijn vaak hoogopgeleid, intelligent, te vertrouwen, en geweldige mensen. Veel van m’n favorieten medemensen zijn wappies. Ja, ze spreken geen ‘wetenschap’, maar nee, ze maken niet veel taalfouten. Wat ik wél zie is dat dit vaker dan gemiddeld mensen zijn die hoaxes op facebook deelden pre-pandemie. Dus mensen die (wat ik zelf maar bedacht heb) een wat lagere waarheids-tolerantie-waarde hebben dan bijvoorbeeld ik. Als zij zien dat ze een stukje tekst moeten delen zodat facebook er niet met hun privacy vandoor gaat, op facebook, dan drukken ze op delen. Dát is een belangrijk verschil.

 21. Beste Rik,
  Dank voor de mooie uiteenzetting. Ik hoor blijkbaar ook tot de wappies. Ik vraag me 1 ding eigenlijk af. Als ik een hoge bloeddruk heb, dan wordt na een drukmeting eerst mijn bloed gecontroleerd. Dan worden mijn bloedwaarden vergeleken met wat normaal is. Waarom wordt dan al 2 jaar lang na een positieve PCR test niet 1 keer een bloedwaarde test afgenomen. Zelfs als ik er zelf om vraag en bereid ben voor te betalen?
  Ik mag een wappie zijn, maar mijns inziens moeten we weten wat we willen weten en dan moeten we kijken naar de bloedwaarden van de mensen. Daar zit de “fout” en de “oplossing” van het probleem.
  mvg Peter

 22. Hoe in vredesnaam is Nederland een land geworden met mensen die humor en cynisme niet herkennen? De toon van het Handboek had anders gemoeten?? Serieus?
  Ik heb tot in al mijn vezels genoten van je Handboek en het ruim gedeeld. Vooral van alle ongenuanceerde, denigrerende maar zo volledig rake opmerkingen. Nu ik de reacties gelezen heb vind ik het nog leuker. Wat doen de sneuneuzen hun best om alsnog aan te tonen dat ze het echt beter weten.
  En ik kan de negatieve reageerder laten weten dat niet alleen de schrijver zich moreel superieur voelt t.o.v. andersdenkenden, dat doet inmiddels dat deel van Nederland, en dat is een heel groot deel, dat gedurende de corona-pandemie zijn best heeft gedaan de besmettingen te stoppen. Wilden deze anti-alles-mensen vanaf het begin al niet de kwetsbare mensen opsluiten zodat hun pleziertjes gewoon doorgang konden vinden? En nadat de weldenkende mens nu ruim anderhalf jaar heeft gadegeslagen hoe dit echelon van de samenleving zich in zijn domheid blauw betaalt aan de leiders van de meute, heibel schopt bij demonstraties, WOII schandalig misbruikt, zich volslagen belachelijk maakt in groene kikkerpakjes en zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, wordt die neerbuigende kijk met de dag groter.
  Ik sluit me dus geheel aan bij de laatste alinea van het addendum.

 23. Tja….je kunt je ogen er voor sluiten. Maar er duiken toch genoeg berichten op dat bijv een Dr fauci toch meer weet dan dat hij vertelt.
  Het vaccin getest? Okee en hoe zit het dan met die test fazes waar het doorheen moet?
  En sporters die wereldwijd in elkaar zakken? Kun je dat verklaren? Of kijk ik teveel wappie berichten….🥱

  1. Ik denk dat je idd teveel fake YouTube filmpjes bekijkt… en gelukkig zakten sporters vroeger nooit in elkaar. Allemaal de schuld van het vaccin… 🙄🙄 Al eens gedacht aan de gevolgen van een corona besmetting bij sporters?

  2. Er zijn heel veel sporters die in elkaar zakken en die gevaccineerd zijn, en bijna allemaal ontsteking in het hartzakje. Het is niet voor niets dat heel veel sporters en bekende personen het “prikkie” weigeren. En dat er 5 verschillende foto’s van Hugootje op de social staan met een zogenaamd schotje.

 24. Oh Heer Bart, u heeft een fan erbij.
  Mijn dank voor dit hemels overzichtelijke schrijfsel is groot. Ik ga het boek uitprinten en iedere mij bekende ontkenner per post toesturen. Zodat het ook echt onontkenbaar zwart op wit op papier in de brievenbus ligt.

 25. op zich heb ik niet zoveel problemen met een harde ongecensureerde tekst, wat ik wel mis is het respect in je medemens en ik denk dat we daar met zijn alle eerst aan moeten werken, elkaar afbranden is namelijk wel de meest lage manier om je mening duidelijk te maken

  1. Daar ben ik het wel mee eens. Prima om stellingen en uitspraken onder vuur te nemen. De kop van hoofdstuk 8 vind ik bijvoorbeeld nogal op de man (m/v) gespeeld. Ik zou het best willen doorsturen naar een aantal Corona critici, maar die stukken helpen niet in de discussie.

  2. Dit gaat vooral over een klein groepje mensen die zich dusdanig laven aan hun door medemensen bewerkstelligde “vrijheden”, waaraan zij zelf mateloos hypocriet “niet meer meedoen”, dat je je kunt afvragen of we het hier over medemensen of over tegenmensen hebben.

 26. Ik woon in Australie. Begrijp niet waarom wij de hel op aarde zouden zijn. Behalve 1 staat (WA) is het hele land redelijk vrij, kan gaan en staan waar ik wil, sinds kort internationale grenzen ook weer open, en een vaccinatiegraad van > 90% in de meeste staten zoals NSW en VIC.
  Komt eens langs !

 27. Ik vind het een schitterende tekst! En deze die het afbreken: natuurlijk zal het niet objectief zijn, maar beseffen jullie wél, groepje anti-vaxers, hoeveel tijd en energie jullie in beslag nemen van onze maatschappij.???….zonder er eigenlijk iets voor terug te geven. Enkel maar de eis dat áls je ziek wordt, ook recht hebt op medische zorgen….vooral verstrekt door deze die wél gevaccineerd zijn natuurlijk…..

 28. Top al die prikken geheel onschuldig zijn. Ik wens dan ook iedereen die meedoet aan Corona + maatregelen vooral heel veel prikken toe 😂 sterkte

  1. Als je in een maatschappij leeft dan doe je automatisch mee. Wil je niet meedoen? Zonder je dan svp zo goed mogelijk af van de rest.

 29. Fantastisch artikel. Ik ga zeker delen gebruiken om te antwoorden op mensen die me dagelijks overstelpen met hun Wappie-verhalen.

 30. Wellicht een toevoeging voor hoofdstuk 1.7.

  Er is niet, nooit, op te bouwen tegen een exponentiële toename van Covid-slachtoffers.

 31. #Melisa…. Elke onderstreepte woord of zin is een link naar een bron , daar kun je de info uithalen die je wel of niet wil lezen …..

 32. Leuk geprobeerd, maar veel punten/argumenten zijn inmiddels al weer achterhaald. Zo gaat de schrijver volledig voorbij aan het feit dat het RIVM zelf ook toegeeft dat de IFR rond de 0,15% zweeft en dat 98% van alle mensen die besmet raakt niet of nauwelijks klachten heeft.

  En over de PCR test is genoeg discussie, feit is wel dat zowel Marion Koopmans als Kary Mullis
  nota bene de uitvinder van de PCR toegeeft dat deze test niet geschikt is voor diagnose, wat nu wel gedaan wordt (zie ‘piek’ in de dansen met jansen zomer). En dat maakt het fundament van deze crisis ongeloofwaardig.

  En met de sarcastische en denigrerende ondertoon richting mensen die het anders zien bouw je geen bruggen maar draag je bij aan de polarisering. Niet iets om trots op te zijn al zal het je wel een gevoel van superioriteit geven, en daar gaat het je om toch?

   1. U reageert hier op de stijl dan wel de schrijfwijze. Dat mag uiteraard, en kan wellicht zelfs als vermakelijk worden opgevat. Dat is mijns inziens overigens ook ten dele de intentie van de schrijver. Het voegt echter inhoudelijk hoegenaamd niets toe. Wellicht zou u dan ook beter een poging kunnen wagen zich op de kern van de zaak te concentreren? Wél goed onderbouwen graag, anders rest wederom slechts een lachwekkend stukje loosheid.

  1. RIVM noemt IFR tussen 1 en 1,3% (voor Nederland) https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ***De infection fatality rate (IFR) is een maat waarbij wordt geschat hoe het aantal doden zich verhoudt tot het aantal geïnfecteerden (in plaats van het aantal bevestigde personen, zoals bij de CFR). Op basis van Nederlandse data ten aanzien van oversterfte en aantal SARS-CoV-2-besmette personen uit maart tot mei 2020 wordt geschat dat de IFR 1% is (Van Asten 2021). Elders wordt een IFR van 1,3% berekend voor Nederland in de periode maart tot en met juni 2020. Dit getal neemt toe boven de 65 jaar (RIVM 2020). Ter vergelijking, in Spanje is een IFR van 1,1% geschat op basis van de oversterfte en seroprevalentie van april tot medio juli 2020. Vanaf 50 jaar stijgt de IFR, waarbij het voor 80-plussers oploopt tot 6,5% voor vrouwen en 16,4 % voor mannen (Pastor-Barriuso 2020).***

  2. Punten van kritiek:
   – Polariserend stuk.
   – De standpunten van door jou geziene “tegenstander”, worden gegeven door jezelf. En dus niet aan jouw “tegenstander” gevraagd. Waardoor dit vrij slappe standpunten zijn, die je makkelijk verwerpt. Stukje zelfverheerlijking waarin je jezelf keer op keer gelijk geeft. De ander ridiculiseert. Wat weer punt 1 van kritiek versterkt.
   – Tip: ga eens een gesprek met de ander aan, waarin je de ander ook probeert te begrijpen ipv te ridiculiseren.

 33. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets doms gelezen. Dit overtreft echt alles. Geen enkele bron te bekennen. Verder is in heel veel punten het tegendeel al lang bewezen. Je kunt dit beter verwijderen, echt ik zou me dood schamen in jouw plaats.

  1. Haha, de links en bronvermeldingen heb je gemakshalve niet gezien of zo?? Fake YouTube filmpje van achterlijke anti vaxxers zijn natuurlijk véél geloofwaardiger! Lol

 34. Hahaha, dit is de slechtste, minst onderbouwde uiteenzetting die ik ooit gelezen heb.
  Hier en daar eens een bedenkelijke referentie er tussen zwieren 🤣
  Deze kan wel fungeren als motivatie brief als je wil solliciteren bij mr. Rutten of mr. De Jonge. Gegarandeerd dat je de job hebt.
  Zonde van de tijd die je erin hebt gestoken.

 35. Voor mensen die absoluut tegen vaccinatie zijn, en alleen vertrouwen op hun eigen immuunsysteem, wordt dit wel gelezen….. stiekem toch een beetje bang?
  Ik weet het niet, heb ook de wijsheid niet in pacht.
  Ik hoop alleen dat ik niet besmet raak, of dat ikzelf een ander besmet.
  Vond het goed geschreven, maar ja dat is mijn mening.

 36. Oef, wat een enorme arrogantie straalt van dit stuk af. De schrijver voelt zich (moreel) superieur t.o.v. andersdenkenden en laat dat “grappig” merken door ze te kleineren en als dom weg te zetten.

  Er zijn meer dan genoeg redenen om de vaccins en hun producenten te wantrouwen. Dat heeft het verleden al meer dan eens aangetoond, en dat blijkt ook nu keer op keer. Want we zijn al van:
  “Helemaal veilig en “door en door getest”, naar “zeer zeldzame” myocarditis, trombose, etc gegaan”. En een woordvoerder van Phizer die zelf aangeeft, “we weten eigenlijk nog heel veel niet”.

  En van “2 prikken en u bent 100% beschermd tegen ziek worden en overbrengen” , naar “u kunt het nog wel overdragen, maar een stuk minder” , naar “ja maar we hebben nooit gezegd dat vaccineren de enige uitweg was”! Met 95% vaccinatie van de risicogroepen nog met enorme aantallen ZH opnames…. van dezelfde risicogroepen.

  Is het dan onterecht dat mensen terughoudend zijn met vaccinatie, niet direct staan te springen om dit te nemen?

  Is het onterecht dat mensen onder de 50jr, met een gezond BMI, die nagenoeg niet in het Ziekenhuis komen, (zie ALLE statistieken), ervoor kiezen om de ziekte dan gewoon door te maken en zo natuurlijk immuun te worden, omdat uit nagenoeg alle studies blijkt dat natuurlijke immuniteit beter, langer, breder beschermd dan een vaccin met onbekende duur- en bijwerking?

  Zeker nu het “je doet het voor een ander” argument al lang en breed is weggevallen door het feit dat gevaccineerden evengoed nog besmettelijk zijn.

  Nogmaals, voor de groep onder de 50, met gezond BMI en zonder onderliggende aandoeningen, is er absoluut geen noodzaak tot vaccinatie. Het doormaken van een infectie, dat doen zij voor de ander.

  Ja maar “long covid”? Prima, als dit al voorkomt, dan mogen mensen toch zelf weten of ze dit risico nemen?

  Doen alsof een prikje en even in lockdown alles oplost is net zo dom als de mensen die u denkt toe te spreken. De nevenschade, lichamelijk en geestelijk schede van deze maatregelen is nog niet half in kaart gebracht. Nog maar niet te spreken over de erosie van vele mensenrechten, het negeren van WOB verzoeken, het niet publiceren van beslissingsmodellen etc etc.

  Prima dat u de keuze maakt u te vaccineren en ga gerust in lockdown in uw eigen huis tot in de eeuwigheid, en draag uw mondkapje wanneer u wilt.
  Maar laat mensen die hier anders over denken in hun waarde, want niet iedereen die over de maatregelen en vaccins twijfelt, is een “domme wappie”.

  1. Dit is wel een heel lang verhaal om te zeggen dat je niet begrijpt dat als je besmet bent, je anderen besmet die eraan kunnen overlijden (zoals overigens netjes uitgelegd in hoofdstuk IV, artikel 2).

   1. “Zeker nu het “je doet het voor een ander” argument al lang en breed is weggevallen door het feit dat gevaccineerden evengoed nog besmettelijk zijn.”

    Waar lees je dat ik dat niet begrijp? Je bent als gevaccineerde EVENGOED besmettelijk, zeg ik. Zeker met de sterk afnemende werking van vaccinatie door de tijd, wordt dit letterlijk “even goed”. En na natuurlijke infectie is iemand nagenoeg niet meer besmettelijk zelfs 😉

    1. Zie hoofdstuk V.3, waarin gemeld wordt dat gevaccineerden alléén net zo besmettelijk zijn als zij eenmaal besmet zijn! De kans dat dat gebeurt is echter ca. vijf keer kleiner, en ook de periode van besmettelijkheid is aanzienlijk korter.

     Wellicht begrijpt u het nu wél?

     1. Echter heeft Diederik Gommers toegegeven dat 60% van de besmettingen een maand geleden van de gevaccineerden kwam……….. dus ook al klopt jouw punt. Dan nog geldt dit argument simpelweg niet meer om een ander te beschermen door je te laten vaccineren. Het kleine verschil maakt niet meer HET verschil.
      daarnaast creëert het schijnveiligheid.

      5% van het gehele continent Afrika is gevaccineerd. Het Westen heeft alles al opgekocht. Nederlanders op vakantie naar Afrika komen terug, 61 besmettingen waarvan 90% van de besmettingen gevaccineerd……..
      Het argument: vaccineer je voor een ander… is helaas verloren zaak.

      Hier is veel tegengeluid over te vinden en het argument wat wordt genoemd in het boek wankelt toch echt steeds meer en meer.

  2. Je onbenul straalt ervan af met deze opmerking. -als dit al voorkomt- ja, het komt voor!

   Ja maar “long covid”? Prima, als dit al voorkomt, dan mogen mensen toch zelf weten of ze dit risico nemen?

   1. Ja eens, het is zeker zo dat mensen dit syndroom ervaren. Het is echter ook een feit dat bij veel mensen het omschreven wordt met klachten die ook passen bij wat veel mensen , ongeacht covid, gedurende deze periode ervaren: Moe, lusteloos, gebrek concentratie, depressie etc etc.
    https://www.ntvg.nl/artikelen/veroorzaakt-covid-19-wel-long-covid

    Maar nogmaals, u hebt een punt, en ookal is iets niet altijd helemaal “bewezen” of aantoonbaar, betekent niet dat het er niet is.

  3. Welke maatregelen stel jij voor om de verspreiding van het virus te voorkomen? En zo onze kwetsbaren te beschermen? Je bent al kwetsbaar met hoge bloeddruk.

 37. o ja voor ieder die in het griepje geloofd en prikjes haalt……………. vooral nemen. zoals kuipers het ook benoemde, een ongecontroleerd experiment. men zal zo NIET gemist worden.

  1. Ja, want het lijkt “ze” leuk om vervolgens de miljarden die wel gevaccineerd zijn en vervolgens overlijden te moeten begraven.

 38. welke beroeps debiel heeft dit geschreven?????????????????
  een duidelijk product van inteelt gezien de inteligentie ver te zoeken is.
  dat er in een land meer doden zouden zijn is dat de omstandigheden op zich al slecht waren.
  0,02 procent overleden mensen is el jaar standaard.
  als bewezen valt ht wel degelijk onder een griepvirus. ff aan wennen lijkt mij.
  keer op keer worden onderliggende klachten zeker meegeteld.
  mexicaanse griep bleek ok zo erg te zijn…..niet dus.
  enz enz.

  laat deze toegewijde d666 zich in zijn eigen doomskringen laten. of dat iemand het uit zijn lijden haalt.

 39. Leuk initiatief. Ik zou wat terughoudender zijn met de ironie en het sarcasme, maar eigenlijk wordt het daardoor inderdaad leuker. Maak het dus misschien nog feitelijker en zonder bias.

  Beseft u dat u – wellicht onbedoeld – de FOX Newsers, de QAnons, de Breitbarts, de engelbehaarders en de stamppotwappies een nieuw podium heeft gegeven?

 40. Respectloos artikel naar de mensen toe die bijwerkingen of overleden zijn. De schrijver begrijpt duidelijk niet hoe de wereld in elkaar steekt. Je hoeft alleen maar te kijken naar de periode met de Mexicaanse griep, toen nog niet alle media omgekocht waren

 41. Ik heb niemand. Horen protesteren tegen de dktp inenting. Wat zou er gebeuren als de niet gevaccineerden mee gaan betalen aan opname in het ziekenhuis? Moet de doodzieke patiënt die buiten schuld zo ziek is eerst naar het ziekenhuis of diegene die deze opname makkelijk had kunnen voorkomen!!

 42. Uiteraard kon ik genieten van je humor. Maar toch houd ik niet van je sarcastische ondertoon. Het geeft aan hoe je neer kijkt op mensen met een andere mening (er zijn ook behoorlijk wat wetenschappers en dokters trouwens die kritisch zijn op bepaalde punten). En ja, tuurlijk zijn er mensen die vanuit een onderbuikgevoel anderen napraten, en misschien niet alles even duidelijk kunnen navertellen en dus alles op een hoop gooien. Maar om iedereen dan maar af te serveren als dom/idioot/wappie, daar heb ik toch wel ernstig moeite mee.
  Tip: ga de ander eens zien als een medemens die ook wat te melden heeft. Dan help je iemand mogelijk. Op deze manier help je vooral de polarisatie verder in de hand. Dat lijkt me niet de bedoeling van je stuk.

 43. Goed en duidelijk omschreven in Jip en Janneke taal. Het beschrijft overal het zelfde als waarmee ik mensen probeer te overtuigen. Maar helaas zijn er volgens mij heel veel die nooit geen enkele arts vertrouwen en liever een Sjamaan opzoeken die zich ook medicijnman noemt door dat zijn vader en opa en de opa van opa dachten te weten hoe te handelen. En zich eerst als een tovenaar moeten uit dossen om geloofwaardig over te komen.

  1. Het is niet alleen Jip en Janneke taal maar ook Jip en Janneke nivo. Oerrrdom. Die gast ziet alleen lachende bloemetjes. De vaccinmakers zijn filantropen. Het is allemaal liefdadigheid.
   Lekkere taal he? Wie de bal kaatst…

   1. Het gezegde luidt:

    Wie kaatst, kan de bal verwachten.

    Zucht…

    Daarenboven wordt nergens beweerd dat farmaceuten filantropen zijn. Wat wél beweerd wordt, is dat ze mensen (door middel van vaccinatie) langer in leven willen houden, waardoor ze vervolgens kunnen verdienen aan vaccinatie en medicatie tegen de overige aandoeningen die deze mensen ongetwijfeld zullen krijgen. Die krijgen ze overigens niet van het coronavaccin, maar simpelweg omdat ze, in plaats van voortijdig rochelend op een IC-bed te sterven, gewoon de rest van hun leven kunnen leiden. Met korte ei, ja.

 44. ‘Het vaccin beschermt zeer goed, zij het helaas onvoldoende, tegen besmetting, maar fantastisch tegen een ernstig ziekteverloop.’

  Ik heb een zeer goed tegen weersomstandigheden beschermende regenjas, zij het helaas onvoldoende tegen regen, tegen nat worden, maar fantastisch tegen een mogelijke verdrinkingsdood.

  Om ’s 1 van je kronkels eruit te pikken.

  ‘Vaccins kunnen een acute reactie geven, maar hebben nooit bijwerkingen op de lange termijn. ‘
  Deze lijsten (per vaccin) trekken vast nog weg.
  https://www.lareb.nl/coronameldingen#/content/content/edit/1453?mculture=nl-NL

  ‘Maar dan volgt de derde, en dan de vierde, en dan de vijfde.
  Eh ja, en?’
  Hier vallen me de schoenen van uit- over blind vertrouwen gesproken.
  Maar Pfizer zegt over eigen middelen dat ze veilig zijn? Probleem opgelost!

  https://twitter.com/MeesterEddy/status/1458841840673775616
  Ik begrijp niet waarom belastinggeld tegenover inkomsten Pharma wordt gesteld, ze verdienen minder als wij de prik gaan halen, of hoe? Boostershots 1, 2, 3, 4.. -> maar niet meegerekend?

  Maar je hele bronvermelding is erbarmelijk, nu.nl, twitter, Pfizer etc.
  En je hoort nog steeds gemekker over de pcr-test omdat deze een vertekend beeld geeft en nog steeds de norm is voor bepalen besmetting.
  Verdiep je nog eens in de Great Reset, deze is niet geheim maar openbaar en zeker bekritiseerd door leiders zoals Poetin.
  Het gaat om transformatie van de economie, het invoeren van ethisch beladen technologie en agenda 2030 welke volledige medewerking van de burger vereist.

  Je hooghartige, rammelende stukje is zeker niet het definitieve antwoord op het corona vraagstuk.

  1. Jaaa, leiders zoals Poetin! 😂 Die kennen we allemaal als een betrouwbaar leider die houdt van een kritische benadering en nooit ergens over liegt.

 45. “Het is wat met die lichamelijke integriteit in onze dictatuur: een heus wattenstaafje meters ver door de oneindige leegte in uw hoofd.”

  Zo zo, jij hebt wel lef he. Dat je niet heel erg slim bent kan elk mens met gezond verstand wel uit de eerste zinnen van je oh-zo-briljante artikel halen. Al helemaal als je het artikel helemaal afleest.

  Het feit dat deze leeghoofdjes niet zomaar alles klakkeloos volgen getuigd van meer ‘hoofdinhoud’ dan mensen zoals jij, of beter schaapjes zoals jij. Ga werken voor Pfizer of zo kansloos mens

  1. Haaaaaahaha, zegt een anti vaxxer!? Jij bent er ook zo eentje die denkt dat ze een 5G chip ingespoten hebben zeker jij de vaccinatie? 😀

 46. Interessant ‘boek’! Het zou kunnen helpen om heftige discussies te ontnuchteren.
  Enkele ongevraagde adviezen: 😉
  In een volgende druk zou ik onnodig grievende woorden (zoals ‘proletenparadox’) of opmerkingen (zoals IX.1) bijstellen; zij maken dat corona-ontkenners en anti-vaxxers niet verder zullen lezen of het niet serieus zullen nemen.
  Ook lijkt het me beter om niet mee te doen aan het vermenselijken van het virus, als zou het virus ‘zich verspreiden’ en als zou het wel of geen ‘voordeel’ bij iets hebben (I.12). Een virus leeft niet; het is niet eens dood; het is levenloos: een stukje DNA of RNA, meer niet. Het kan zich dus niet verspreiden. Wij mensen verspreiden het.
  Anyway, succes!

 47. Erg goed en volledig overzicht, afgezien de onnodige sneren naar het opleidingsniveau en het intelligentieniveau van vaccinatieweigeraars. Niet nodig en contraproductief.

 48. Het jammere is dat dit soort gesprekken al na drie argumenten vastloopt op “ja maar jij gelooft dat ook allemaal zomaar”, of “beeeeeeeeh” (mijn beste schapen-imitatie). Het gelijk staat ergens onderaan het lijstje van dingen die je nodig hebt om iemand te overtuigen in een discussie over een beladen onderwerp. Als mensen zich eenmaal hebben laten kennen met een bepaald standpunt, zeker als het controversieel is, is het extreem moeilijk om ze open te laten staan voor een andere invalshoek. Dat geldt niet alleen voor wappies, dat mechanisme is in meer of mindere mate in iedereen ingebouwd. Zolang mensen dát niet eerst inzien, overtuig je ze nergens van.

 49. Ik ben er van overtuigd dat Corona echt is. Ik ben gevaccineerd. En ik heb zo mijn twijfels over zowel diverse officiele lezingen alswel de meeste wappie verhalen. Ik heb het complete stuk gelezen. Gemiste kans. Zonder noemenswaardige bronvermeldingen, heeft de auteur met een nogal ijdele, arrogante en pedante toon gemeend om alles en iedereen die ook maar even niet op zijn lijn zit soort van belachelijk te maken, door een soort van ontspoorde snedigheid, verpakt in een dun laagje humor. Hiermee nemen de tegenstellingen dus toe: prediken voor eigen parochie versus het tegen je in het harnas jagen van wie toch al je tegenstander was. Beter was het geweest om gewoon netjes onderhoudend te blijven en te zorgen voor een gedegen bronvermelding. Dan kan ik er in mee gaan.

   1. Heb je geklikt op die bronnen? Ik heb op een groot aantal geklikt, en ik kan je vertellen dat het zonder uitzondering de bekende eenheidsworst is, die de verheven schrijver van dit satirische handboek ook draait.

 50. Nou nou, wat een denigrerend toontje van de auteur.
  Dat is niet alleen weinig constructief maar komt ook een beetje dom over als je argumenten niet helemaal waterdicht zijn en je zoveel stropopredeneringen nodig hebt om je punten te kunnen maken.

  Ik zal een paar hele duidelijke behandelen maar er rammelt veel meer in dit artikel.

  Dat aangehaalde Twitterbericht over het sponsoren van Big Pharma is best jammer te noemen. Alsof Pfizer niks verdient aan hun “gratis” vaccins en het aantal IC patiënten opweegt tegen het aantal vaccinaties.
  Nadenken doet inderdaad pijn.

  Deze:
  “Maar het virus wordt vanzelf minder gevaarlijk, dat is bij alle virussen zo.
  – Nee. Omdat het virus zich verspreidt voordat mensen symptomen hebben, heeft het virus er geen enkel voordeel bij als het meer of minder dodelijk wordt.”
  Dat zou je zeggen maar het virus heeft er wel baat bij als het besmettelijker wordt en mildere symptomen veroorzaakt. Dan blijven mensen er namelijk langer mee rondlopen. Zo zullen op termijn de minder schadelijke varianten boven de schadelijkere prevaleren en in veel gevallen in het proces het immuunsysteem trainen tegen andere varianten. Zo werkt evolutie nu eenmaal. Ja, ook deze keer.

  En deze: “Maar DES en Softenon!
  Dat waren medicijnen, geen vaccin.”
  En vooral goedgekeurde medicijnen waar achteraf toch heel wat mee mis bleek te zijn. Daar komt het vergelijk vandaan.

  Ik begrijp de frustratie die de echte Wappieverhalen losmaken maar hier help je niemand mee. Er is genoeg aan de hand om aan te twijfelen, ook voor niet-complotdenkers. Echte en eerlijke informatie kan twijfel wegnemen, rammelende argumenten en mensen belachelijk maken niet. Denk niet te snel dat je gelijk hebt. Bescheidenheid is een goede remedie tegen kortzichtigheid.

    1. Dan heb jij niet goed opgelet de laatste 10 jaar. De zorg geeftal jaren aan dat het zo niet gaat. Maar Rutte bleef bezuinigen en ziekehuizen sluiten.

  1. ***… maar het virus heeft er wel baat bij als het besmettelijker wordt en mildere symptomen veroorzaakt. ***

   Een virus is geen wezen en denkt niet na. Het maakt dus ook géén afweging om iets besmettelijker te worden, of iets mildere klachten te gaan veroorzaken. Het handelt niet uit zelfbelang en ook niet uit een procreatie-gedachte.

   *** En deze: “Maar DES en Softenon! Dat waren medicijnen, geen vaccin.” En vooral goedgekeurde medicijnen waar achteraf toch heel wat mee mis bleek te zijn. ***

   En dus tòch géén vaccins… Een vaccin is onvergelijkbaar met een medicijn wat gedurende langere tijd op reguliere basis dient te worden ingenomen. Bij dat laatste is de kans op bijwerkingen véél groter. Een kans die bij een injectie waarvan de stoffen met een paar dagen al uit je systeem zijn nagenoeg nihil is. Desondanks wordt er TERECHT een controle-systeem opgetuigd voor het monitoren van bijwerkingen, wat door de wappie-gemeenschap weer foutief wordt geïnterpreteerd als “experimenteel”…

   1. Ik hou je sterretjes even aan, Con.
    Goed idee.

    *** Een virus is geen wezen en denkt niet na. Het maakt dus ook géén afweging om iets besmettelijker te worden, of iets mildere klachten te gaan veroorzaken. Het handelt niet uit zelfbelang en ook niet uit een procreatie-gedachte. ***

    Wauw Con, dit maak je op uit mijn schrijven? Maar ik zal je geruststellen; dat was bekend hoor, dat virussen geen wezentjes zijn die snode plannen bekokstoven.
    Maar daarmee zijn ze natuurlijk nog wel onderhevig aan de natuurwetten en zullen mutaties die besmettelijker en minder schadelijk zijn altijd succesvoller zijn.
    Zo werkt de natuur nu eenmaal. Planten evolueren ook he Con, ook zonder dat ze er zelf veel afwegingen over maken.

    *** En dus tòch géén vaccins… Een vaccin is onvergelijkbaar met een medicijn wat gedurende langere tijd op reguliere basis dient te worden ingenomen. Bij dat laatste is de kans op bijwerkingen véél groter. Een kans die bij een injectie waarvan de stoffen met een paar dagen al uit je systeem zijn nagenoeg nihil is. Desondanks wordt er TERECHT een controle-systeem opgetuigd voor het monitoren van bijwerkingen, wat door de wappie-gemeenschap weer foutief wordt geïnterpreteerd als “experimenteel”… ***

    Nogmaals, het vergelijk houdt op bij overheden en commissies die een middel als goedgekeurd en veilig op de markt brengen met de belofte dat er geen negatieve langetermijneffecten zijn terwijl daar geen garantie op gegeven kan worden.
    DES en Softenon bewijzen dit, maar je zou ook asbest kunnen nemen als voorbeeld. Of al die nu ineens lekkende borstimplantaten. Dus niet als voorbeeld van hoe vaccins wel of niet zouden werken maar als voorbeeld van grove gezondheidsrisico’s die door overheden en controlerende instanties genegeerd, over het hoofd gezien of weggemoffeld worden.
    Dus ook ik hoop dat het klopt wat je erover zegt maar er is geen mogelijkheid om dit te toetsen en de geschiedenis wijst uit dat het helemaal anders kan uitpakken.
    Zeg eens eerlijk, wat had je in de jaren 50 gezegd tegen je buurman als hij had gezegd dat je kanker kon krijgen van het zagen aan je schuurdak?
    Waarschijnlijk had je hem Wappie genoemd en verder gezaagd, of niet?

    En de derde? Dat in verhouding handjevol IC patiënten die zoveel meer zouden opbrengen dan de miljoenen vaccins die steeds weer herhaald worden? Was je het daar wel met me eens Con, dat die meneer daar een zwaar vervormd beeld van de werkelijk schetst?

    1. Sommige mensen snappen niet zo goed hoe evolutie werkt, begrijpelijk want evolutie is ook best complex.

     Er zijn ook een hoop mensen die denken dat de pharma industrie (of andere grote corporate globale ondernemingen) niet handelt vanuit (geld)belang.

     Daarom is het ook ondenkbaar/onmogelijk zelfs dat politici/overheden worden beïnvloed door de grote (globale) corporaties en of personen (Bill Gates bv) voor hun eigen belangen en agenda’s.

     Als je denkt van wel dan ben je dom, wappie, complotdenker, idioot of noem het maar op. Aldus volgens de hoogwaardige auteur van dit artikel.

    2. *** Wauw Con, dit maak je op uit mijn schrijven? *** Nee in het geheel niet, zoveel informatie stond er namelijk niet in je bericht. Ik schreef dat stukje slechts omdat *** het virus heeft er wel baat bij als het besmettelijker wordt en mildere symptomen veroorzaakt. ***. Alsof het een keuze is die het virus maakt. Het “leven” (daar zijn de geleerden het namelijk nog niet over eens) van een virus hangt slechts van toevalligheden aan elkaar.

     Wat betreft je garanties bij het vaccin: zoals je zelf al aangeeft kan dat niet, zoals dat inderdaad ook bij asbest niet kon. Wat je niet weet, kun je niet garanderen. JUIST DAAROM wordt er bij een vaccin een monitoring opgelegd. Klinische testen geven aan dat het werkt, dat er amper bijwerkingen zijn, en op basis daarvan wordt het goedgekeurd. Op basis waarvan zou je dat anders moeten doen? En zelfs na een jaar en 5 miljard succesvolle vaccinaties begin jij over garanties die inderdaad niemand kan afgeven. En als we niet vaccineren kan niemand die OOIT afgeven. Dat maakt de noodzaak echter niet minder. Jij spant het paard achter de wagen.

     1. Fijn om te lezen dat je het met me eens bent, Con.

      Dat gezegde gebruik je hier echter verkeerd.
      Het paard staat prima voor de wagen als je eerst de lange termijn onderzoekt en daarna pas de hele wereld inspuit.
      Dat er nu ineens haast meespeelt, kan een motivatie zijn om het toch maar op deze manier te doen maar verandert niks aan het feit dat men over 10 jaar pas weet wat het na 10 jaar heeft gedaan.

      Over de objectiviteit van het monitoren en testen valt van alles te zeggen. Er zijn een hoop belangen en geld mee gemoeid en de geschiedenis leert dat er dan, zeker in de farmaceutische industrie, nog weleens gesjoemeld wordt met de cijfertjes.
      Er gaan inmiddels ontzettend veel geruchten rond die dit onderschrijven en die veelal aannemelijker klinken dan de verhalen die we via de reguliere kanalen te horen krijgen.

      De tijd zal leren of overal aan gedacht is.
      En of iedereen eerlijk is.
      En het beste met ons allemaal voor heeft.

      Daarom heb ik naast de asbest, softenon, DES en amalgaam nog een voorbeeldje voor je.
      Weet je nog de Ozonlaag?
      We hoorden er voor het eerst van toen we hoorden dat ie beschadigd was. Pas later bleek dat het door de CFK’s kwam. Die waren getest, goedgekeurd, gemonitord en overal in gebruik genomen.
      En overal was aan gedacht!
      Behalve aan hetgeen waar ze niet aan gedacht hadden.
      Dat werd pas duidelijk toen het kwaad al was geschied.

      Mensen overkomt dit nu eenmaal. Iedere keer weer. Dat komt door die focus op één ding en niet weten wat er allemaal deel uit maakt van het geheel.
      Maar wie weet gaat het deze keer anders en blijkt er helemaal niks mis te zijn met deze nu al twijfelachtige aanpak van de zaken.
      Als dat ooit blijkt, en tegen die tijd heeft de prik ook nut, dan haal ik ‘m ook.
      Ik ben namelijk alleen maar anti-dwang, anti-onzorgvuldigheid, anti-blind vertrouwen, anti-vaagheid en anti-onvoorzichtigheid maar helemaal niet anti-vax.

     2. (Deze is bedoeld voor Lucille hierboven, maar die is niet meer direct te beantwoorden.)

      Als mensheid, als samenleving en als mens zijn we gedoemd om te moeten leven met onvoorziene bij-effecten. Simpelweg omdat we geen overzicht kunnen hebben van alle mogelijke gevolgen. Hoe goed we ook vooruitkijken. 100% zekerheid bestaat niet.

      En toch… al eens op internet gezeten? Social media gebruikt? Auto gereden? Gevlogen? Een mobiele telefoon gebruikt? Niet-biologisch gegeten? Iemand die zichzelf ‘anti-onzorgvuldigheid, anti-blind vertrouwen, anti-vaagheid en anti-onvoorzichtigheid’ noemt, zou dat beter niet kunnen doen. Alle lange termijn gevolgen zijn namelijk nog helemaal niet bekend. Hoewel van sommige van die dingen wordt vermoed dat ze ronduit schadelijk zijn.

      Er van uitgaande dat je meerdere van de bovenstaande dingen dagelijks doet, demonstreer je dat een mens hoe dan ook gedwongen is keuzes te maken waarvan niet 100% bekend is wat de gevolgen zullen zijn. Geen probleem, in dat schuitje zitten we allemaal.

      Maar met dit vaccin gelden voor jou andere regels. Pas als je zeker weet dat “overal aan gedacht is, dat iedereen eerlijk is en het beste met ons allemaal voor heeft”, dan ben je bereid het vaccin ook te nemen. Wat denk je zelf? Dat je hier wel 100% uitsluitsel over gaat krijgen? Tuurlijk niet, dus dat vaccin ga je nooit nemen.

      Dat dit vaccin voor jou aan onmenselijke eisen moet voldoen, doet vermoeden dat je ondanks al je pseudo-rationele argumenten toch wél een anti-vaxxer bent. Alleen dan één die het nog niet weet van zichzelf.

     3. Hoi Michael Mos,

      Er zit een groot verschil tussen al die voorbeelden die je aanhaalt en deze halfgeteste vage vaccins.
      Als ze mensen in leven houden die misschien anders het loodje leggen dan moeten die mensen er fijn gebruik van maken.
      Maar een virus uitroeien gaat er nooit mee lukken. De Afrikaanse variant bewijst ook weer dat mensen dit stukje natuur nooit zullen beteugelen en binnen een paar dagen, als het nieuws naar buiten komt dat deze variant vrijwel onschadelijk is én de schadelijkere varianten verdrukt, dat het ook niet nodig is.

      Voor onze TV-virologen is dat nog maar afwachten. Wij voorspellen iedere nieuwe ontwikkeling al vanaf maart vorig jaar.
      De natuur gedraagt zich anno 2020 en 2021 nu eenmaal niet anders dan de miljoen jaar hiervoor.

      Het loopt zoals het loopt. En of er nog een heleboel mensen proberen grip op de zaak te krijgen met vaccins of maatregelen of niet maakt onderaan de streep verrekte weinig uit.
      Alleen zien veel mensen het niet. Of ze vinden het een eng idee en willen het niet zien.

      Anyway, wie door een vaccin in leven denkt te blijven moet het lekker nemen. En de rest… kunstheup laten zetten, helm op, pruik laten aanmeten, alvast een chemokuurtje doen, altijd een parachute en een zwemvest aan of… gewoon geen enting laten zetten voor iets wat nauwelijks een risico met zich meebrengt en al helemaal niks bijdraagt aan de bescherming van een ander.
      Tenzij je graag meedoet aan het spekken van de portemonnee van big pharma, evt. ten koste van je eigen gezondheid.

      P.S. Ik heb echt teveel spuiten in mezelf en mijn kinderen laten zetten om nog voor anti-vaxxer door te gaan.

     4. (Deze is weer bedoeld voor Lucille hierboven)

      Er zit geen verschil tussen de vaccins en de andere genoemde zaken, als je maar kijkt op het niveau van dingen die mensen doen zonder dat ze volledig overzicht hebben over de uitkomsten. Toen Con je erop wees dat Softenon en het Corona vaccin verschillend zijn, ging je ook een niveau hoger zodat ze wel gelijk aan elkaar waren. Dus als je een beetje consistent redeneert, dan klopt mijn vergelijking, en is hij nog relevant ook.

      Hoewel, niet echt meer, want nu heb je ineens een heel andere reden om het vaccin niet te nemen: Het maakt allemaal toch niets uit.

      Dat is de rest van je reactie, en die geeft een interessant inkijkje. Moeilijk te geloven dat dit van iemand komt die een paar reacties geleden de auteur van het handboek terechtwees met “Denk niet te snel dat je gelijk hebt. Bescheidenheid is een goede remedie tegen kortzichtigheid.”

      Leest u even mee: “*Wij* voorspellen iedere nieuwe ontwikkeling al vanaf maart vorig jaar.” Wie zijn toch die mysterieuze ‘wij’? Niet dat het echt van belang is, want voor jou is het alleen maar groepsidentificatie om je suprieur te voelen. Jullie weten iets dat velen nog niet weten. Omdat ze er misschien wel bang voor zijn.

      Maar jullie niet! Jullie snappen hoe de natuur al miljoenen jaren werkt. Het vaccin is overbodig omdat het virus uiteindelijk toch milder zal worden. En jullie weten precies wanneer! De TV-virologen snappen dat alleen nog niet. Is dat wat je bedoelt met “Bescheidenheid is een goede remedie tegen kortzichtigheid.” Ik ben blij dat bescheiden mensen als jullie het beleid niet maken.

      Als je zo’n moeite hebt met Big Pharma, dan zou ik vanaf nu afzien van alle gangbare medische hulp. Maar ik zou ook je kinderen van school halen. Big Edu, weet je wel. Auto zou ik ook wegdoen, Big Three. Geen gangbaar eten meer eten, Big Ag. En stop alsjeblieft met je smartphone en internet, Big Tech jonguh. Stelletje biggen zijn het!

      Je onnavolgbare redenering over waarom je niet anti-vax bent zal ik onthouden. “Nee edelachtbare, in het verleden heb ik me vaak genoeg aan de maximum snelheid gehouden om nu geen boete voor te snel rijden te krijgen.”

     5. Hee, Michael.

      Bedankt voor je reactie maar ik kan er helaas nu niet weer helemaal op ingaan.
      Ik ga eerst mijn kat leren hoe hij zelf een PC in elkaar moet zetten, als dat gelukt is kom ik terug bij jou om het nog eens uit te leggen.
      Mijn vrije tijd is helaas beperkt dus ik moet echt even prioriteit geven aan hetgeen het meeste kans van slagen heeft dus hopelijk neem je het me niet al te kwalijk.

      Ga ondertussen maar een beetje met de andere mensen praten.

      Dag jongen.

     6. (Deze is weer bedoeld voor Lucille hierboven)

      Nou nou, wat een denigrerend toontje van de auteur. Dat is niet alleen weinig constructief maar komt ook een beetje dom over als je argumenten niet helemaal waterdicht zijn…

      Troost je verder de moeite, ik heb al gezien wat ik wilde zien.

     7. De argumenten in het “Handboek voor Ontkenners” zijn anders ook niet waterdicht. Bij de eerste pagina heb ik er al 2 uitgevist die ik direct kan ontkrachten. Moet ik dan het hele artikel als onzin beschouwen? Nee..

     8. Een vraagje aan iedereen die de vaccins vertrouwt.

      “New report showing an increase in risk of heart attack following the mRNA COVID vaccine.”
      https://dissident.one/2021/11/28/24111/

      Dit soort berichten, bereikt dat een pro-vaxxer eigenlijk? Kun je daar dan nog objectief naar kijken, sabel je dat zonder het verder te onderzoeken neer als fake Wappie nieuws of heb je voldoende kennis van zaken om dit te kunnen ontkrachten?

      Ik vraag dit omdat ik de indruk krijg dat het blinde vertrouwen veelal voorkomt uit een verlangen naar controle en veiligheid. Dezelfde reden dat mensen persé in een God moeten geloven terwijl er geen enkel bewijs voor is.
      Voor mij persoonlijk zijn dit soort alarmerende berichten plausibel genoeg om niet meteen in de rij te gaan staan voor een spuit. Daarnaast hoor ik de andere kant niemand iets vertellen wat dit wantrouwen kan wegnemen.
      Gisteren zit een meneer van Phizer op TV mooi uit te leggen hoe ingenieus het in z’n werk gaat en dat vind ook ik bewonderenswaardig maar tegelijkertijd kan ik me niet onttrekken aan de gedachte dat er een aantal belangrijke zaken finaal over het hoofd gezien wordt omdat het menselijk lichaam nu eenmaal complexer in elkaar zit dan ook deze knappe koppen weten.

      Help me eens aan wat inzicht.

     9. Nee, nieuws van deze site bereikt mij niet. Zodra een instantie als het Erasmus MC meldt dat er een zorgwekkende stijging van hartaanvallen onder gevaccineerden is, zoals het Erasmus MC ook meldt dat er 32 zwangere vrouwen op de IC zijn beland van wie er 32 niet volledig gevaccineerd waren, dan praten we verder.

     10. Bedankt voor je antwoord, Iamzero.

      Maar dan zijn we er toch?

      De voorstanders van de vaccinnaties vertrouwen blind op de gevestigde instanties, de anderen sluiten niet uit dat daar dingen kunnen gebeuren die niet kloppen.

      Ik begrijp goed dat je klaar bent met alle vergezochte Wappieverhalen, ook ik ben de verhalen van babybloeddrinkers en nanochips meer dan beu maar dat betekent niet dat fake news en gesjoemel niet evengoed van de andere kant kunnen komen.

      De leugens en het geklungel van de beleidsmakers maken een heleboel mensen achterdochtig. Als van Ranst nu weer zegt dat de Safe Ticket “misschien beter geen Safe” Ticket had kunnen heten omdat het waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de verspreiding van het virus kun je je afvragen wat het nut is van passen of codes en entingen.

      Zie dit filmpje van 45 sec.: https://twitter.com/deafspraaktv/status/1465422635253256193

      En dit staat niet op zichzelf. Je bent bekend met de idioterie van onze regering en ons eigen clubje zgn. virologen.

      Als maatregelen een omgekeerd effect hebben en entingen werken niet zoals beloofd, wat betekent dat dan? Zijn ze nu allemaal volslagen incompetent of voeren ze iets in hun schild?
      Zo debiel als ze lijken kunnen ze toch niet echt zijn? Dan is het hele zooitje dus corrupt en worden we allemaal voor de gek gehouden vanwege een of ander fout scenario wat wordt uitgerold? Dat is ook nogal wat en wil er bij mij ook niet zo 1, 2, 3 in.
      Maar ik kan met de beste wil van de wereld geen andere smaken bedenken en in beide gevallen nodigt het in ieder geval niet erg uit om hier achteraan te lopen.

      Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de mensen van Pfizer niet geniaal kunnen zijn en te midden van al deze gekheid geen levensreddend en veilig vaccin zouden kunnen ontwikkelen. Maar het sluit zeker niet uit dat ook daar van alles gebeurt wat niet door de beugel kan. Er was in ieder geval nooit eerder zoveel gelegenheid voor als nu met zoveel mafkezen overal aan het stuur.

      De haast en de druk die er nu mee gemoeid is geeft veel ruimte voor fouten en onzorgvuldigheid maar zeker ook voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Een voorwaardelijk goedgekeurd vaccin, daar kan op de lange termijn best van alles mee mis blijken te zijn. Misschien zijn de regels opgerekt om levens te kunnen redden maar er wordt genoeg aan verdiend om geld en macht niet als belangrijkste reden uit te kunnen sluiten.
      Dat zou wat mij betreft simpelweg naïef te noemen zijn. Maar je kan het ook paranoïde noemen om wel zo te denken.

      In ieder geval hou ik er daarom rekening mee dat er soms tussen het Wappie nieuws een waarheid rondzwerft en de officiële kanalen een gekleurd beeld laten zien van de werkelijkheid.

      Wat mij betreft zijn daarmee alle opties open en is niemand te vertrouwen tot het tegendeel is bewezen.
      Dat klinkt niet leuk en voelt niet veilig maar misschien is de situatie niet leuk en zijn we niet veilig en dan wil je niet met een smoesje in slaap gesust worden maar juist op blijven letten.

      Je had niet om mijn motivatie gevraagd, ik wilde hem toch even geven omdat jouw reactie voor mij ook veel verklaart. Waarvoor nogmaals mijn dank.
      Hopelijk leidt het tot een beter onderling begrip.
      De Jonge doet zijn best om een beeld te schetsen van domme aso’s die met ieder lulverhaal meewaaien en het schijt hebben aan hun medemens, dat levert een heleboel frictie op in de maatschappij. In werkelijkheid ligt het een stuk genuanceerder.

      Good to know lijkt me, ook al zijn we het niet met elkaar eens.
      En wie weet worden we dat nog eens wel.

      Groetjes, Lucille

     11. Hee Iamzero,

      Als je nu zou horen dat die 32 zwangere ongevaccineerde vrouwen op de IC in het Erasmus het totaal is sinds juli vorig jaar in plaats van dat die er nu ineens liggen?
      Verandert dat nog iets aan je hoeveelheid vertrouwen in je bronnen?

      Alsjeblieft, hij start op het plek waar de gynaecoloog van het Erasmus het zelf vertelt: https://youtu.be/e46nCtXBD0Q?t=254

      Met een kleine weglating verandert Nieuwsuur “weinig aan de hand” in “zeer alarmerend”.

      Sowieso is heel dit filmpje best de moeite waard. Deze meneer is namelijk heel goed in het haarfijn uitleggen hoe we allemaal bij de neus genomen worden.

     12. Dan zal ik het even uitspellen, want het wordt wat pijnlijk. Het zijn er betrekkelijk weinig, want ze zijn jong. Maar ze zijn dus ALLEMAAL niet volledig gevaccineerd. Vorig jaar een paar, sinds delta relatief meer maar hee, onder de gevaccineerden komt het ineens helemaal niet meer voor. Wat een bizar toeval toch weer. Maar dit komt natuurlijk doordat de ongevaccineerden te weinig zonlicht hebben gekregen. Veel regen ook, waar ongevaccineerden wonen. Zonde, want alle zwangere vrouwen die nu op de IC belanden hadden er niet hoeven te liggen.

      Wat de meneer in het filmpje met cijfers doet is te pijnlijk voor woorden. Het meest tragisch is nog wel dat deze man doodserieus denkt dat hij iets op het spoor is. Wat een tragiek.

     13. Niet zo pijnlijk hoor.
      Zo’n 243.780 geboortes sinds juli vorig jaar.
      Dat maakt dat die 32 arme moedertjes 0.013% van het geheel zijn.

      Pijnlijker is hoe ver je objectiviteit te zoeken is. Je ziet het probleem wat je voorgekauwd wordt in plaats van het echte probleem en je denkt nog dat je daarom slim bent ook. Triest.

     14. 32 niet volledig gevaccineerd, nul gevaccineerd. We hebben het over ic-opname, niet een kuchje. Voor alle zwangeren die daar de afgelopen maanden terechtkwamen geldt dat ze dit eenvoudig hadden kunnen voorkomen. Maar ja, keuzes hebben consequenties.
      Bonusvraag: welk motief heeft zo’n arts om paniek om niets te zaaien?

     15. En niet “volledig” gevaccineerd zegt ie.
      Dus sommigen zijn al wel ingespoten met die zooi waardoor het evengoed mogelijk is dat ze juist door het vaccin op de IC zijn beland.

      Haha, wat een manneke, dit!

      Het ging vooral over hoe er gesleuteld wordt aan alle cijfertjes en feitjes. Maar dat maakt jou allemaal niks uit he!

     16. Ik ga stoppen met tegen je praten, Iamzero.
      Het begint te voelen of ik een Jehova probeer te vertellen dat God misschien niet bestaat.

      Succes met je confirmation bias! Je zou het niet zeggen maar als de plank voor mensen hun hoofd zo dik is als die van jou heb ik echt betere dingen te doen.

     17. 1 van die 32 was gedeeltelijk gevaccineerd, dus die kun je niet ongevaccineerd noemen. Vandaar ‘niet volledig’. Ze waren wel alle 32 niet beschermd tegen covid. Wat een toeval.
      Ga voor jezelf eens na wanneer je overtuigd zou zijn dat het vaccin wel werkt. Nooit, vermoedelijk, het mag gewoon niet.

     18. Ik zal je bonusvraag nog even beantwoorden voordat ik weg ben.

      welk motief heeft zo’n arts om paniek om niets te zaaien?

      De arts deed dat niet, die gaf gewoon info. Nieuwsuur maakte er een wildwestfilm van.

      Doei!

     19. Okee, ik zal hier ook nog even op antwoorden.
      “Nooit, vermoedelijk, het mag gewoon niet.”

      Verwar mij niet met jou. Je projecteert.

      Zo de waard is…

      En nu ben ik echt weg. Vaarwel frikandel!

 51. The truth is stranger than fiction …

  Na het lezen, pleit ik voor het overwegen om elke “samenzwerings theorie” als er trouwens nog enkele zijn overgebleven die geen fundering blijken te hebben, alsnog te activeren en uit te voeren, aangezien het gemiddelde qua intuitie, waarheidsgetrouwdheid, waakzaamheid, alertheid, holistisch overzicht/inzicht, intelligentie, empatisch vermogen, IQ, SQ, EQ , puntjes op de I, en het vermogen om defragmentatie van de werkelijkheid toe te passen zonder Windows te moeten gebruiken om uberhaubt iets van “Smart” te kunnen toevoegen aan je vermogen tot nadenken en observatie talenten…

  Dr. David Martin
  Catherine Austin Fitts
  Reinier Fullmich
  Laurens van der Tang
  Dr. Rath
  Alan Watts
  Anna von Reitz
  Etc etc….
  Hier toegevoegd een link naar info van een ultra verfijnd kaliber, reacties alleen gewenst door personen die een relatieve match kunnen tonen van dit kaliber van bewustzijn en selfrealisatie….
  En zo, niet? Spaar je energie, het zal nog brood nodig zijn ergens in de nabije toekomst…
  https://multidimensionalconsciousness.wordpress.com/2015/01/

  Kortom… “wir habe das nicht gewust”
  OT Prophets: Hosea 4:6 My people are destroyed for lack (Ho Hs Hos.)

  “Pas als het kalf verdronken is, dempt men de put…”

  Vriendelijke groeten, en veel wijsheid en ervaring toegewenst…
  Jorn

 52. Ik zag dit stuk passeren op Facebook met de hoop een interessant stuk te lezen. Echter het handboek voor misinformatie was een betere titel geweest. Vele van de punten zijn intussen achterhaald en de manier van schrijven is totaal respectloos. Dit zorgt voor verdeeldheid en misinformatie. Zorg om te beginnen voor duidelijke bronvermeldingen voor je dit soort populistische stukken schrijft. Een gemiste kans.

  1. Ja dat is de ook mijn gedachte. Maar eigenlijk dan ook weer wel in stijl met de andere artikelen die op de site staan. Zou me eigenlijk niets verbazen als hier een overheidsinstantie achter staat of een foundation

 53. Mooie schrijverij! Als inwoner van het ook genoemde Portugal kan ik niet anders dan me bevoorrecht voelen om te leven in een samenleving waar ze “samen” nog letterlijk nemen.

   1. Beste Tom,

    Ik ga hier niet al je punten van kritiek (opnieuw) weerleggen, want het stroopt al bij je eerste. Dus alleen die pak ik nog even mee als cadeautje:

    Als je iets beter had gelezen, dan had je begrepen dat terecht wordt beweerd dat de vaccins zeer goed werken tegen een ernstig ziekteverloop. Je analogie met een regenjas slaat dus nergens op.

    Verder nog een waardevol, gratis advies:
    Lach eens wat vaker in het leven, dat levert meer op dan zuurpruimerij.

    Proost!

 54. Ik ben helemaal voor argumenten die goed onderbouwd zijn met cijfers. Maar 100% tegen de respectloze manier waarop je ze hierboven gebracht hebt.

  Hiermee overtuig je niemand. Je krijgt alleen applaus van mensen die het toch al met je eens waren. En maakt de kloof ondertussen groter.

  Wat als we over en weer beginnen met luisteren, elkaars zorgen serieus nemen, en dán respectvol met elkaar in discussie gaan, zónder elkaar ‘wappie’ of ‘mak schaap’ te noemen?

  Ik word hier gewoon boos van.

  1. Het is (zoals ik het interpreteer) vooral bedoeld als satire. En satire mag vol ironie, cynisme en sarcasme zitten als de schrijver daarmee wel de vinger op de zere plek legt.

   Neem de tegenargumenten die hier beschreven worden tot je, ontdoe deze van de zwarte-humor-laag en leer hoe je de inhoudelijke argumentatie kunt inzetten om misschien op een andere toon wél bij mensen (al dan niet met een hoog wappie-gehalte) door te dringen.

  2. Het is ook een beetje de taal van de ontkenners-weigeraars. Waarom is dat hier ongewenst, en neemt men alle onzin elders op internet wèl serieus?

   1. Of misschien is het de taal van de kringen waarin jij je begeeft? Of überhaupt mensen waar je mee omgaat?

    De discussies die ik heb met mensen van beide kanten zijn respectvol en open.

    Deze auteur begeeft zich klaarblijkelijk ook op jouw niveau.

    Dus try again Con Hennekens

    1. Ik voel mij op zich helemaal niet geroepen om iemand die zijn identiteit niet durft te onthullen te corrigeren. Ik doe dat dus vooral voor eventuele andere lezers. Je hoeft maar een facebook of twitter te openen om te zien wat voor vulgair polariserende taal en asociale laster de anti-alles-beweging bezigt in hun strijd ter ondermijning van de maatschappij en ter ere van hun (in hun ogen) onomstotelijk eigen gelijk. Ik vind het dan heel verfrissend dat zij in hun eigen bewoordingen worden weersproken. Hulde!

  3. Dank je voor dit antwoord! Ik kan niet geloven hoe iemand dit serieus kan nemen. De vragen zijn idd wat sommigen zich afvragen, maar de antwoorden missen de essentie waarom de vragen gesteld worden. Echt een super laag niveau van argumenten neer leggen. Je mag hopen dat mensen die weten hoe ze iets kritisch moeten lezen zich dit realiseren…

 55. Ja goed stuk! Alleen die laatste paragraaf is zonde. Is het ook onderbouwd? Ik zie in mijn omgeving juist zeer veel hoogopgeleiden die weigeren een vaccin te zetten. En ook zij hebben hiervoor redenen waarvan u en ik denken: mwah… snijdt niet bijster veel hout. Ben dus wel benieuwd of het allemaal ‘analfabeten’ zijn die met onwaarheden smijten

  1. Er zijn ook hoogbegaafden die zichzelf soms in hun eigen echokamer bevinden. Een voorbeeld ervan is Albert Einstein. Toen men het onzekerheidsprincipe in de kwantumtheorie ontwikkelde geloofde hij dit ook niet. Zie daarvoor zijn beroemde uitspraak “God dobbelt niet”, waar nadien gebleken is dat dit wel zo is. Hiermee wil ik enkel maar aantonen dat men soms dingen die geen houd snijden ook bij hoogopgeleiden kan terugvinden. Maar misschien kan men die dan ook als een soort van analfabeten aanduiden, omdat ze enkel lezen wat zij zelf denken, en geen aandacht hebben voor wat anderen schrijven.

   1. Onzin, de wetenschappelijke methode vereist juist falsificatie. Einstein, Bohr en anderen hebben eindeloos gediscussieerd op zeer hoog niveau, extreem veel berekeningen gemaakt en eindeloze gedachtenexperimenten gehouden.

  1. Dank voor deze correctie Jan! Maar eigenlijk ging het erom degene te overtuigen die daadwerkelijk denkt dat die PCR-test 4% vals-positieven geeft. Die zal deze tegenwerping niet snel maken, me dunkt.

   1. Hoeveel false positives de PCR-test geeft is niet helemaal duidelijk, maar het percentage is niet 0. Uit een RIVM document haalde ik: 2 procent false positives. Maar niemand weet het precies. Wie denkt dat het 4 procent is zou dus best eens gelijk kunnen hebben. De juiste tegenwerping lijkt me te zijn: elke test geeft false positives, want een test is nooit helemaal specifiek. Dus heeft elke testuitslag een mate van onzekerheid. En hoe groot die onzekerheid is kun je uitrekenen met de regel van Bayes. Hier leg ik het uit: https://www.vaneijck.org/posts/2021-02-18-werkelijkheid10.html
    Maar ik vrees dat deze uitleg aan corona-sceptici niet is besteed.

    1. Mooie reactie en dito uitleg op je site. Hulde! Onderdeel III.3 blijft daarmee wel onjuist. Evenals de vraag “hoe het kan dat bij 4% vals positief überhaupt 0,4% positieven bij het testen resulteren”. Daarmee wordt m.i. de fout gemaakt waarover je die percentages moet nemen. Die 4% gaat m.i. over het aantal positief geteste mensen, die 0,4% over het totaal aantal geteste mensen. Of ik snap het niet helemaal…?

 56. Mooie tekst. Heldere uitleg. De suggestie in III.3 dat je bij 4 procent vals positieve uitslagen maar 25 keer hoeft te testen om een positieve uitslag te krijgen klopt niet. Je kunt de percentages niet simpelweg bij elkaar optellen. Vergelijk: als je zes keer Russisch roulette speelt met een revolver met één kogel erin ben je gegarandeerd dood. Dat klopt ook niet. De kans dat je het overleeft is (5/6)^6, en dat is ongeveer 1/3. Nog steeds geen aanmoediging om Russisch roulette te gaan spelen, maar toch. De kans dat je, als je niet ziek bent, 25 keer negatief test is (0.96)^25, en dat is iets meer dan 36 procent.

  1. Uiterst interessant geschreven! Kunt u mij helpen onderstaande bewering te bevestigen danwel weerleggen?
   Wat is statistisch gezien de kans dat je als gezonde 40 jarige (of jonger) op een IC bed kom te overlijden?
   0,00226% (rekensommetje gegevens cbs en rivm). Op de IC heeft 95% èèn of meer onderliggende aandoeningen.
   Resumé: 0,00226 x 0,05 = 0,0001% kans. (lees: 0%)
   Daarnaast is de hoeveelheid virusdeeltjes bij zowel gevaccineerde als ongevaccineerde mensen gelijk. (aangetoond door oa universiteiten van Oxford en Wisconsin).

   1. Onzin, er is niets gepubliceerd door de universiteiten die u hier noemt. Het is duidelijk dat wanneer een vaccin voor 80% effectief is men dan ook veel minder besmettelijk is. Omdat het immuunsysteem het virus snel kan herkennen en dus ook het grootste gedeelte van het virus kan uitschakelen tijdens de periode van besmetting. Dus zullen er dan ook veel minder viruspartikels aanwezig zijn die overdraagbaar zijn. Als u deze logische redenering niet kunt volgen dan bent u zoals de schrijver heeft opgemerkt, reddeloos verloren, en heeft een debat geen zin.

 57. Dankjewel, voor mij was het duidelijk. Beetje humor, veel feiten. Probeer de andersdenkende niet te overtuigen maar geef aan dat je bang bent dat hij/zij besmet wordt en dat je dat heel erg zou vinden.

   1. Anoniem, je bedoeld de veelvuldig voorkomende bloedproppen en hartspierontstekingen door een COVID-19 besmetting?
    Dat hartspierontsteking veroorzaakt kon worden door corona was in maart 2020 al bekend bij de hartstichting.
    Een van de meest voorkomende complicaties bij corona is trombose.
    De kans op de zeer, zeer zeldzame bijwerkingen van sommige vaccins is vele malen kleiner dan dat je dezelfde “bijwerkingen” van corona krijgt.

 58. Wat een pedant schrijvertje..
  Hij/zij gaat links en rechts nogal kort de bocht, en vermijdt de frontale aanval op de ‘malloten’ niet, moet ik zeggen.
  Ook de assumptie dat je de facto gatachterlijk bent als je je vragen stelt rond dit serum (het is wel degelijk géen klassiek vaccin) getuigt van weinig stijl en realiteitszin. Ik kan je zeggen dat er vele duízenden artsen en andere medisch geschoolden géen voorstander zijn, en dan heb ik het niet over Theo Schetters, Luc Montaignier of Robert Malone alleen.. Er komt nog wat aan, geloof me.
  Geen fan van dit narcistische creatuur!

  1. Beste Anoniem,

   Bent u zelf medisch geschoold, eigenlijk? Dan zou u weten dat Theo Schetters, Luc Montaignier en Robert Malone de weg kwijt zijn. En hoe komt u erbij dat vragen stellen over de pandemie en over het vaccin niet zou mogen? De schrijver doet juist een poging om die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Pedant of narcistisch zou ik dat niet willen noemen.

   1. “De weg kwijt zijn”. Goed onderbouwd ook, want sommige media schetsen altijd het correcte beeld van personen en het complete verhaal erbij. Objectief zijn is lastig he

  2. Ik ken enkele artsen en medici van het soort dat jij noemt. Ik kan je verzekeren dat zij niet bekend zijn met al de hier genoemde informatie. Wat je ze kwalijk kan nemen is dat ze zich onvolledig inlezen. Ik snap dat je als arts voorzichtig bent met patiënten een vaccin voorschrijven waar een nieuwe techniek in zit, of zelfs dat je wantrouwend bent als een vaccin zo’n versnelde ontwikkelingstraject heeft doorgemaakt. Het is echter je taak als arts om jezelf te scholen en te zorgen dat je van de hoed en de rand weet.

   1. Wat een lulkoek. We hebben te maken met een virus,waarvan we niet weten hoe dit zich manifesteert dus kan niet iedere arts van de hoed en de rand alles over dit virus weten. Men is afhankelijk van alle info die vrijkomt van gespecialiseerde virologen/internisten/microbiologen/gedragswetenschappers/
    sociologen /juristen etc. Tijdens de AIDS/HIV pandemie duurde dit jaren voordat men het virus ontdekte en hoe het virus te bestrijden was. Laat staan de hoeveelheid mutaties die voortkomen uit een virus

  3. Ook nog een mooie om te debunken…
   Nieuwsitem: “50% van de IC patiënten is niet gevaccineerd.”

   De wappie met weinig rekenkundig inzicht roept dan: “zie je wel dat een vaccin niet werkt!? Want er liggen evenveel gevaccineerden als ongevaccineerden.”

   Volgens mij probeerde Baudet daar ook de sier mee te maken.

   Feitje:
   Als er willekeurig 1000 mensen op de IC liggen, met coronagerelateerde problemen, waarvan er 500 gevaccineerd zijn en 500 niet, is dat een bewijs dat vaccineren werkt.
   Wat bij een vaccinatiegraad van 86% van de 18+ groep (13,5M) = ~11,5M gevaccineerden betreft, tegenover 2M die dat niet is.
   500 uit 11,5 miljoen
   Of 500 uit 2 miljoen.

   1. Nog steeds niet helemaal correct….. want een heel groot deel van de populatie zou überhaupt al niet op de IC komen. Dus of die groep zich nu laat vaccineren ja of te nee is simpelweg niet aan de orde, die mag je dus niet meerekenen. Zelfs het RIVM laat zien dat minstens de doelgroep 12 tot 30 jaar niet of echt nauwelijks opgenomen wordt in het ziekenhuis laat staan op de IC terecht komt. Zelfs daar blijven ze zeggen dat mensen vanaf 50 plus met onderliggend lijden op de IC komen…… DAT is de doelgroep. En dat ze dan zeggen dat wanneer de kwetsbare zich vaccineren en dan de gemiddelde leeftijd 70 plus is. Ok, wie weet…. maar hoe dan ook vanaf 50 plus met onderliggend lijden. https://www.rivm.nl/en/news/unvaccinated-covid-19-patients-in-hospital-nearly-20-years-younger-than-vaccinated-patients?fbclid=IwAR1jHpEkJSXbDgKplxc3bP5aBiebm5hA3WdsjzI6ATvovfqWLMW3T_RPrK8

    1. Je weet dat corona (net als de griep bijvoorbeeld, om eens een griepvergelijking te maken die wèl klopt) besmettelijk is?
     Nee die jongeren komen niet op de IC nee, maar ze nemen het dus wèl mee naar huis, of naar hun ouders, en naar hun grootouders, schoonfamilie (hoewel…).

    2. Jouw argument klopt ook niet.
     In die 2 miljoen ongevaccineerden zitten ook jonge vitale mensen die dus zoals jij beweert überhaupt niet op de ic zouden belanden.
     Het is mix van zelfde bevolking.
     Rekensommetje klopt helemaal.
     Dat jij het niet accepteert verandert niks aan de waarheid.

 59. Kraakhelder!
  Als je de vileine toon eruit kunt halen deel ik het direct met wat ontkenners . Nu denk ik dat het daardoor juist niet zal aankomen. En das jammer. Want je beschrijft de zaken helder en compact.

  1. Inderdaad! Jammer van de ondertoon. Bij een andere toon zou ik dit graag delen met een aantal die iets anders denken dan ik hierover. De discussie ben ik allang klaar mee, maar het probleem van covid zelf en alles eromheen (de tweedeling) ben ik ook flink klaar mee. Het zou echt geweldig zijn als dit wat genuanceerder herschreven zou worden, inhoudelijk is het geniaal.

 60. Echt heel slecht dit. Als dit het niveau is van Rutte cs dan snap ik dat we in deze (sociale) crisis zitten.

  De argumenten zijn door een kind van 6 nog te weerleggen😭

  1. Martijn kan het beter. Ik lees graag je weerleggingen. Als ze steekhoudend zijn en plausibeler dan bovengeschrevene, zal ik ze graag van je overnemen. Zo doen we dat in de wetenschap. Dus laat maar komen.

   Of ben je nog geen zes?

 61. Hoofdstuk over het vaccin: punt 7. Jammer genoeg kan een vaccin wel lange termijn gevolgen hebben. Ik ontwikkelde na het vaccin tegen Mexicaanse griep narcolepsie. De stof die instaat voor de regeling van het slaappatroon in je hersenen leek op een stof uit de vloeistof waarin het vaccin zat. Bijgevolg begon mijn lichaam ook antistoffen aan te maken tegen deze stof en zit ik nu met een ander leven. …

  1. Ondanks veel onderzoek is er veel onduidelijk over het verband tussen Pandemrix en narcolepsie
   Veel mensen die narcolepsie hebben ontwikkeld na vaccinatie met Pandemrix hebben het specifieke type HLA [1-3, 10]. Zij zouden dus ook narcolepsie kunnen ontwikkelen zonder vaccinatie. Er zijn echter ook aanwijzingen dat het vaccin een auto-immuunreactie kan veroorzaken. Hierdoor vernietigt het geactiveerde immuunsysteem niet alleen de virusdeeltjes uit het vaccin, maar ook de cellen die hypocretine produceren. De virusdeeltjes in Pandemrix lijken namelijk erg op deze cellen [2, 5, 12]. Daarnaast zit er in Pandemrix een adjuvans. Deze versterkt de immuunreactie. Het is echter niet aannemelijk dat de adjuvans, AS03, de enige oorzaak is van narcolepsie. In Canada werd namelijk hetzelfde adjuvans gebruikt in een vergelijkbaar pandemisch griepvaccin, zonder dat er een toename in het aantal narcolepsiegevallen werd gezien [5, 6, 12-14].

  2. Je moet maar eens een keer op EUDRAVIGLIANCE gaan kijken Of bij Lareb .. nog nooit waren er zoveel beschadigingen … en toch zetten ze deze idiotrie niet stop ! De mensen zoals de schrijver hierboven zijn ZO sterk geïndoctrineerd met angst dat ze in een tunnelvisie zitten ! ze kunnen niet helder meer denken !

 62. Ik mis nog het feit dat mensen opzettelijk besmet worden of kanker ontwikkelen door de teststaafjes.

  Geweldig geschreven trouwens.

  1. Dit zijn totale bedragen.
   Als er 10 mensen in een verzorgingstehuis wonen en de kosten daarvan zijn 800.000 Euro en (door de vergrijzing) er 20 mensen volgend jaar wonen met als kosten 1.200.000 Euro dan is dat in mijn optiek een bezuiniging.

   1. Dan heb jij niet goed opgelet de laatste 10 jaar. De zorg geeftal jaren aan dat het zo niet gaat. Maar Rutte bleef bezuinigen en ziekehuizen sluiten.

  2. en met hoeveel mensen is de bevolking in diezelfde periode gestegen ? Door de import van mensen ?Mss dat ook eens tegen het licht houden ?

 63. Geweldig! Het zijn letterlijke uitspraken! Zit al lachend te lezen al is het eigenlijk meer dan triest.
  Mis hooguit iets over ‘het volk’. Vraag me namelijk steeds af waarom ik nagenoeg niemand ken die tot het bedoelde het volk’ behoort. Dank je!

 64. Aanvulling:

  Als er nou een beroepsgroep is die op zoek is naar de waarheid, vooral als regeringen, belanghebbenden en machthebbers die willen verbergen, dan is het de journalistiek. De onthulling, de scoop, is hun natte droom. Dus hoezo MSM in het complot.

  1. De MSM is niet op zoek naar waarheid en feiten van bevesting van hun vooringenomenheid en bias.

   Onafhankelijke eerlijke pers bestaat al lang niet meer.

   1. Weer zo’n uit Amerika geïmporteerde mening. God moge weten van welk rechts youtube kanaal of subreddit je die hebt overgenomen.

    In Amerika valt er inderdaad veel af te dingen op de MSM. De enorme concurrentie en bijbehorende strijd om kijkcijfers leidt tot sensatiezuchtig nieuws. Ook maken ze veel gebruik van ‘pundits’ waardoor meningen en nieuws erg door elkaar lopen. Tevens worden voor deze pundits vaak mensen met tegenstrijdige meningen gekozen. Dit wekt de schijn dat consensus 50-50 verdeeld is, wat in veel gevallen niet zo is (Global Warming bijvoorbeeld). Tevens werkt het polarisatie in de hand. (Het kan niet anders dan dat de groeiende polarisatie het begin van het einde voor Amerika inluidt, maar dit terzijde.)

    In Nederland valt het gelukkig allemaal wel mee. Je kan zeggen dat de aandacht voor bepaalde onderwerpen soms scheef verdeeld is (zoals bijvoorbeeld de bijwerkingen van het AstraZenica vaccin, zoals hierboven eerder genoemd). Ook maakt zelfs de NOS gebruik van zogeheten vox-popjes: het interviewen van een willekeurige voorbijganger op straat. Alsof de mening van Jan met de korte lul nieuwswaardig is. Hierdoor denken mensen dat hun willekeurige ongeïnformeerde (of geleende) mening net waardevol is als de feiten. Mensen zoals jij, Henk Mulde.

   2. Kijk naar de usa, het uk of naar Australië, daar is een groot deel van de pers in de handen van de de familie Murdoch. Is dat waar u naar verlangt?

  2. Journalisten (mensen) zijn inderdaad onomkoopbaar. En zoiets als mensen chanteren of erger om hen te laten zwijgen is natuurlijk alleen voor in de films..

  1. maar: als je [veel meer]aandacht hebt voor luchtkwaliteit binnen, heb
   je 3/4 van de maatregelen niet nodig……….graag uw mening!!

   1. Lekker genuanceerd. En ook helemaal niet generaliserend, denigrerend en polariserend. Lijkt me echt fijn, als je jezelf zo fantastisch vindt en alles weet!

     1. Ga eens terug naar school om fatsoenlijk Nederlands te leren. Dit is de enige gratis tip die ik je voor 2021 geef!

  1. Mensen die de allersimpelste basisregels van de Nederlandse spelling niet beheersen verraden zich direct als onwetend. Ik vind het wel handig, zo’n wappie-alert.

    1. Als het 95% van hen betreft is het geen toeval meer. Dan toont dat duidelijk het lage intelligentieniveau. Maar dat is dan ook de doelgroep van die populistische schreeuwers. Mensen met enig gezond verstand zullen ze nooit voor zich winnen.

    1. Dit wil niet automatisch zeggen dat iedereen kan denken dat ie Albert Einstein of Leonardo da Vinci is. En ze denken juist dat ze dat wel zijn aangezien de wappies beweren dat ze alles beter weten dan de wereldwijde wetenschap!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *