Oordeel zelf

Nadat was gebleken dat op grond van de CBS-cijfers over 2020 zelfs Stevie Wonder van een kilometer afstand kon zien dat er in Nederland sprake was van grote oversterfte, zou je denken dat Thierry Baudet en Wybren van Haga hun domme gelul over dit onderwerp wel zouden staken. Niets blijkt echter minder waar. Terwijl de cijfers met de week minder aan duidelijkheid te wensen overlaten, beproeven onze boreale ridders steeds surrealistischer methoden om dat wat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, toch met alternatieve feiten te weerspreken.

Een nieuwe take in dit absurdistisch theater is het delen van grafiekjes (de feiten!) vergezeld van de tekst ‘Oordeel zelf’. In die grafiekjes is de ernst van de situatie voor een geoefend oog gewoon zichtbaar, maar net wat beter verhuld dan te doen gebruikelijk. Zo tweette Thierry Baudet deze week een grafiek die moest aantonen dat er procentueel net zo veel 65-plussers waren overleden als in 2010, en zelfs een stuk minder dan in de jaren daarvoor. Oordeel zelf!

Oordeel zelf: daar zit natuurlijk precies het probleem. Zodra Jan Lul met zijn veterstrikdiploma zelf gaat oordelen, moet je niet verwachten dat de meest erudiete analyses naar voren komen. Jan Lul met zijn veterstrikdiploma snapt het verschil tussen procenten en absolute getallen nooit zo goed, om over exponentiële groei maar te zwijgen. Jan Lul met zijn veterstrikdiploma ziet ook niet dat de gedeelde grafiekjes in feite gewoon laten zien dat een jarenlange trend van gestage daling plotseling en vrij fors doorbroken wordt. En Jan Lul met zijn veterstrikdiploma begrijpt al helemaal niet dat zonder maatregelen het aantal doden veel hoger zou zijn, laat staan dat er door de maatregelen óók sprake is van ondersterfte in 2020, want minder verkeer betekent ook minder verkeersdoden. Dat laatste zou Jan Lul met zijn veterstrikdiploma trouwens nog best kunnen begrijpen, als deze logica hem maar zou bereiken.

Overigens is het zeer de vraag hoe content Jan Lul met zijn veterstrikdiploma eigenlijk zou zijn als zijn internetsnelheid weer op het niveau van 2000 is. Of de waarde van zijn huis. Maar dit is allemaal een beetje te moeilijk.

Baudet zelf is daarom ook helemaal niet geïnteresseerd in dit soort details. Of er in Nederland nu 20.000 of 3 miljoen doden door corona vallen, het is hem om het even. Of migratie nu 14 of 19 miljard kost: who cares? Baudet is een visionair! Het gaat hem dus niet om een maatregeltje hier of een maatregeltje daar, maar om het hele narratief van de overheid.

Welnu, dat narratief van de overheid over corona is ongeveer zo: “Er waart een besmettelijk en dodelijk virus door Nederland en de rest van de wereld. Daarom moeten we ons uiterste best doen om de verspreiding van dit virus te beperken, omdat we zien dat als het de kans krijgt, er veel sterfgevallen te betreuren zijn, zelfs wanneer er strenge maatregelen van kracht zijn.”

Eh. Ja. Ik kan hier even niks spitsvondigs over zeggen. Het klinkt wel aannemelijk eigenlijk, met die lijnen en zo.

Maar dan komt Thierry. Briljante genius als hij is, heeft hij eigenstandig ontdekt dat ze bij het CBS niet gecorrigeerd hebben voor de ondersterfte die er in 2019 was (kijk maar, de lichtgroene lijn mijlenver onder al die andere in de grafiek hierboven). Wat een stel oelewappers zijn het toch, daar bij het CBS. Ze doen maar wat; roepen lukraak getallen van verwachte sterfte zonder even te kijken wat er werkelijk verwacht kon worden. Waarom hebben ze Thierry niet even gevraagd wat de verwachte sterfte over 2020 zou zijn?

Ook de vergrijzing zou een rol spelen. Nu heb ik altijd geleerd dat vergrijzing inhoudt dat ouderen blijven leven, en juist niet doodgaan, maar het blijkt dus zo te zijn dat ze dan op een gegeven moment allemaal tegelijk het loodje leggen. Dat die ‘uitgestelde sterfte’ dan precies plaatsvindt in de weken dat de ziekenhuizen vol liggen met patiënten met een virus waarvan de mortaliteit gelijk is aan die van een stevige griep, en dat die doden ook vooral vallen op plaatsen waar dit virus heerst, mag een bizar toeval en wel de correlatie van de eeuw heten. Maar een causaal verband? Hoe kom je erbij.

Het moge duidelijk zijn dat het niet meer uitmaakt wat de overheid of het kartel zegt: het deugt per definitie niet. Het is dan ook eenvoudig voor te stellen dat Thierry en de zijnen voor een strenge lockdown zouden pleiten wanneer die er niet zou zijn – dat deden zij immers ook toen de regering in maart 2020 de economie nog enigszins wilde ontzien. Maar stel nu eens dat het de overheid was die het narratief van ‘het is maar een griepje’ en oversterfte door uitgestelde sterfte en vergrijzing volhield. Dan zou Thierry Baudet er woedend op wijzen dat de regering speelde met de levens van mensen, aangezien iedereen die naar de feiten zou kijken, zou zien dat die oversterfte volledig voor rekening van corona kwam.

Nu is de vraag: in welk scenario is er meer aanleiding voor het wantrouwen van de overheid? Bij dit bewijs van valse voorlichting:

of dit?

Oordeel zelf.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

Een gedachte over “Oordeel zelf”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *