God

Hij

Als het aan een groep vrouwelijke theologen ligt, krijgt de Heere God onder geen beding Zijn eerbiedskapitaal terug in de nieuwe bijbelvertaling, die later dit jaar verschijnt. Typisch vrouwelijk gedrag weer: dat God weer ‘Hij’ wordt, is al sinds november 2017 bekend, maar pas nu de nieuwe vertaling daadwerkelijk bij de drukker ligt en er écht geen weg meer terug is, ineens moord en brand gaan schreeuwen.

‘Een klap in het gezicht van vrouwen’ zou het zijn, naar God verwijzen als ‘Hij’ met een hoofdletter. Of, nog erger, als ‘HEER’, met vier hoofdletters. (Hier ben ik het overigens wel eens met de klagers, die in dit geval pleiten voor ‘minder of geen hoofdletters’; ik zou prima kunnen leven met ‘heeR’ of ‘HeEr’.) Al die hoofdletters zouden het schadelijke patriarchale Godsbeeld maar versterken, want, zo is de gedachtegang, ‘als God mannelijk is, is het mannelijke God’.

Zo lust ik er nog wel een paar: Willem Engel schijnt ook mannelijk te zijn, en ik zou toch bezwaar willen aantekenen tegen de gedachte dat alwat mannelijk is, tegelijk ook Willem Engel is. Maar het punt dat gemaakt wordt, is natuurlijk dat God überhaupt als iets mannelijks wordt gezien. Nu zal de meest verstokte feminist moeten erkennen dat de Schepper op de schaarse beeltenissen die van Hem in omloop zijn, zekere masculiene trekjes als excessieve gezichtsbeharing vertoont. Ook kenmerkt Zijn gedrag zich door een welhaast ziekelijke obsessie met geweld, en andere verwijzingen naar Hem als HEER of Vader maken het er allemaal niet makkelijker op. Maar het is waar: anno 2021 zou je God toch wel een keer als Non-Binair Persoon mogen kwalificeren. Waarom moet Het zo nodig een man zijn?

Maar, dames: waar zit die vermaledijde mannelijkheid nou precies in? Is dat die hoofdletter of misschien het woord ‘hij’? Ik zou denken in dat laatste; of je God nu aanduidt met ‘hij’ of ‘Hij’, het blijft een vent. Sterker nog, áls je Hem dan wilt blijven onderscheiden van Jan Lul met zijn veterstrikdiploma omdat die zich anders goddelijke eigenschappen gaat toedichten (dit gevaar is reëel), geef Hem dan in godsnaam nog een hoofdletter!

Voor de hand ligt, en de al dan niet heilige geesten zijn hier inmiddels echt wel rijp voor, om voor God een genderneutraal voornaamwoord te gebruiken: ‘die’ of ‘hen’ – daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over eens. “God schiep de mens als Hun evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Die hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hen de mensen” – kan prima.

Alleen: hiermee zouden we nog steeds naar God verwijzen als ware Die een gelijke. En laten we wel wezen: dat scheppen van de mens naar Zijn evenbeeld was natuurlijk maar valse bescheidenheid van OnZe LiEve HEER. Als wij werkelijk naar Zijn evenbeeld waren geschapen, dan zou Hij wel af en toe Selfies van Zichzelf met een coltrui onder Zijn colbert op Instagram plaatsen.

Kortom, het is nodig dat wij gaan verwijzen naar God met een voornaamwoord dat recht doet aan Zijn status als almachtig Opperwezen en dat wij onmogelijk nog kunnen associëren met onze nederigheid als eenvoudige stervelingen. Ik denk hierbij aan ’thierry’ – waarbij een eerbiedskapitaal uiteraard niet nodig is.

Een stukje Genesis in deze nieuwe vertaling:

1 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was woest en doods, en duisternis lag over het avondland, maar thierrys geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet een verlichte komen’, en er was een verlichte. 4 God zag dat de verlichte goed was, en thierry scheidde de verlichte van de rest van het soepie. 5 De verlichte noemde thierry Thierry en de rest van het soepie noemde thierry kartel.
6 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 7 Op de zevende dag had God thierrys werk voltooid, op die dag rustte thierry van het werk dat thierry gedaan had. 8 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag schreef thierry twaalf boeken en veertien appjes.

2 1 De HeER zag dat alle leden van het kartel slecht waren: alles wat zij uitdachten was steeds even slecht. Het was pure oikofobie, pure zelfhaat. 2 God kreeg er spijt van dat thierry mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 3 Alleen Wybren vond bij de hEeR genade.
4 Dit is de geschiedenis van Wybren en zijn volgelingen. Wybren was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de ENIGE PARTIJ die in vrijheid leefde. 5 Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, zei thierry tegen Wybren: ‘Het is een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders. Ik heb besloten een einde te maken aan dit kartel, want door hen is het Avondland vol onrecht. Ik ga de hele kliek vernietigen, en de ja-knikkers van de janus-alliantie daarbij. 6 Maak jij nu een piano van lavendelhout. 7 Ik laat een vrijheidskaravaan het land overspoelen, om alles in het kartel waarin levensadem is te vernietigen. 8 Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de piano in gaan, met Freek en Olaf (die is zelf nota bene joods), en hun vrouwen. 9 En van alle reine mensen moet je er steeds twee in de piano brengen, een wit mannetje en zijn witte wijfje, en een wit wijfje met haar witte man – want wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ 10 Wybren deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. 11 Toen zegende God Wybren en thierrys zonen, thierry zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk het avondland. Want onthoud: de wijfjes willen helemaal niet dat je hun weerstand respecteert: de realiteit is dat de wijfjes overrompeld, overheerst, overmand, ja: overthierryd willen worden.’

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

Een gedachte over “Hij”

  1. Op een zeer aansprekende wijze werd hier een stuk bijbel…excuus…Bijbel herschreven. Chapeau! Ben benieuwd of De goddelijke Thierry ook zo enthousiast zal reageren. Dus laat het ons vragen per twitterbericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *