Geert (2)

Voordat ik mij vanaf het eind van deze week stort in de uitdaging van Tien dagen zonder een enkele gedachte aan seks – ik doe weer mee aan het Corus Chess Tournament – moet ik eerst even wat post afhandelen.

Te beginnen met meneer E. uit L.K.net, die mij toebeet dat ik in de valkuil was gestapt die Geert Wilders gegraven heeft. Dat is niet zo’n vriendelijke, om niet te zeggen: ronduit beledigende beeldspraak in het geval van iemand die al jaren ondergronds moet leven omdat hij met de dood wordt bedreigd, maar het bleek te gaan om een figuurlijke valkuil die zegt dat je ofwel voor, ofwel tegen Geert Wilders bent.

Deze meneer E. heeft het niet goed begrepen. De kern van mijn hele betoog was nu juist dat er een derde weg is, die je in de gelegenheid stelt om Geert Wilders enerzijds een gigantische mafkees te vinden, maar anderzijds zijn recht om een gigantische mafkees te zijn te vuur en te zwaard te verdedigen. De bedoelde valkuil is niet door Wilders zelf gegraven, maar door een politiek correcte elite die er vervolgens zelf massaal instapt (een selffulfilling pitfall, als het ware) door stelselmatig iedere verdediging van Wilders, op welk vlak dan ook, op te vatten als een inhoudelijke steunbetuiging aan zijn adres, die echter in mijn gehele artikel in geen velden of wegen, niet in of tussen de regels door, te vinden was. Ik begon nota bene met de opmerking dat ik het helemaal niet over Geert Wilders wilde hebben.

Meneer E. beschreef voorts op ostentatieve wijze de mate waarin hij rekening houdt met gelovigen, en hij zei dat het goed was. Meneer E. verdient voor deze invulling van zijn burgerschap alle lof en misschien ooit wel een lintje, vooral voor het feit dat hij in zijn hele verhaal slechts eenmaal het woord ‘respect’ nodig had. Het spijt mij echter te moeten constateren dat ook hier volledig voorbijgegaan werd aan de kern van mijn betoog. We weten natuurlijk allemaal wel hoe we ons fatsoenlijk moeten gedragen, we doen ook allemaal ons best, met wisselend succes, en als we vergeten zijn hoe het ook alweer moest, legt oom Doekle het gewoon nog een keer uit.

Maar als we dan hebben vastgesteld hoe we idealiter met elkaar omgaan, dan kunnen we wel iemand gaan bewieroken die in de tram opstaat voor een bejaarde, maar het is natuurlijk veel interessanter om te kijken wat er gebeurt als iemand zich niet aan die omgangsvormen houdt, en geen rekening houdt met de gevoelens van anderen, of nog extremer: deze moedwillig krenkt. Daar ging mijn stukje natuurlijk over, maar dit werd in de reacties zorgvuldig vermeden.

Volgens mij zijn de opties beperkt. Je kunt zo’n beledigende uitspraak inhoudelijk afkeuren. Je kunt hem op ethische gronden afkeuren. Je kunt de betreffende mafkees verzoeken het in het vervolg wat rustiger aan te doen. Je kunt iets naars terugzeggen. En je kunt zo iemand voor de rechter dagen. Maar alleen als die rechter oordeelt dat de mafkees schuldig is, kun je stellen dat deze zijn uitspraken niet had mogen doen; in alle andere gevallen is de uitspraak rechtmatig, en iedere afkeuring ervan subjectief.

Om mijn punt nog duidelijker te maken, wil ik het u nog sterker vertellen, maar dan moet u wel beloven dat u mij niet verkeerd begrijpt. Denk dus eens na voor u verder leest.

Stel nu eens dat Geert Wilders een bijzonder sterk ontwikkeld fatsoensbesef heeft en daarnaast beschikt over een uitzonderlijk visionair vermogen. Kortom, hij heeft gelijk, en als wij niets doen, nemen de subversieve elementen (wier bestaan hopelijk niet ontkend wordt) het van ons over. Misschien doet Geert Wilders dan wel het fatsoenlijkst denkbare door nu als een bezetene tekeer te gaan. Ik zeg er voor de zekerheid maar even bij dat ik persoonlijk niet denk dat het zo’n vaart zal lopen, ik zie de boze reacties alweer binnenstromen, maar ik vraag me wel af op welke objectieve, en vergeet u dat woord niet als u straks in de comments uw gelijk probeert aan te tonen, gronden men nu kan zeggen dat Geert Wilders zijn toon moet matigen. Ik zou me nog iets kunnen voorstellen bij een stellingname dat het ‘beter of constructiever zou zijn als…’, maar de idiootste reden om idiote uitspraken af te keuren is wel de angst voor nog idiotere reacties (daarom schrijf ik deze stukjes ook gewoon).

En daarom zie ik in Doekle Terpstra ook eerder een doodsbenauwd wezeltje dan een autoritaire schoolmeester die de kiftende partijen tot de orde roept, zoals mevrouw Z.Z. uit A. voor ogen heeft. Als we die vergelijking doortrekken, dan zou dat betekenen dat meester Doekle gezag heeft, en zijn leerlingen naar hem luisteren. Ik zie ze al voor me, twee moslimfundi’s, de een met een plattegrond van Schiphol op schoot, de ander driftig in de weer met rode en blauwe kabeltjes en de montagehandleiding, en dan *plof*, daar valt de Trouw op de deurmat, Moet je nu eens zien, zegt de een, een interessant artikel van Doekle Terpstra van wel twee pagina’s lang, Zoveel tijd hebben we niet, zegt de ander, Ons vliegtuig gaat al om kwart over acht, en de handleiding is nogal onduidelijk, Maar hij heeft zinvolle dingen te melden, die Doekle, laten we verdraagzaam zijn en de boel af- in plaats van opblazen, Goed, dat doen we.

Of begrijp ik het verkeerd en wordt alleen van Geert Wilders verwacht dat hij zich verdraagzamer opstelt?

Zo blijkt maar weer eens hoe relevant het zou zijn als iemand zich bij zijn aanval op Wilders wel zou uitspreken voor diens recht op domme en beledigende meningen en tegen de nog veel dommere en bedreigender reacties van beledigde gelovigen. Het stelselmatige stilzwijgen op dit punt heeft toch iets vergoelijkends. Zou het zo kunnen zijn dat Terpstra c.s. stiekem nog veel banger zijn en denken dat we de dans ontspringen als we iedereen maar te vriend houden? En geef toe, sluiten we niet allemaal af en toe onze ogen voor dreigingen waar we liever niet aan denken, in de hoop dat het dan wel overwaait?

Ik durf dat best toe te geven, en ik kan me zelfs voorstellen dat publieke figuren het verstandig achten om bepaalde opvattingen niet naar buiten te brengen. Maar laten we wel even vaststellen dat er dan iets grondig mis is, en niet zozeer met degene die zo’n kwalijke opvatting toch openlijk uitspreekt, alswel met de waanzinnige types die daar niet mee om kunnen gaan. Als iamzero.nl dus binnenkort weer gehackt wordt, wat ik gelet op gebrekkige beveiliging zeker niet uitsluit, dan mag ik toch hopen dat mij geen enkele blaam treft. Ook in dit stukje ben ik eigenlijk weer heel vriendelijk geweest.

Nieuwe stukjes in je mailbox?

Meld je aan en ontvang een mailtje bij elk ei dat gelegd is.
Loading

17 gedachtes over “Geert (2)”

 1. Sparta: leer eens lezen. Ik schreef “Ik snap dan ook niets van de reflex dat religieuzen het niet moeten wagen om ook maar op de geringste terughoudendheid te hopen”. In jouw weergave wordt dat “Als atheist verbaast het me persoonlijk nogal dat wanneer iemand zich beroept op een onbewezen entiteit hij ook nogal wat priviliges opeist binnen een verder geseculariseerde maatschappij”. Dat zijn twee verschillende zaken. Als je dat niet snapt heeft deze discussie echt volstrekt geen zin.

  En wat die onverdraagzaamheid betreft: in mijn visie ben je een fundamentalistisch atheist. Zelfs maar de suggestie van rekening houden met religie wordt beantwoord met een hysterische reactie dat je vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. Er zit een enorm grijs gebied tussen op geen enkel punt concessies doen en je onderwerpen aan religieuze oekazes. Bij jou gaat het van wit ineens naar zwart. Geheel in lijn met elk debat heden ten dage trouwens. Als jij dat slechts een theoretische denkoefening acht zonder realitietswaarde dan ziet het er slecht uit als je gelijk zou hebben. Dan zal er namelijk tot in lengte van jaren helemaal *niets* opgelost gaan worden.

 2. ik kan het toch niet nalaten weer te reageren. Er sluipen nogal wat onjuistheden en vooronderstellingen in je betoog waar ik toch even op wil ingaan Eric. Allereerst heeft Hirsi Ali ECHT NIET gezegd dat er een plicht tot beledigen bestaat. Dit kun je wat mij betreft zelf wel even opgooglen. Het duidt wat mij betreft op een tamelijk blinde, nou ja, meer een oost-indisch dove vlek voor uitspraken van mensen die je toch al in een bepaalde hoek hebt gestopt. Uit je comments maak ik althans op dat je haar niet een warm hart toedraagt. Maar dat betekent niet dat je dan ook maar niet meer moet luisteren. Ik ben het evenmin vaak met meneer Wilders eens, maar ik ben niet opgehouden te luisteren naar wat hij zegt.
  Verder wil ik de suggestie ver van mij werpen dat ik onverdraagzaam ben. Dat ben ik niet. Vrijheid van godsdienst acht ik een groot goed. Een groot goed -niet toevallig komen veel immigranten uit landen waar vrijheid van godsdienst helemaal geen uitgemaakte zaak is- dat evenzo goed ononderhandelbaar is als de vrijheid van meningsuiting. Waar ik wel problemen mee heb -en sorry dat ik nu Hans Teeuwen even napraat- is dat gelovigen het alleenrecht op beledigd worden opeisen. Als atheist verbaast het me persoonlijk nogal dat wanneer iemand zich beroept op een onbewezen entiteit hij ook nogal wat priviliges opeist binnen een verder geseculariseerde maatschappij. Je zou ook kunnen zeggen dat het van lef getuigt. Hoe dan ook: leer als religieuze medemens met kritiek omgaan. Lukt dat niet dan kunnen wij je als maatschappij ook nog wel wat opvoeding geven in de zin van onderwijs. Maar hou op met dat constante gezeur over belediging. Iemand die zeker is van zijn god hoeft zich toch niet steeds op zijn teentjes getrapt te voelen? Als je toch al gelijk hebt en je critici zijn dwaallichten, dan haal je je schouders op en vervolgt je eigen weg.
  En verder zou ik je toch willen vragen wat beleefdheid eigenlijk is. Als dat het uitgangspunt van welke discussie dan ook is dan wens ik je op voorhand veel succes bij het ontwerpen van een sluitende definitie van dit begrip.
  Tot slot moet ik nog zeggen dat ik je poging om rust in het debat te brengen sympathiek vind-en ik kan het er op zich, puur theoretisch wel mee eens zijn- maar acht het totaal kansloos en onhaalbaar. En dat is niet hetzelfde als mij neerleggen bij de macht van de grootste schreeuwer (voordat je daar weer mee komt 😉 )

 3. Iamzero: wat dacht je van “Het gaat er namelijk over dat wie stelling neemt in het publieke debat (in welk debat dan ook trouwens), soms een ander -ongewild- kan beledigen. Dat is namelijk op voorhand niet uit te sluiten. Wie pretendeert dat dit wel kan, moet wakker worden” in een reactie op mij?

  De manier waarop Sparta reageert ten opzichte van gelovigen is net zo onverdraagzaam als diezelfde religieuzen die hij zegt te verafschuwen.

  Dan een uitspraak van jou: “Om een belediging aan het adres van mensen als jij en ik te bedenken, zodanig dat die ander bij zichzelf moet gaan denken dat hij dat niet had mogen zeggen.”

  Ik heb de discussie steeds breder willen trekken dan religie, juist omdat iedereen te maken heeft met situaties waarin hij voorzichtig is in zijn uitlatingen om een ander niet te beledigen (of te irriteren, for that matter). In alle situaties in het leven denk je na over je formuleringen en pas je die aan aan de persoon die je toespreekt. Ook jij bent te beledigen, zij het niet in je geloof.

  Ik snap dan ook niets van de reflex dat religieuzen het niet moeten wagen om ook maar op de geringste terughoudendheid te hopen. Dat dat niet betekent dat een ander in alle gevallen zou mogen voorschrijven wat je wel of niet zou mogen zeggen is zonneklaar en dat heb ik ook nooit bepleit.

  In deze discussie lijkt elementaire beleefdheid wel volledig in strijd gevonden te worden met de vrijheid van meningsuiting, dat is wat ik vanaf het eerste commentaar heb beweerd. Niets meer, niets minder.

 4. Voor iemand die stelt dat zijn woorden in het extreme worden getrokken (waar dan?) zeg je wel heel makkelijk “dat beledigen steeds wordt voorgesteld als zou daarmee een debat op gang komen” of “als de enig juiste manier van debatteren”. Wie zegt dat? Ik in ieder geval niet. Is het nu werkelijk zo moeilijk om een inhoudelijk oordeel los te zien van het recht om een mening te uiten? Zelfs Mark Rutte zag ik het gisteravond doen!
  Ik ga steeds uit van de belediging als vast gegeven. Het gebeurt! Iedere dag! De vraag is dan: ga je investeren in de bestrijding van het beledigen, of ga je investeren in de omgang met beledigingen? Misschien wel allebei, maar wat mij betreft wordt er veel te eenzijdig de nadruk gelegd op het bestrijden van beledigende meningen, althans, als er moslims worden beledigd, want als iets dergelijks gebeurt met het koningshuis of christenen hoor je er nooit wat over. Ik vind het ook wel heel frappant die iemand die je in elkaar timmert vanwege een verkeerde blik meteen een Tokkie is, terwijl Geert Wilders wanneer hij iemand beledigt zijn toon moet matigen. Wat bedoel je te zeggen? Dat diegene met zijn verkeerde blik wat beter had moeten opletten?
  Nee, dat ‘rekening houden met’ is op zich prima, maar niet wanneer je rekening moet gaan houden met mannen met losse handjes, of mannen die weigeren vrouwen een hand te geven, of mannen die verbieden dat er wijn aan tafel wordt gedronken, of mannen die geen vrouwen met korte rokjes kunnen velen etc. etc. Laat die er eerst maar eens rekening mee gaan houden dat hier af en toe iemand beledigd wordt, en dat daarmee niks aan de hand is.
  Het is de sport om beledigingen per groep uit te delen, zeg je. Weet je wat pas een sport is? Om een belediging aan het adres van mensen als jij en ik te bedenken, zodanig dat die ander bij zichzelf moet gaan denken dat hij dat niet had mogen zeggen. Dat zal je niet lukken, want zoals Hans Teeuwen dat zo fraai verwoordde: daartegen hebben wij een schild ontwikkeld. Doe iedereen zo’n schild voor Sinterklaas (je zal zien dat vooral ‘de religieuzen’ slecht bedeeld zijn) en we hoeven deze hele discussie niet meer te voeren.

 5. Sparta: Hirsi Ali heeft dat wel gezegd, na de Deense cartoonrellen.

  Zoals in deze hele discussie trek je mijn woorden weer in het extreme om je gelijk te halen. Ik heb nergens beweerd dat je zou moeten trachten elke belediging te voorkomen. Wat mij stoort is dat bewust beledigen steeds wordt voorgesteld als zou daarmee een debat op gang komen.

  Het beledigd voelen is ook bepaald niet iets voor religieuzen alleen. Hoe vaak is Wilders niet beledigd geweest over wat er gezegd is? Hoeveel mensen zijn er in elkaar geslagen door de een of andere Tokkie omdat die door een blijkbaar verkeerde blik beledigd was? De beledigdheid van allerlei partijen is onderdeel van hetzelfde mechanisme waarbij beledigen plotseling de enig juiste manier van debatteren zou zijn.

  Je doet alsof “de religieuzen” bij het minst of geringste beledigd zijn. Terwijl “de religieuzen” net zo min een homogene en eender reagerende groep is als “de moslims”, “de katholieken” of “de Tilburgers”. Toch is het de sport om beledigingen per groep uit te delen. Dat jij dat alleen maar in extremen kunt zien, zegt vooral veel over jou.

  Ik kan me voorstellen dat een moslim voor wie geloofsafval geen enkel punt is er weinig voor voelt om steeds weer te moeten reageren. Net zomin als ik het nodig vind om bij elke uitspraak van een atheist te gaan vertellen of ik het ermee eens ben of niet.

 6. Even een kleine correctie: Hirsi Ali heeft niet gezegd dat er een plicht tot beledigen is, maar dat er een recht op beledigen is. En dat was geen aanzet tot het maar zoveel mogelijk beledigen van jan en alleman. Wie dat denkt heeft het echt verkeerd begrepen. Het gaat er namelijk over dat wie stelling neemt in het publieke debat (in welk debat dan ook trouwens), soms een ander -ongewild- kan beledigen. Dat is namelijk op voorhand niet uit te sluiten. Wie pretendeert dat dit wel kan, moet wakker worden. Want zelfs de prudentst formulerende en genuanceerdste discussiant ontkomt er -ongewild dus- niet aan tegen schenen te schoppen wanneer zijn mening een ander in het verkeerde keelgat schiet. Niet te ontkennen is dat wie bijvoorbeeld een probleem als geloofsafval binnen de islamitische gemeenschap aan de kaak stelt, zelfs op de meest genuanceerde manier, niet in een gelijkwaardig debat verzeild raakt. En dat is nogal eufemistisch uitgedrukt. Waar volgens mij meer iets aan gedaan moet worden is niet zozeer het beledigen als wel de perverse gewoonte van vooral religieuzen om zich steeds maar beledigd te voelen.

 7. Het probleem is dat niet iedereen vindt dat je daar prudent mee om moet gaan. Zie Wilders, zie Hirsi “het is een plicht te beledigen” Ali. Bovendien wordt elke oproep daartoe afgedaan – ook hier – als elitair, daarmee elke nuance bij voorbaat als slap betitelend. Beledigen is verworden tot een waanzinnig soort geuzendaad. Debatteren is niets anders geworden dan elkaar zo hard en bot mogelijk om de oren slaan, met onneembare vestingen tot gevolg. Waarbij steeds *de ander* volledig schuldig is aan welk ongenoegen dan ook.

 8. Zie je wel Eric, we zijn het helemaal niet oneens! “Ruime vrijheid van meningsuiting die slechts door de rechter wordt beperkt, met daarnaast het gezonde verstand daarmee prudent om te gaan”, ik zou het niet beter kunnen formuleren. Alleen: dat is toch een open deur, dat vindt toch iedereen? Het is bovendien een holle frase als je niet nadenkt over de gevolgen wanneer iemand er niet prudent mee omgaat, en daar ging het de hele tijd over. Mijn betoog is steeds dat de publieke opinie veel te eenzijdig zijn toevlucht zoekt in een oproep tot prudenter gebruik van de vrijheid van meningsuiting, volgens mij door angst ingegeven. Over de waanzin van die beledigdheid hoor je verdomd weinig, en dat vind ik slecht.

 9. Polemisch is een mooie uitvlucht, ik vind het nog steeds bot en onder de maat. Ik volsta hier dan ook met de optie b en neem verder geen deel aan de discussie, te meer omdat je blijkbaar vertikt in te gaan op de optie die ik steeds verdedig, namelijk ruime vrijheid van meningsuiting die slechts door de rechter wordt beperkt, met daarnaast het gezonde verstand daarmee prudent om te gaan. Ik behoor blijkbaar tot een zelfverklaarde elite – hè foei! – en hoef dus niet serieus genomen te worden. Adieu dan maar.

 10. Eric: ik weet niet of je het niet met me eens bent, want je zegt het wel, maar vervolgens ga je nergens in op mijn standpunten. Je leest een hoop wat er niet staat (“alsof Terpstra de boeman is die de arme Wilders het woord ontneemt”), zou nog meer dingen willen horen die niet terzake doen (“dat juist Wilders allerlei meningen wil laten verbieden”), ziet een aantal andere zaken over het hoofd (bijv. dat de denigrerende toon, anderen noemen dat wel ‘polemisch’, wel eens relevant zou kunnen zijn binnen de discussie), en uit je laatste alinea in reactie 5 blijkt dat je de essentie van mijn verhaal nog altijd niet hebt opgepikt. Ik ageer namelijk juist tegen het simplistische, angstige en naïeve zwartwitdenken dat alles wat Geert Wilders zegt, niet deugt, of we het nu stiekem met hem eens zijn (bijv. wanneer hij het over het koningshuis heeft) of niet. De Pavlovhonden van de publieke opinie zijn inmiddels zodanig geconditioneerd dat zij het zelfs voor hem weigeren op te nemen wanneer onze primairste grondrechten in het geding zijn. Terpstra is wat mij betreft dus helemaal geen boeman (daar is hij trouwens veel te bang voor) en zijn standpunt dat een rustiger toon dan die van Wilders een oplossing dichterbij zou brengen, zou ik zelfs nog kunnen delen, hoewel de totale afwezigheid van een toon ook niet echt helpt, maar goed: ik zou me er allemaal niet zo aan storen als het niet zo eenzijdig was, als er eens een gedurfd alternatief kwam in plaats van alleen maar dat makkelijke, veilige afkeuren.
  Om erachter te komen of we het daadwerkelijk oneens zijn, vraag ik het dan maar eens op de man af: als zijn film tot gevolg heeft dat wij in ons lijf of onze portemonnee worden geraakt, zoals de kranten en nu ook Jan al weken aankondigen, acht jij (optie a) Wilders dan in de eerste plaats verantwoordelijk daarvoor, of (optie b) hebben we dan toch voornamelijk te maken met godsdienstwaanzinnigen die niet om kunnen gaan met onze vrijheid, waartoe, hoe spijtig soms ook, ook dit soort beledigende meningen horen?
  In de goede poldertraditie zal er ook wel een optie c zijn, een combinatie van beide waar je vermoedelijk voor kiest, maar aangezien je de vrijheid van meningsuiting als een gradueel begrip ziet, neem ik aan dat de balans naar a of b doorslaat. Voor de meestgekozen optie – ik durf geen stelling te nemen – was helaas geen plaats meer.

 11. Jan: de grootste dreiging komt van onze eigen overheid, die privacy overboord heeft gegooid onder het mom van terrorismebestrijding. En van bromsnorren die mensen aanhouden vanwege “belediging van een Kamerlid”.

 12. Wat ik me in de marge van deze discussie steeds vaker afvraag is: wat is er eigenlijk de afgelopen jaren in Nederland voor serieuze dreiging geweest dat wij bang zouden moeten zijn?

  Misschien is dat wel de reden dat niemand het opneemt tegen Geert Wilders. Hij heeft geen concreet punt om over te discussieren. Alleen maar wat vage algemeenheden die ik onder de borrelpraat schaar.

  Het zal anders worden als zijn film tot gevolg heeft dat wij in ons lijf of onze portemonnee worden geraakt.

 13. Iamzero: sorry, maar ik ben het nog steeds niet met je eens. Je denigrerende toontje over mijn opvattingen valt me van je tegen, trouwens. Daarnaast heb ik nooit beweerd dat je het met Wilders eens zou zijn. Integendeel, lees het nog maar eens na.

  Ja, de vrijheid van meningsuiting is ruim, en terecht. En inderdaad is de rechter de enige die een mening mag verbieden. Maar je kunt toch moelijk ontkennen dat die vrijheid van meningsuiting steeds zover mogelijk oprekken niet leidt tot enige inhoudelijke vooruitgang. Dat geldt evenzeer voor een moslim die mij minderwaardig meent te moeten noemen omdat ik niet van zijn god ben.

  Wat dacht je dat er gaat gebeuren als iedereen continu de vrijheid van meningsuiting tot het uiterste oprekt? Dan kun je er donder op zeggen dat die ingeperkt gaat worden omdat er teveel onrust ontstaat. Dat is dan ook het enige wat ik zeg: vrijheid van meningsuiting is een groot goed, dat echter ook vereist dat je er met enige zorgvuldigheid mee omgaat. Dat je dat allemaal objectief en meetbaar wilt hebben is een fijn detail om daar niet eens over na te hoeven denken, maar je weet zelf wel beter.

  Wat stel je voor? Wilders vrolijk zijn gang laten gaan en hem nooit tegenspreken “want hij heeft het recht van vrije meningsuiting”?

  Je doet alsof Wilders een verbod wordt opgelegd, maar dat is nu precies wat er niet gebeurt en daar loop je de argumentatie dus fijn jouw kant op te trekken. Terpstra roept op tot een wat gematigder toon zodat er eindelijk weer eens gedebatteerd kan worden in plaats van gekijfd. Je kunt het een slappe verklaring vinden, maar het is de wereld op z’n kop om nu te doen alsof Terpstra de grote boeman is die die arme Wilders het woord ontneemt. Wat je ook fijntjes achterwege laat is dat juist Wilders allerlei meningen wil laten verbieden.

  Je dobbert wat mee op het makkelijke zwartwitdenken waarbij er weer een “elite” is die het allemaal niet snapt. Dat valt me van je tegen. Het klinkt reuze dapper, maar het is juist de makkelijkste mening die er is. Alles is zwart of wit, en wie nuances zegt te zien is dom en snapt het niet. Dat is inderdaad de erfenis van Fortuyn, Verdonk en Wilders. Geen debat maar minachting.

 14. 10 dagen zonder een enkele Gedachte aan sex? Kan dat wel met een bord vol koningin en paart? Hoop in elk geval dat je MINSTENS 10 dagen niet aan Doekle, Caroline en Geert denkt, en ik wens je veel succes natuurlijk!

 15. @Zoot over dat nadenken: dat was een wat flauwe knipoog naar de oproep om eens na te denken voor je iets zegt in de comments bij het vorige bericht (het barst hier van de intertekstualiteit!).

 16. En nu durft niemand natuurlijk nog te reageren, haha.

  Ik zie niet in waarom je zelf een schoolmeesterstoon wilt aanslaan, “Denk dus eens na voor u verder leest”. Je schat je lezers wel erg laag in, op het beledigende af.

  Maar dat mag!

  Wie klaagt Geert Wilders ‘ns aan? Ik zou er bijna zin in hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *